300 plus 2021/2022 – komu przysługuje i jak złożyć wniosek. Zmiany w programie Dobry start

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Dobry Start. Do kiedy złożyć wniosek, aby otrzymać szybko pieniądze?
Dobry Start. Do kiedy złożyć wniosek, aby otrzymać szybko pieniądze?TVN24
wideo 2/5
TVN24Dobry Start. Do kiedy złożyć wniosek, aby otrzymać szybko pieniądze?

300 plus (Dobry start) jest świadczeniem przeznaczonym na pomoc rodzinom z dziećmi w wieku szkolnym. Jakie trzeba spełniać warunki, aby otrzymać pieniądze i jak złożyć wniosek? Co się zmieniło w zasadach przyznawania 300 plus w roku szkolnym 2021/2022?

300 plus to wsparcie finansowe w czasie ponoszenia wydatków szkolnych dla dziecka.Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia.Wnioski o 300 plus przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną.Wnioskować o 300 plus można raz w roku w okresie od 1 lipca do 30 listopada.

300 plus (Dobry start) – podstawa prawna

Program Dobry Start, nazywany potocznie 300 plus, został ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start oraz zmieniających je rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.

Podstawę prawną funkcjonowania tego świadczenie uzupełnia ponadto uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry start.

300 plus – dla kogo?

Ustanowione programem Dobry start świadczenie 300 plus stanowi formę rządowej pomocy dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Ma być to wsparcie na wydatki związane z wyprawką szkolną, a więc zakupem rzeczy potrzebnych dziecku do przystąpienia do nauki. 

300 plus przysługuje raz w roku na:

– dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia, – niepełnosprawne dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 24. roku życia

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 300 zł na dziecko i przysługuje bez względu na dochody w danej rodzinie. 300 plus jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji komorniczej. Obecnie korzysta z niego ok. 4,5 mln dzieci.

300 plus – wniosek

Świadczenie 300 plus otrzymuje się na wniosek. Do złożenia go uprawnieni są:

– ojciec lub matka dziecka, – opiekun prawny dziecka,  – opiekun faktyczny dziecka, – pełnoletnia osoba ucząca się, jeżeli nie znajduje się ona na utrzymaniu rodziców, – osoba usamodzielniana, czyli opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej.

W przypadku dwojga rodziców lub opiekunów dziecka wystarczy, aby wniosek o 300 plus złożyło tylko jedno z nich. Jeżeli oboje złożą wnioski, świadczenie zostanie przyznane tylko raz – na pierwszy ze złożonych wniosków. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzice decyzją sądu sprawują opiekę naprzemienną – wówczas każde z nich może złożyć wniosek i otrzymać połowę wysokości świadczenia, tj. po 150 zł dla każdego z rodziców.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski przyjmowane są jedynie drogą elektroniczną. Można je składać na trzy sposoby:

– przez portal PUE ZUS,  – na portalu informacyjno-usługowy Emp@tia – przez bankowość elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków o 300 plus za pośrednictwem bankowości elektronicznej znaleźć można na stronach poszczególnych banków. Należy przy tym pamiętać, że składanie wniosku przez portal Emp@tia oraz przez bankowość internetową możliwe jest jedynie dla ojca lub matki dziecka. Dla pozostałych uprawnionych dostępne jest jedynie składanie wniosków przez portal PUE ZUS.

Osoby, które nie mają jeszcze założonego profilu na PUE ZUS, mogą założyć go samodzielnie przez Internet na stronie ZUS lub w dowolnym oddziale ZUS z pomocą jego pracownika. Więcej informacji na temat rejestracji na PUE ZUS i spełniania wymagań dotyczących składania wniosku znaleźć można w bazie wiedzy ZUS.

W uzasadnionych przypadkach wymagane może być załączenie do wniosku również dodatkowych dokumentów

– kopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,  – kopii orzeczenia o pozostawaniu dziecka pod opieką naprzemienną, – kopii orzeczenia o ustaleniu opiekuna dziecka, – kopii karty pobytu lub zezwolenia na pobyt w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

300 plus przez internet

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadzone zostały zmiany w programie Dobry start. Najważniejszą z tych zmian jest sposób przyjmowania wniosków o świadczenie 300 plus.

Obecnie składanie wniosków możliwe jest jedynie przez Internet, a wypłata 300 plus jedynie na wskazany rachunek bankowy – nie ma możliwości wypłaty w formie gotówki. Przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co umożliwiło pełną automatyzację składania wniosków.

Pomoc w zakresie wniosków o 300 plus uzyskać można pod specjalnym numerem 22 290 22 02, w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) mailowo pod adresem cot@zus.pl oraz we wszystkich oddziałach ZUS.

Kiedy złożyć wniosek 300 plus?

Wnioski o świadczenie 300 plus składać można raz w roku, w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Od tego, jak szybko złożony zostanie wniosek, zależy termin uzyskania świadczenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu albo sierpniu, gwarantowana jest wypłata 300 plus najpóźniej do 30 września. Z kolei przy złożeniu wniosku we wrześniu, październiku albo listopadzie 300 plus zostanie wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

300 plus dla studenta

Świadczenie 300 plus skierowane jest jedynie do dzieci w wieku szkolnym. Tym samym nie przysługuje ono na dzieci o statusie studenta, ani dzieci chodzące do żłobka lub przedszkola, również te realizujące tzw. zerówkę, czyli roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce lub szkole.

Akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start, Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry start, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości