Dokończą autostradę A1. Są oferty na kluczową inwestycję drogową

Moto

Droższe paliwo na stacjach przy autostradach. Dlaczego?tvn24bis.pl
wideo 2/3

Wpłynęły oferty na budowę czterech odcinków autostrady A1 w województwie łódzkim i jednego w województwie śląskim. Liczący łącznie 81 km fragment autostrady A1 ma być - według wcześniejszych założeń Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - gotowy w 2021 roku. Na inwestycję zabezpieczono 4 miliardy złotych z Krajowego Funduszu Drogowego.

Chodzi o oferty na odcinki brakującego dotąd fragmentu autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa. Łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad objął tamtejsze odcinki jednym, podzielonym na części przetargiem nieograniczonym. Każda część przewiduje projektowanie i budowę poszczególnego odcinka. Przyszli wykonawcy otrzymają do informacji przygotowane już wcześniej dokumentacje i programy funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Przewidywany termin podpisania umowy lub umów to przełom zimy i wiosny 2018 r.

W poniedziałek okazało się, że większość oferentów złożyła odrębne oferty na poszczególne odcinki, jeden z nich – jedną ofertę na wszystkie.

Odcinki A1

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od Tuszyna (bez węzła) do Piotrkowa Trybunalskiego Południe (z węzłem). Przed otwarciem ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie 618,1 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Budimex-Strabag (478,9 mln zł ), Intercor zaproponował 500 mln zł , Polaqua - 559,8 mln zł.

Odcinek B to 24,21 km autostrady od Piotrkowa Południe do Kamieńska (z węzłem), na którego budowę GDDKiA jest gotowa przeznaczyć 943 mln zł brutto. Wszystkie oferty nie przekroczyły kosztorysu. Najtańszą ofertę złożył Intercor (650 mln zł ), a najdroższą Polaqua (859,7 mln zł ). Oferty złożyły też konsorcjum PBDiM Kobylarnia i Mirbud (678 mln zł ), konsorcjum Budimex-Strabag (758,6 mln zł).

Odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do Radomska (z węzłem). Na jego budowę deklarowano przeznaczenie 651,5 mln zł brutto. Spłynęły oferty: konsorcjum Strabag-Budimex (573,1 mln zł brutto), Intercor (580 mln zł brutto), konsorcjum PBDiM Kobylarnia i Mirbud (612,7 mln zł brutto) oraz Polaqua (655,4 mln zł brutto).

Tylko w przypadku odcinka D planowany początkowo przez GDDKiA kosztorys został przekroczony. Odcinek ten obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z województwem śląskim i miał według zapowiedzi kosztować 273,6 mln zł brutto. Intercor zaproponował 338,2 mln zł, konsorcjum Budimex-Strabag - 367,3 mln zł, Polaqua - 384,6 mln zł, Mota-Engil Central Europe - 389 mln zł, a PORR - 393 mln zł.

A1 w województwie łódzkim.jpgGDDKiA

W poniedziałek również katowicki oddział GDDKiA otworzył trzy oferty na odcinek E liczący 16,8 km od granicy woj. śląskiego do Częstochowy Północ (bez węzła). Złożyły je: Intercor (485,8 mln zł ), Polaqua (596,5 mln zł ) oraz konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Budimex (614,4 mln zł ). Budżet zamówienia wynosi 843,6 mln zł brutto

Termin wykonania

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla odcinków A, B, C, D oferenci zaproponowali 32 miesiące, a dla odcinka E - 35 miesięcy). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem. Według GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Budowa trasy

Na A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych: Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów.

Po udostępnieniu 1 lipca ub.r. odcinka Tuszyn-Stryków oraz po otwarciu powstającego już fragmentu A1 Częstochowa-Pyrzowice (planowo w 2019 r.) obecne przetargi powinny doprowadzić do ukończenia pięciu brakujących jeszcze odcinków A1. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ub. wieku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa, a dalej - istniejącej drogi krajowej nr 1. Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24