Najnowsze

Prawie wszędzie dobra jakość powietrza

Najnowsze

Jakość powietrza w Polsce (GIOŚ)
GIOŚJakość powietrza w Polsce (GIOŚ)

Zobacz, jaka jest aktualna jakość powietrza w Polsce i dowiedz się, czym dokładnie jest smog i jak z nim walczyć.

Stężenie pyłu zawieszonego w Polsce (godz. 6)

Aktualna jakość powietrza w wybranych polskich miastach.

Jakość powietrza w Polsce (GIOŚ)
Jakość powietrza w Polsce (GIOŚ)Jakość powietrza w Polsce (GIOŚ)GIOŚ

Warszawa. Jakość powietrza: dostateczny

Stacja pomiarowa: ul. Kondratowicza 8

O3: 1,4 µg/m3 PM10: 98,7 µg/m3 PM2,5: 63,3 µg/m3 SO2: 4,2 µg/m3 NO2: 81,0 µg/m3

Jakość powietrza w Warszawie (GIOŚ)
Jakość powietrza w Warszawie (GIOŚ)Jakość powietrza w Warszawie (GIOŚ)GIOŚ

Kraków. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: al. Krasińskiego

C6H6: 1,1 µg/m3 PM10: 43,8 µg/m3 CO: 1,3 mg/m3 PM2,5: 30,4 µg/m3 NO2: 79,2 µg/m3

Jakość powietrza w Krakowie (GIOŚ)
Jakość powietrza w Krakowie (GIOŚ)Jakość powietrza w Krakowie (GIOŚ)GIOŚ

Łódź. Jakość powietrza: umiarkowana

Stacja pomiarowa: ul. Gdańska 16

O3: 7,6 µg/m3 PM10: 62,1 µg/m3 CO: 0,6 mg/m3 PM2,5: 17,0 µg/m3 SO2: 3,2 µg/m3 NO2: 72,5 µg/m3

Jakość powietrza w Łodzi (GIOŚ)
Jakość powietrza w Łodzi (GIOŚ)Jakość powietrza w Łodzi (GIOŚ)GIOŚ

Wrocław. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: ul. Wyb. J.Conrada-Korzeniowskiego 18

O3: 24,8 µg/m3 C6H6: 0,0 µg/m3 PM10: 52,5 µg/m3 CO: 0,5 mg/m3 PM2,5: 36,6 µg/m3 SO2: 0,5 µg/m3 NO2: 11,8 µg/m3

Jakość powietrza we Wrocławiu (GIOŚ)
Jakość powietrza we Wrocławiu (GIOŚ)Jakość powietrza we Wrocławiu (GIOŚ)GIOŚ

Poznań. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: ul. Polanka

PM10: 26,1 µg/m3 CO: 0,8 mg/m3 PM2,5: 28,7 µg/m3 SO2: 2,3 µg/m3 NO2: 46,6 µg/m3

Jakość powietrza w Poznaniu (GIOŚ)
Jakość powietrza w Poznaniu (GIOŚ)Jakość powietrza w Poznaniu (GIOŚ)GIOŚ

Gdańsk. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: ul. Powstańców Warszawskich

PM10: 46,9 µg/m3 CO: 0,7 mg/m3 SO2: 4,4 µg/m3 NO2: 29,5 µg/m3

Jakość powietrza w Gdańsku (GIOŚ)
Jakość powietrza w Gdańsku (GIOŚ)Jakość powietrza w Gdańsku (GIOŚ)GIOŚ

Szczecin. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: ul. Andrzejewskiego 23

O3: 25,6 µg/m3 PM10: 25,8 µg/m3 PM2,5: 20,5 µg/m3 SO2: 0,7 µg/m3 NO2: 24,0 µg/m3

Jakość powietrza w Szczecinie (GIOŚ)
Jakość powietrza w Szczecinie (GIOŚ)Jakość powietrza w Szczecinie (GIOŚ)GIOŚ

Bydgoszcz. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: Plac Poznański

C6H6: 4,1 µg/m3 PM10: 59,3 µg/m3 CO: 0,9 mg/m3 PM2,5: 29,8 µg/m3 SO2: 2,1 µg/m3 NO2: 48,4 µg/m3

Jakość powietrza w Bydgoszczy (GIOŚ)
Jakość powietrza w Bydgoszczy (GIOŚ)Jakość powietrza w Bydgoszczy (GIOŚ)GIOŚ

Lublin. Jakość powietrza: dobra

Stacja pomiarowa: ul. Obywatelska 13

O3: 14,4 µg/m3 C6H6: 1,9 µg/m3 PM10: 20,3 µg/m3 CO: 0,5 mg/m3 PM2,5: 15,1 µg/m3 SO2: 6,7 µg/m3 NO2: 46,5 µg/m3

Jakość powietrza w Lublinie (GIOŚ)
Jakość powietrza w Lublinie (GIOŚ)Jakość powietrza w Lublinie (GIOŚ)GIOŚ

Katowice. Jakość powietrza: umiarkowana

Stacja pomiarowa: ul. Kossutha 6

O3: 8,1 µg/m3 PM10: 68,2 µg/m3 PM2,5: 21,7 µg/m3 SO2: 5,0 µg/m3 NO2: 63,8 µg/m3

Jakość powietrza w Katowicach (GIOŚ)
Jakość powietrza w Katowicach (GIOŚ)Jakość powietrza w Katowicach (GIOŚ)GIOŚ

Czym jest smog?

Smog to chmura zanieczyszczeń, unosząca się szczególnie nad dużymi miastami. Wtedy w powietrzu znajdują się pyły i gazy pochodzące ze spalin samochodowych, a także te, które uwalniają się z zakładów przemysłowych i spalania węgla w piecach. Utrzymywaniu się smogu sprzyja bezwietrzna, wyżowa pogoda, a także zagłębienia terenu.

Jak i kiedy powstaje smog?

Eksperci radzą jak radzić sobie ze smogiem

PM10 i PM2,5

Pyły znajdujące się w powietrzu to pyły zawieszone (PM, ang. particulate matter), które dzielimy ze względu na wielkość ich cząsteczek. Wyróżniamy PM10, czyli cząstki o średnicy równej i mniejszej niż 10µm (mikrometrów średnicy - mikrometr to tysięczna część milimetra) i pył drobny PM2,5, którego cząstki są średnicy równej i mniejszej niż 2,5 µm. Przeczytaj o PM10 i PM2,5 także tutaj.

PM10 składa się z cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo[a]piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył drobny PM2,5 jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet dostaje się do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu. Dlatego jest równie szkodliwy dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Jakie są normy?

Dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przekroczenie wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześc. musi być podane do publicznej wiadomości, natomiast przekroczenie 300 mikrogramów na metr sześcienny oznacza stan alarmowy, kiedy należy starać się ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni:

Bardzo dobra - przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów

Dobra - przy stężeniu 21 - 60 mikrogramów

Umiarkowana - 61-100 mikrogramów

Dostateczna - 101-140 mikrogramów

Zła - przy stężeniu 141-200 mikrogramów

Bardzo zła - powyżej 200 mikrogramów, przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na metr sześcienny oznacza alarm smogowy.

Obejrzyj program Czarno na Białym - Śmiertelny wdech

Jak walczyć ze smogiem? Obejrzyj wideo:

Jak walczyć ze smogiem?
Jak walczyć ze smogiem?tvn24

Szacuje się, że w Polsce ponad 45 tys. Osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. W walce ze smogiem wziął udział również rząd, który zamierza wprowadzić nowe normy.

Rząd w walce ze smogiem
Rząd w walce ze smogiemFakty TVN

Autor: AP,agr,zupi,AD,ao/aw,tw,rp / Źródło: GIOŚ, WIOŚ, smog.imgw.pl

Pozostałe wiadomości