TVN24 Biznes | Z kraju

Zawieszony podatek ma wejść w życie za dwa tygodnie. Ministerstwo wyjaśnia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP
Maciej Ptaszyński o podatku handlowym
Maciej Ptaszyński o podatku handlowymTVN24 BiS
wideo 2/11
TVN24 BiSMaciej Ptaszyński o podatku handlowym

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad przedłużeniem zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej - wynika z informacji przekazanych przez resort. Nowa danina ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

"W MF nie są prowadzone prace mające na celu dalsze przedłużenie zawieszenia poboru podatku, co będzie skutkowało rozpoczęciem jego poboru od 1 stycznia 2021 r. MF liczy na oddalenie przez TSUE odwołania KE od wyroku z 16 maja 2019 r. Pozostajemy w przekonaniu, iż wyrok będzie zgodny z polską argumentacją i zapadnie we właściwym czasie" - poinformowało ministerstwo.

Pobierany miesięcznie

Obowiązujące zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej, tak zwanego podatku handlowego, kończy się 31 grudnia 2020 roku. Jak wyjaśnia MF, podatek będzie pobierany miesięcznie, a pierwsza płatność - za styczeń - powinna nastąpić do 25 lutego 2021 r.

Szczegółowe zasady opodatkowania określa ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1 września 2016 r. "Nie jest to zatem podatek nowy, do 1 stycznia 2021 roku przedłużone było zawieszenie jego poboru" - podkreśla MF.

Według ministerstwa podatek detaliczny ma m.in. wyrównać szanse między dużymi firmami a mniejszymi. "Efektywna konkurencja wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co nie pozostaje bez znaczenia dla dynamiki wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia" - uważa MF.

Podkreśla, że w handlu panuje duża konkurencja, więc - zdaniem resortu - ewentualne podwyżki cen sprawią, iż konsumenci wybiorą nowe miejsca zakupów.

Kwota wolna od podatku i stawki

Zgodnie z informacją resortu finansów, przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną.

Przewidziano dwie stawki podatku. Pierwsza wyniesie 0,8 proc. i obejmie miesięczny przychód ponad kwotę wolną, ale nieprzekraczający 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. będzie opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Kogo obejmie podatek?

Podatek obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej. Wyznacznikiem określającym podatnika jest posiadany przez niego numer NIP. Przychód do opodatkowania ustalany będzie na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

"Podatek obejmuje wszystkich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność na terytorium RP, niezależnie od tego czy są to podmioty z kapitałem polskim, czy zagranicznym. Struktura sektora polskiego handlu detalicznego nie wskazuje na to, aby podatek w ujęciu ogólnym miał obciążać w większym stopniu podmioty zagraniczne, chociaż proporcja podmiotów zagranicznych do polskich może być różna w poszczególnych branżach sektora" - informuje MF.

Zaznaczono, że danina od sprzedaży detalicznej ma charakter podatku bezpośredniego, płaconego przez sprzedawców detalicznych na konto urzędu skarbowego. Jest on związany bezpośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Ministerstwo przyznaje, że w ciągu okresu rozliczeniowego podatku, którym jest jeden miesiąc, nie można określić z góry momentu przekroczenia kwoty wolnej oraz momentów rozpoczęcia opodatkowania przychodu poszczególnymi stawkami. Zależy to od zdarzenia przyszłego, jakim jest osiągnięcie przychodu określonej wysokości.

Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez internet.

Przyszłoroczny budżet zakłada, że w 2021 r. wpływy z podatku handlowego wyniosą ok. 1,5 mld zł.

Założenia do budżetu na 2021 rokPAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Zawieszenie podatku

W lipca 2016 r. Polska uchwaliła ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie od 1 września 2016 r. Podatek ten miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 r., ale Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z jego wprowadzeniem.

Wiosną 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji. Następnie podatek handlowy miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., ale w związku z odwołaniem się KE od niekorzystnego dla niej wyroku TSUE, w grudniu 2019 r. przedłużono jego zawieszenie do 1 lipca 2020 r. W połowie tego roku, z powodu epidemii, został od jednak zawieszony do końca 2020 r.

Stanowiska PIH i POHiD

Jak przekonywała Polska Izba Handlu, polscy przedsiębiorcy, małe i średnie rodzinne firmy, czekają na wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej. PIH w komunikacie tłumaczyła też, że podatek od sprzedaży detalicznej "jest daniną wyrównania szans między mniejszymi detalistami a dużymi sieciami handlowymi, szczególnie dyskontami".

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, której członkami są największe sieci handlowe w Polsce, wskazywała, że z powodu wprowadzenia podatku handlowego mogą wzrosnąć ceny. Organizacja dodała, że kolejny podatek nałożony na handel stanowiłby ciężar, którego branża nie będzie w stanie udźwignąć. POHiD apelował o jego niewprowadzanie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości