Z kraju

500 plus na każde dziecko. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

Co się zmieniło w rozszerzonym programie Rodzina 500 plus? Na siedem najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zgodnie z szacunkami resortu, dzięki tym zmianom ze świadczenia skorzysta około 6,8 miliona osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca - poprzez stronę banku, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać drogą tradycyjną - w urzędzie lub listownie pocztą.

500 plus na pierwsze dziecko

Ministerstwo w komunikacie zamieszczonym na stronie odpowiedziało na siedem pytań w związku z rozszerzeniem programu:

1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, czyli także na pierwsze dziecko zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 2. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach? Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku: Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku. 3. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 500 plus również na pierwsze dziecko? Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. "W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku)" - wyjaśniło ministerstwo. 4. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona? Przede wszystkim zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Druga ważna rzecz: od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Według ministerstwa finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. "Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej" - czytamy.

5. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

Wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego.

Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. "Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica" - dodano. 6. Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej? Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500 plus otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Jak poinformowali przedstawiciele ministerstwa, od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. "Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej" - wskazano.

Zgodnie z szacunkami resortu, w sumie to około 13,8 tysiąca nowych dzieci ze świadczeniem 500 plus. 7. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice? Od 1 lipca rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Autor: mb//mmh / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości