Kaucja przy zakupie oleju silnikowego. Nowa propozycja rządu

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Emilewicz o propozycji kaucji przy zakupie oleju silnikowego
Emilewicz o propozycji kaucji przy zakupie oleju silnikowegoTVN24
wideo 2/3
TVN24Emilewicz o propozycji kaucji przy zakupie oleju silnikowego

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że od nowego roku może pojawić się kaucja przy zakupie oleju silnikowego. Miałaby wynosić kilka złotych i być doliczana do litra sprzedawanego oleju. Nowe przepisy mają między innymi pomóc w walce ze smogiem.

W czwartek w siedzibie resortu rozwoju odbyła się konferencja nt. zmian legislacyjnych dotyczących gospodarki zużytymi olejami. Chodzi o projekt noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw. Emilewicz tłumaczyła, że nowe przepisy mają ograniczyć szarą strefę w gospodarce olejami przepracowanymi, zużytymi i pomóc w walce ze smogiem.

Aspekt zdrowotny

Wicepremier przyznała, że obecny system jest nieszczelny, a nielegalny obieg zużytych olejów jest bardzo rozwinięty. Zamiast trafiać do odpowiedniego przetworzenia, zużyte oleje i smary są wykorzystywane jako wysokoenergetyczne paliwo w piecach grzewczych. Przez to do powietrza dostają się szkodliwe substancje jak np. metale ciężkie, dioksyny czy furany. Według szacunków Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój", ok. 100-110 tys. m sześc. olejów odpadowych jest spalanych w Polsce w nieprzystosowanych do tego piecach.

Minister rozwoju dodała, że oprócz aspektu środowiskowego i zdrowotnego - szara strefa w gospodarce zużytymi olejami, to też ubytek dla budżetu państwa. Wskazała, że nielegalna działalność w tym sektorze jest szacowana na 150-300 mln zł rocznie.

Projekt nowych przepisów

Emilewicz zwróciła uwagę, że wspólnie z resortem klimatu, Krajową Administracją Skarbową, Ministerstwem Finansów oraz z branżą paliwową został opracowany projekt nowelizacji obecnych przepisów.

Opiera się on na trzech elementach. Po pierwsze, mają zostać rozszerzone kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obowiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót olejami smarowymi. Pozwoli to prezesowi URE uruchomić skuteczną kontrolę w całym obiegu tego typu olejów. Po drugie - jak mówiła wicepremier - ma pojawić się system zachęcający do legalnego oddawania zużytego oleju i smarów do właściwych, przystosowanych do tego przedsiębiorstw.

- Dlatego stworzymy system kaucyjny: wprowadzimy opłatę kaucyjną w niewielkiej wielkości, która będzie doliczana do ceny sprzedawanego oleju silnikowego. Kaucja byłaby zwracana nabywcy przy oddaniu przepracowanego oleju do uprawnionych podmiotów - poinformowała.

Minister dodała, że wysokość opłaty "byłaby bliższa 5 złotych niż 10 złotych". Zgodnie bowiem z projektem maksymalna wysokość opłaty depozytowej ma wynosić 10 zł za litr. Choć ze względu na warunki rynkowe, zachowanie odpowiedniej proporcji do ceny oleju, rynkowej wartości zużytego produktu, rekomendowaną wysokością takiej opłaty jest ok. 4,50 zł na litr.

Emilewicz doprecyzowała, że rozliczenie kaucji mogłoby się odbywać w miejscu, gdzie wymieniamy olej, czyli np. w warsztatach samochodowych. Według niej nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać od nowego roku.

Trzecim elementem nowego prawa będzie nałożenie obowiązku odbioru zużytego oleju na sprzedawców (olejów, smarów) oraz na zakłady wymiany oleju. Byłyby one zobligowane do przekazywania takiego odpadu do odpowiednich przedsiębiorstw, które zajmują się zagospodarowaniem, regeneracją olejów.

Spadek wydatków

Uczestniczący w spotkaniu minister klimatu Michał Kurtyka ocenił, że sprawne przekazanie olejów odpadowych podmiotom spełniającym określone kryteria, pozwoli zwiększyć poziom odzysku zużytych olejów i pozwoli skuteczniej walczyć o czyste powietrze. - Polacy oczekują od państwa (...) czystego powietrza, zagwarantowania uczciwym przedsiębiorcom możliwości rozwoju - co będzie możliwe po wyeliminowaniu szarej strefy - podkreślił.

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska zwróciła uwagę na kwestię strat budżetowych, wynikających z nielegalnego obrotu olejami zużytymi. - Podmioty, które na tym rynku działają, mają dość duże trudności z podmiotami działającymi w szarej strefie. Oferują one niższe ceny za na przykład usuwanie odpadów - zaznaczyła.

Rzeczkowska dodała, że resort finansów liczy też na to, że po zmianie przepisów zwiększą się wpływy do budżetu. Efektem nowego prawa ma być też spadek wydatków państwa związanych z nielegalnym składowaniem odpadów, usuwaniem ich.

Nowy system

Wracając do systemu kaucyjnego, nowela wprowadzi opłatę depozytową doliczaną do ceny produktów smarowych sprzedanych lub wymienianych użytkownikom. W przypadku równoczesnego zwrotu odpowiedniej ilości zużytego smaru oplata nie byłaby pobierana. W przeciwnym wypadku, opłata będzie mogła być zwrócona, jednak po zwrocie zużytego oleju. W takim przypadku trzeba będzie jednak przedstawić dokument, kwit potwierdzający kupno oleju.

Nowym systemem mieliby zostać objęci sprzedawcy prowadzący punkty sprzedaży smarów, jak i punkty wymiany smarów, w tym zakłady napraw i serwisu pojazdów. Objąć on ma również wymianę smarów prowadzoną u użytkowników końcowych, takich jak zakłady przemysłowe.

Systemem objęty ma zostać również rynek detaliczny, w tym - zwłaszcza - sprzedaż wysyłkowa i prowadzona przez internet. Zgodnie z nowymi przepisami taki sprzedawca będzie musiał wskazać kupującemu miejsce najbliższego adresowi dostawy, w którym będzie mógł dokonać zwrotu oleju odpadowego i uzyskać zwrot depozytu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Autor:kris

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości