Zmiany klimatu odbijają się także na Polsce. Leśnicy walczą z ich skutkami


Zmiany klimatu powodują m.in. gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak huragany, susze czy powodzie. Choć mamy wrażenie, że nas to nie dotyczy, wcale tak nie jest. Anomalie coraz częściej dotykają także Polskę.

O skutkach zmian klimatu i możliwymi działaniami w celu ich zapobiegania dyskutowali przedstawiciele państw na 21. konferencji w sprawie klimatu zorganizowanej w Paryżu.

Walka ze zmianami klimatu

Polscy leśnicy także aktywnie działają na rzecz skutków zmian klimatu. Jednym ze sposobów jest realizacja projektów adaptacyjnych, w tym np. kontynuacja trwającego już projektu małej retencji na terenach nizinnych.

Lasy Państwowe już po raz drugi ubiegają się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych na lata 2014-2020. Najważniejszym założeniem przedsięwzięcia będzie zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych. Przede wszystkim planowane są działania w obrębie cieków wodnych, rowów melioracyjnych, mokradeł oraz istniejących zbiorników wodnych lub miejsc, gdzie kiedyś występowały. Przewidziane jest także zabezpieczanie brzegów i stoków, w celu zapobiegania erozji. Ważne jest to, że wszystkie projektowane budowle będą dostosowywane do lokalnych warunków przyrodniczo-krajobrazowych, ponieważ mają być przyjazne dla środowiska.

Retencja wody

Najistotniejszym efektem projektu ma być retencjonowanie wody, czyli zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku. Ważna jest między innymi mała retencja, która polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Infrastruktura, która powstanie w ramach projektu, nie tylko spowoduje poprawę bilansu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także stanie się ważną ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt.

W sierpniu tego roku w związku z długotrwałą suszą, cała Polska objęta była 3. stopniem zagrożenia pożarowego. Jak przeciwdziałać pożarom, dowiecie się oglądając poniższy film.

Bardzo zła sytuacja w polskich lasach
Bardzo zła sytuacja w polskich lasachtvn24

Autor: zupi/rp / Źródło: Lasy Państwowe, wikipedia

Pozostałe wiadomości