Darmowe krowy i konie na Podlasiu. Już za miesiąc

U rolników jest już sto krów od Towarzystwa Ochrony Ptaków

Krowy polskiej rasy czerwonej oraz koniki polskie dostaną rolnicy z Podlasia od ekologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zwierzęta te wypasane na łąkach w okolicach Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej będą pomagać chronić ptaki - orliki krzykliwe.

Zakup zwierząt i przekazanie ich bezpłatnie rolnikom jest realizowane w ramach projektu ochrony orlika krzykliwego, który Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) prowadzi z kilkoma instytucjami. Projekt jest dofinansowany z UE. Do rolników ma trafić razem 25 zwierząt. Jeszcze nie wiadomo, ile krów, a ile koników - będzie to zależało od zapotrzebowania zgłoszonego przez rolników.

Wykoszone łaki sprzyjają orlikom

Zwierzęta tradycyjnych ras, takich jak polska krowa czerwona czy też konik polski, są odporne na trudne warunki panujące na podmokłych łąkach, które sprzyjają orlikowi krzykliwemu. Krowy i koniki polskich ras świetnie sobie radzą w podmokłym, trudnym terenie. Wykaszanie i użytkowanie łąk, by nie zarastały, sprzyja orlikom.

Krowy od Towarzystwa Ochrony Ptaków

Zwierzęta mogą trafić do rolników, którzy mają pola w dolinach rzek w okolicach Puszczy Knyszyńskiej oraz na polanach w Puszczy Białowieskiej. To miejsca ważne dla orlika krzykliwego. Chętni rolnicy mogą się zgłaszać do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pierwsze zwierzęta zostaną przekazane za miesiąc. Już są pierwsi chętni. Rolnicy będą podpisywać umowy użyczenia zwierząt. Warunkiem jest wypasanie ich na łąkach przez 7 lat.

19 mln zł od Unii

Celem projektu dotyczącego orlika krzykliwego jest ochrona i poprawa warunków bytowania tych ptaków na obszarach Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej.

Populacja orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej to około 50 par i w ciągu ostatnich 10 lat spadła o jedną trzecią. W Puszczy Knyszyńskiej żyje około 60 par tych ptaków. W Polsce żyje 1700-1900 par orlików. Populacja europejska szacowana jest na 10-12 tys. par.

UE z programu Life Plus i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyła na program ochrony orlika łącznie 19 mln zł. Projekt będzie realizowany do 2014 roku.

Autor: mj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości