Najnowsze

Resort finansów chce ograniczyć udział długu w walutach obcych. Spadną koszty jego obsługi?

Najnowsze


Ministerstwo Finansów chce w perspektywie do 2018 roku ograniczyć udział długu w walutach obcych do 30 proc. całości zadłużenia Skarbu Państwa - poinformowała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

Udział długu zagranicznego w całości zadłużenia SP wzrósł po zmianach w systemie emerytalnym, kiedy to na początku 2014 roku OFE przekazały do ZUS aktywa o wartości rynkowej 153,2 mld zł, w tym m.in. SPW o wartości rynkowej 134,1 mld zł. W lutym resort finansów szacował, że w 2014 roku udział długu w walutach obcych wzrośnie do 37 proc. z 30 proc. na koniec roku 2013.

Strategia

- Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu pozostanie rynek krajowy. Udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa będzie ograniczany - powiedziała Podedworna-Tarnowska, cytowana w komunikacie. - Zakładamy, że w horyzoncie strategii może osiągnąć docelowy poziom, czyli nie więcej niż 30 proc. - dodała. Podedworna-Tarnowska poinformowała także, że MF spodziewa się spadku kosztów obsługi długu w najbliższych latach.

Spadek kosztów

- Rok 2015 będzie kolejnym rokiem znaczącego spadku kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, nominalnie o prawie 4 mld zł, a w relacji do PKB do 1,8 proc. z 2,1 proc. w 2014 roku i z 2,6 proc. w 2013 roku - powiedziała. - Główną przyczyną spadku kosztów obsługi długu jest umorzenie obligacji skarbowych nabytych przez Ministra Finansów od ZUS, spadek stóp procentowych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz zwiększenie udziału w długu zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu - dodała. W kolejnych latach relacja koszów do PKB będzie się dalej obniżać do 1,6–1,7 w 2018 roku

Autor: msz//km / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości