Bruksela doczeka się naszego Programu Konwergencji?

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPlan dojścia do euro nadal niegotowy

Wciąż nie ma ostatecznej wersji polskiego Planu Konwergencji, który do piątku powinna dostać Bruksela. Na propozycje resortu finansów nadal nie zgadza się PSL. Ludowcy dostali już co prawda od ministra Rostowskiego propozycje zmian zapisów, którym się sprzeciwiają - ale... wciąż się z nimi nie zapoznali.

Zastrzeżenia do Programu Konwergencji, opisującego drogę naszej gospodarki do euro zgłosił na wtorkowym posiedzeniu rządu wicepremier Waldemar Pawlak.

Ludowcom nie podoba się, że Program zawiera elementy Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów dotyczące zmian w KRUS i systemie opodatkowania rolników. Plan ten nie zakłada co prawda likwidacji KRUS, ale mówi o powiązaniu opłacanych przez rolników podatków i składek z wysokością uzyskiwanych przez nich dochodów.

Otrzymał, ale się nie zapoznał

W czwartek minister rolnictwa Marek Sawicki nadal podkreślał, że próba zmniejszenia deficytu budżetowego przez opodatkowanie rolników jest nie do zaakceptowania przez PSL. Sawickiemu nie odpowiadają założenia tego programu, oparte na danych ekonomicznych z 2007 roku. Jest też przeciwny zapisowi, który przewiduje w 2011 roku zmniejszenie deficytu państwa o ok. 5,5 miliarda złotych, z czego 2,8 miliarda ma pochodzić z opodatkowania najbogatszych rolników.

- Nawet jeśli są to ci rolnicy najbogatsi, a dla ministra Boniego każdy rolnik, który ma powyżej 15 ha ziemi jest już bogaty - to ja wiem, że w tej grupie rolników, nie ma takich pieniędzy - powiedział Sawicki.

Według niego ten zapis jest nierealny i dlatego poprosił o jego zmianę. Minister otrzymał już nowe propozycje od ministra finansów, ale się z nimi jeszcze nie zapoznał.

Minister rolnictwa mówił, że zwłoka w przyjęciu Programu Konwergencji spowodowana jest złym trybem prac nad tym dokumentem. Wyjaśnił, że w wielu aspektach program odwołuje się do politycznych programów PO: "Polski 2030" czy Planu konsolidacji, a dokumenty te nie były przedstawiane na Radzie Ministrów i nie są dokumentami rządowymi.

- Nie ze wszystkimi zapisami tamtych dokumentów się zgadzamy. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby w dokumentach rządowych były odniesienia do dokumentów politycznych, partyjnych, które nie są uzgodnione - powiedział Sawicki.

Mapa drogowa

Program Konwergencji jest dokumentem zawierającym ocenę gospodarki pod kątem spełniania kryteriów z Maastricht. Chodzi o pięć warunków, które powinna spełniać gospodarka kraju aspirującego do przystąpienia do strefy euro. Przedstawia m.in. ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej, ocenę bieżącej sytuacji i prognozy, strategię i cele rządu, opis ryzyka.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu