TVN24 Biznes | Pieniądze

O ile wzrosną emerytury? Jest nowa propozycja

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Jak pandemia wpływa na dane demograficzne?TVN24
wideo 2/5
TVN24Jak pandemia wpływa na dane demograficzne?

Emerytury i renty w tym roku mają wzrosnąć o kwotę nie mniejszą niż 70 złotych – tak zakłada poprawka przyjęta w piątek przez Senat. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z poprawką głosowało 99 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej senatorowie głosowali nad przyjęciem noweli bez poprawek. Opowiedziało się za tym 48 senatorów, 52 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku brakiem wymaganej większości przystąpiono do głosowania nad zgłoszoną poprawką zakładającą gwarancje wzrostu świadczeń o co najmniej 70 zł. Za tą zmianą było 52 senatorów, 46 przeciw, jeden się wstrzymał.

Teraz o losach poprawki zdecyduje Sejm. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 24 lutego.

Waloryzacja emerytur i rent

Początkowo rząd przewidywał, że wskaźnik waloryzacji w 2021 roku wyniesie 103,84 procent, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Ostatecznie wskaźnik jest wyższy i wyniesie 104,24 procent. Oznacza to, że od 1 marca - zgodnie z rządową propozycją - najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy miałaby wynieść 1250,88 zł i wzrosnąć o 50,88 zł.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed informował w środę w Senacie, że po waloryzacji renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł, renta rodzinna – 1250,88 zł, świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł, a świadczenie przedemerytalne w przypadku przekroczenia przychodu – 631,17 zł.

Z kolei miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wyniesie 2501,76 zł, a próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 1772,08 zł.

Szwed poinformował, że w 2020 r. najniższą emeryturę pobierało 228 tys. osób, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 185 tys. osób, rentę rodzinną – 129 tys. osób. - Pozostała część, czyli prawie 9,6 miliona osób uprawnionych, ma wyższe świadczenia – mówił wiceszef MRiPS. Te osoby również otrzymają podwyżki świadczeń zgodnie z waloryzacją procentową.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock