Informacje
 • "Zachowanie bioróżnorodności jest warunkiem życia na Ziemi"

  01-10-2020 08:05 Prezydent Andrzej Duda na szczycie ONZ
  Niektóre z nowo odkrytych i ponownie znalezionych gatunków w boliwijskich Andach Foto: Shutterstock | Video: Conservation International/Trond Larsen/Ivan Jimenez/Yuvinka Valdez

  Działania na rzecz ochrony oraz odtwarzania różnorodności biologicznej wymagają ścisłej współpracy na poziomie globalnym i w każdym z naszych krajów - powiedział prezydent Andrzej Duda na szczycie ONZ. - Działania, które podejmujemy dziś, będą miały fundamentalne znaczenie dla tego, co będzie jutro, a ich efekty ocenią przyszłe pokolenia - mówił.

  Wystąpienie polskiego prezydenta zostało odtworzone na sesji plenarnej szczytu Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej. Z uwagi na epidemię koronawirusa odbywa się on w głównie w sposób zdalny.

  - Zachowanie bioróżnorodności jest warunkiem istnienia życia na Ziemi oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju ludzkości. Dlatego działania na rzecz ochrony oraz odtwarzania różnorodności biologicznej wymagają ścisłej współpracy na poziomie globalnym i w każdym z naszych krajów - powiedział w środę na szczycie ONZ Andrzej Duda.

  Wielowiekowe dziedzictwo

  Prezydent RP dodał, że Polska należy do państw, które mogą poszczycić się wielowiekowym dziedzictwem ochrony przyrody, a zrównoważone, rozsądne korzystanie z jej zasobów jest częścią naszej tradycji i kultury. Wskazał przy tym, że wybitni polscy naukowcy i przyrodnicy byli wśród pomysłodawców utworzenia w 1948 roku Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, a Polska może poszczycić się statusem członka-założyciela tej organizacji.

  Za doskonały przykład troski o zachowanie i rozwój bioróżnorodności Duda uznał polską wielofunkcyjną gospodarkę leśną, która - jak dodał - zapewnia równowagę pomiędzy funkcją przyrodniczą, społeczną i gospodarczą lasów. Przypomniał, że sieć obszarów chronionych w Polsce, w tym 23 parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000, pokrywają około 40 procent powierzchni kraju.

  - Polska chroni także zasoby genowe krajowych gatunków oraz składniki przyrody ożywionej i nieożywionej - podkreślił. - Flagowym przykładem polskiej szkoły ochrony środowiska było ocalenie gatunku żubra, którego populacja drastycznie spadała w wyniku działań wojennych na terytorium Polski -- dodał polski prezydent.

  Rolnictwo a ochrona przyrody

  Duda zaznaczył, że zachowanie bioróżnorodności jest też szczególnym zadaniem rolnictwa, które stanowi ważny sektor polskiej gospodarki. - Wśród działań strategicznych na kolejne lata, oprócz promowania dobrych praktyk rolniczych oraz zwiększania świadomości ekologicznej, jest również zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, a także zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew owocowych - dodał.

  Pod koniec wystąpienia polski prezydent uznał, że ochrona bioróżnorodności stanowi obecnie jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych, szczególnie w świetle postępujących zmian klimatycznych.

  - Działania, które podejmujemy dziś, będą miały fundamentalne znaczenie dla tego, co będzie jutro, a ich efekty ocenią przyszłe pokolenia. Realizujmy je zatem z pasją, wiedzą i rzetelnością, kierując się wspólnym dobrem oraz chęcią zmiany na lepsze - podkreślił.

Podziel się:

Prognoza pogody na Facebooku:

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl!

Blogi

Tomasz Wasilewski

alt

Po weekendowym załamaniu pogody i ochłodzeniu czeka nas ocieplenie. Sprawdź prog...

Wojciech Raczyński

alt

Polska jest na skraju pogodnego wyżu Manfred znad Ukrainy....

Arleta Unton-Pyziołek

alt

Wisi nad nami widmo suszy, gdyż prognozy na najbliższe pół roku są niepokojące. ...