Podwyżka dla tysięcy emerytów. Ostatnia szansa na złożenie wniosku

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953TVN24
wideo 2/2
TVN24Premier o emeryturach osób z rocznika 1953

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do poniedziałku osoby urodzone w 1953 roku mają czas na złożenie wniosku o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Rządowe wyliczenia wskazywały, że taka możliwość dotyczy ponad 70 tysięcy osób. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Zgodnie z ustawą na przeliczenie emerytur mogą liczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 roku, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Wynika to ze zmiany sposobu obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.

"Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Wniosek do ZUS

Czas na złożenie wniosku mija w najbliższy poniedziałek, 11 stycznia. Rządowe wyliczenia wskazywały, że taka możliwość dotyczy ponad 70 tysięcy osób.

Żebrowski podał, że osoba nadal pobierająca wcześniejszą emeryturę i niemająca jeszcze przyznanej emerytury powszechnej może złożyć o nią wniosek do ZUS-u. "Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach" - poinformował rzecznik.

Z informacji ZUS wynika, że do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Z kolei osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi nic robić. ZUS przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie

Nowelizacja

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotycząca ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur, jest efektem dwóch projektów – rządowego i senackiego. Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.

W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w marcu 2019 roku.

TK stwierdził, że zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony, zanim osoby z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości