Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata. Ale ta nadal nie jest gotowa

TVN24 Biznes

TVN24BiS /Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

Nowa Ordynacja podatkowa będzie ustawą na lata - powiedziała we wtorek podczas konferencji w Szczecinie, po posiedzeniu Rady Ministrów premier Ewa Kopacz. Rząd przyjął założenia do nowej Ordynacji podatkowej.

Premier przypomniała, że zapowiedź przygotowania nowej Ordynacji podatkowej była jedną z jej deklaracji złożonych podczas expose.

Wątpliwości na korzyść

Wyjaśniła, że w związku z tym została powołana komisja kodyfikacyjna, a efektem jej prac są przyjęte we wtorek przez rząd założenia do nowej Ordynacji podatkowej.

Kopacz poinformowała, że teraz założenia będą konsultowane, a następnym krokiem będzie napisanie ustawy. - Mam nadzieję, że ta Ordynacja podatkowa będzie już Ordynacją na lata; czyli przemyślana, dobrze skonstruowana, bardzo przyjazna dla podatników i nie tylko w tym obszarze, w którym udało nam się krótką nowelizacją uwzględnić - powiedziała premier.

Zaznaczyła, że chodzi o wprowadzoną tą nowelizacją zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Główne zadania

Jednym z głównych zadań nowej ordynacji ma być zmiana społecznego przekonania, że "organy podatkowe są złe", a żeby to wyobrażenie zmienić, trzeba zadbać o prawa podatnika w jego relacjach z organem podatkowym.

Ordynacja przewiduje cały katalog rozwiązań w tym zakresie. Chodzi m.in. o przepisy gwarantujące większą ochronę podatnika, prawo do informacji od urzędników, wprowadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw, czy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Drugim ważnym zadaniem nowej Ordynacji jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych. Temu ma służyć właśnie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Miałaby ona uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organach fiskusa. "Wraz z klauzulą przewidziano instytucje prawne zapewniające podatnikowi jak najwyższy stopień bezpieczeństwa prawnego" - wskazała Komisja w założeniach. W nowej Ordynacji znajdzie się ponadto katalog praw podatnika, ale także zasady podatkowe, które pozwolą uczciwemu podatnikowi czuć się bezpiecznie w kontaktach z fiskusem. Założenia nowej ordynacji proponują m.in., by podatnikom dać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, jeśli podatnik się do nich zastosuje. Podatnicy mogliby dokonać uzgodnień z organem podatkowym co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Założenia przewidują też dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni.

To już było

Klub Jagielloński przypomina, że w swoim expose premier Ewa Kopacz zobowiązała ministra finansów do przedstawienia założeń nowej ordynacji już na początku 2015 roku. 17 marca rząd faktycznie przyjął Wstępne założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw . Dziś rząd przyjął założenia nie wstępne, lecz „kierunkowe”.

Radosław Piekarz, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. podatków, zwraca uwagę, że prace rządu wciąż są w fazie pomysłów i wstępnych założeń. - Nie ma najmniejszej szansy, żeby w tej kadencji cokolwiek jeszcze się w tej kwestii wydarzyło. Trzeba pamiętać, że jesteśmy już po ostatnim posiedzeniu Sejmu, więc dzisiejsza decyzja rządu nie ma szans przełożyć się na realny projekt nowej ordynacji – przypomina ekspert z KJ.

Autor: mn / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com