Ministerstwo opublikowało nowy wzór formularza PIT-2

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznie
Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznietvn24
wideo 2/7
tvn24Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznie

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3 - poinformował w piątek resort. O PIT-2 zrobiło się głośno przy okazji wdrażania Polskiego Ładu. Jest to dokument, na którym podatnik (pracownik) składa wniosek o uwzględnienie kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego, dzięki czemu miesięczna płaca na rękę jest wyższa.

Wydział prasowy MF poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3. W komunikacie zaznaczono, że jeżeli podatnik złożył stosowny PIT do końca 2022 roku korzystając z poprzednich wzorów, a informacje w nicm podane pozostają aktualne, to nie musi wypełniać nowych druków.

Szczegóły dotyczące nowych formularzy

Ministerstwo tłumaczy, że nowe druki zawierają oświadczenia i wnioski, które podatnik składa swojemu płatnikowi dla celów poboru zaliczek na podatek PIT od 2023 roku. W informacji ministerstwa opisano, że PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Z kolei z druku PIT-2A korzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

NOWY FORMULARZ PIT-2 >>>

NOWY FORMULARZ PIT-2A >>>

Z PIT-3 powinny skorzystać podatnicy otrzymujący krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowy lub macierzyński.

NOWY FORMULARZ PIT-3 >>>

W informacji MF przypomniano, że druki PIT podatnicy składają na piśmie, ale mogą je również złożyć w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, czyli np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie. "Oznacza to, że korzystanie z wzorów opublikowanych w BIP Ministerstwa Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia" – podkreślono w komunikacie resortu. Jak dodano, oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego, z zastrzeżeniem, że płatnik ma około miesiąca na ich realizację w przypadku PIT-2 i PIT-2A oraz około dwóch miesięcy w przypadku PIT-3.

Czytaj także: Sejm łata Polski Ład. Zmiany dotyczą między innymi PIT-2

W nowych wzorach podatnik może także wycofać uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek

Resort finansów wyjaśnił, że korzystając z nowych wzorów PIT-2, PIT-2A i PIT-3, podatnik może m.in. złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek, zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych, stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+, niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika - w wysokości 250 zł miesięcznie - lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów czy też niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku. W nowych wzorach podatnik może także wycofać uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek. "Wycofanie lub zmiana wcześniejszego oświadczenia lub wniosku polega na złożeniu nowego wniosku lub oświadczenia" – zaznaczono w komunikacie. Podkreślono przy tym, że w składanym druku PIT podatnik ma wypełnić tylko te części, które zawierają wniosek lub oświadczenie przez niego składane lub wycofywane. "Ten sam podmiot może pełnić kilka funkcji płatnika w odniesieniu do różnych świadczeń otrzymywanych przez tego samego podatnika" – zaznaczono w komunikacie. Jako przykład wskazano sytuację, w której podatnik jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę oraz na umowie zlecenia. "Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje przychody z odrębnych źródeł przychodów i ma dwóch płatników. W konsekwencji, każdemu z nich składa odrębny PIT-2" – wyjaśniono. "W PIT-2 składanym zakładowi pracy podatnik ujmuje oświadczenia i wnioski dla celów poboru zaliczek na podatek od przychodów z umowy o pracę, odpowiednio w PIT-2 składanym zleceniodawcy – oświadczenia i wnioski dla celów poboru zaliczek od umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że przychody ze stosunku pracy stanowią odrębne źródło przychodów od świadczeń z umowy zlecenia. Przychodów tych nie łączy się dla celów obliczania zaliczki na podatek. Oblicza się odrębne zaliczki według odrębnych zasad" – opisano w komunikacie. Formularze nowych druków PIT są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ "Pracujemy nad objaśnieniami podatkowymi na temat uporządkowanych i usystematyzowanych ustawą Niskie Podatki regulacji normujących zasady poboru zaliczek na podatek przez płatników podatku PIT - poinformowało ministerstwo.

Czytaj więcej: Nowy obowiązek podatkowy dla dużych koncernów międzynarodowych. Opublikowano projekt

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości