TVN24 Biznes | Z kraju

Dopłaty do prądu. Ministerstwo wyjaśnia, jak długo będzie trwać program wsparcia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd
Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd TVN24
wideo 2/5
TVN24Mateusz Morawiecki o dopłatach do rachunków za prąd

Założenia projektu dopłat do prądu zakładają, że wsparcie będzie obowiązywać w latach 2022-2031 - podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort dodał, że wartość pomocy ma rosnąć z każdym rokiem z około 1,5 miliarda złotych do poziomu około 1,7 miliarda złotych. Wysokość dopłat ma się wahać od 324 złotych do 876 złotych w ciągu roku. Projekt jest gotowy, teraz rząd będzie nad nim pracował.

Resort klimatu i środowiska w piątkowym komunikacie podkreślił, że skierowany właśnie do prac rządowych projekt noweli Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. wprowadzenie nowych dodatków energetycznych, zwiększenie ochrony odbiorcy wrażliwego oraz innych, niefinansowych narzędzi wsparcia. Wskazano, że jest to jedna z odpowiedzi na pogarszającą się sytuację wielu gospodarstw domowych w związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dopłaty do cen prądu - projekt

- Regulacja służy przede wszystkim wdrożeniu instrumentów osłonowych odbiorców energii, niezbędnych w obecnych warunkach dynamicznego wzrostu cen energii. Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do około 2,63 miliona gospodarstw domowych, czyli do niemal 20 procent - tłumaczy cytowany w komunikacie szef MKiŚ Michał Kurtyka.

Zdaniem ministerstwa pomoc zagwarantuje najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest dostęp do energii elektrycznej. - Już na etapie przygotowywania ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzgodniło szczegóły między innymi z Ministerstwem Finansów i zapewniło finansowanie na poziomie minimum 1,5 miliarda zotych. Jestem przekonany, że ustawa szybko trafi pod obrady Sejmu - zaznaczył Kurtyka.

Ministerstwo wyjaśniło, że główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego (według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym). Poinformowano, że dodatki przyznawane będą na okres sześciu miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury (zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej). "To znacznie uprości procedurę i jest zgodne z prośbami odbiorców" - zaznaczono.

Kto otrzyma dopłaty do energii elektrycznej?

- Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek na przykład z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych. Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej - wylicza szef MKiŚ.

Ministerstwo przekazało, że według założeń projektu noweli dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50 proc. "Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł" - poinformowano.

Dodatek energetyczny

Projektowana nowela oprócz dopłat do rachunków zakłada też niefinansowe mechanizmy wsparcia. Wyjaśniono, że odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/gazu będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/gazu wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/gazu lub świadczone usługi.

Przyszła nowela zakaże także wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu - dodano.

- Dodatek energetyczny w połączeniu ze wsparciem niefinansowym zwiększy poczucie bezpieczeństwa mniej zamożnych Polaków, a podstawowa potrzeba, to jest dostęp do prądu, zostanie wszystkim zapewniona. Niezbędne jest teraz sprawne procedowanie projektu i wejście w życie proponowanych przez nas rozwiązań, abyśmy mogli jak najszybciej objąć najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej mechanizmami wsparcia w obecnej, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej - podsumowuje minister Michał Kurtyka.

Nowe przepisy zdefiniują po raz pierwszy w polskim prawie zjawisko ubóstwa energetycznego. "Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza związana z jego prowadzeniem, nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii elektrycznej do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków na cele energetyczne i niskiej efektywności energetycznej" - przewidują projektowane przepisy.

Ministerstwo dodało, że nowela wprowadza też zapisy dające podstawy do przygotowania lokalnych programów wsparcia.

Resort przekazał, że projekt został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Następnie trafi do rozpatrzenia przez rząd, a później zostanie przekazany do prac w parlamencie.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości