Wypowiedzenie zmieniające – kiedy można je otrzymać i jakie są jego konsekwencje

Źródło:
TVN24 Biznes
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy
wideo 2/7
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy, polegające na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z jednoczesną propozycją nowych warunków. Wyjaśniamy, kiedy można otrzymać wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego konsekwencje.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy reguluje art. 42 Kodeksu pracy.Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, w którym wypowiada pracownikowi obowiązujące warunki pracy i przedstawia nowe.O zasadności wypowiedzenia zmieniającego decyduje istotna zmiana pracy lub płacy, a uzasadnienie powinno być zamieszczone w wypowiedzeniu.Pracownik musi przyjąć lub odrzucić nowe warunki pracy do końca połowy okresu wypowiedzenia.Odrzucenie nowych warunków skutkuje zazwyczaj rozwiązaniem umowy o pracę.Pracownik ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania pisma.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy reguluje art. 42 Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca chce nadal zatrudniać danego pracownika, ale na warunkach innych, niż te określone w obowiązującej go umowie o pracę, może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające, w którym wypowiada mu aktualne warunki pracy i proponuje nowe. Może to zrobić, jeśli zmiany są konieczne z ważnych powodów. Najczęstszymi powodami wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego są zmiany dotyczące:

– stanowiska pracy, – wysokości pensji, – wymiaru etatu, – miejsca wykonywania pracy.

Wypowiedzenie zmieniające nie ma natomiast zastosowania w zmianie umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, który zamierza zmienić warunki obowiązującej umowy o pracę. Pracodawca nie może zmieniać warunków pracy pracowników bez wręczenia im na piśmie wypowiedzenia zmieniającego i akceptacji nowych warunków pracy przez pracownika. 

Wypowiedzenie zmieniające – wzór

Art. 42 k.p. precyzuje formę oraz informacje, które musi zawierać wypowiedzenie zmieniające.

● Wypowiedzenie zmieniające musi być wręczone na piśmie. ● W wypowiedzeniu zmieniającym musi znajdować się informacja o prawie pracownika do odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania pisma. ● Pracownik musi zostać pouczony w wypowiedzeniu zmieniającym o konieczności przyjęcia lub odrzucenia nowych warunków pracy do końca połowy okresu wypowiedzenia. ● Jeśli wypowiedzenie zmieniające dotyczy umowy na czas nieokreślony, pracodawca musi podać uzasadnienie wypowiedzenia oraz powiadomić organizację związkową.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy – uzasadnienie 

Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać uzasadnienie zmiany warunków pracy i płacy. Co więcej, proponowane zmiany nie mogą być krzywdzące dla pracownika, tj. muszą być zgodne z jego możliwościami (np. stanem zdrowia) i kwalifikacjami. A co z obniżeniem wynagrodzenia? Nie jest uznawane za krzywdzące dla pracownika, jeśli sytuacja pracodawcy wymaga obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

Uzasadnieniem wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy może również być zaniedbanie obowiązków przez pracownika. Nie może być to jednak powodem zmiany warunków pracy.

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego – przykłady

Przykładowe przyczyny wypowiedzenia zmieniającego:

– zmiany organizacji pracy, – istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodniona z pracownikiem, – zmiana wynagrodzenia, gdy dotyczy wyraźnego zmniejszenia pensji; podwyżka nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a jedynie zgody pracownika, – zmiana systemu wynagrodzenia: daty wypłacania pensji, systemu miesięcznego na tygodniowy, systemu dniówkowego na prowizyjny itp.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Brak zgody na zmianę warunków umowy o pracę prowadzi najczęściej do jej całkowitego rozwiązania wraz z końcem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniające jest rzeczywiście wypowiedzeniem umowy o pracę, tylko jeśli pracownik nie zaakceptuje proponowanych nowych warunków.  

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego – wzór 

Pracownik nie ma obowiązku akceptowania lub odrzucania wypowiedzenia zmieniającego na piśmie. Może wyrazić zgodę lub odmowę przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego także ustnie, dlatego nie ma czegoś takiego jak obowiązujący wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego. Ważne natomiast jest to, że brak takiego oświadczenia – ustnego lub na piśmie – oznacza przyjęcie nowych warunków pracy. 

Wypowiedzenie zmieniające – odwołanie do sądu pracy

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. Może domagać się uznania go za bezskuteczne, jeśli wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem. Jeśli w tym czasie umowa o pracę została rozwiązana, może ubiegać się o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach albo o odszkodowanie. 

Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi podlegającemu wzmożonej ochronie stosunku pracy: pracownicy na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, pracownikowi w wieku przedemerytalnym (w okresie ochronnym) oraz działaczowi związków zawodowych. Ogólna zasada jest taka jak w przypadku wypowiedzenia definitywnego – wypowiedzenia zmieniającego nie można wręczyć także pracownicy w ciąży, pracownikowi przebywającemu na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, poza przypadkiem zwolnień grupowych. W takiej sytuacji jednak, jeśli ich wynagrodzenie zostanie obniżone, otrzymają oni dodatek wyrównawczy do końca okresu ochrony przed zwolnieniem.

Wypowiedzenie zmieniające a wiek przedemerytalny

Art. 43 k.p. nie zezwala na wręczenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikom, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli ich okres zatrudnienia pozwala im przejść na emeryturę, kiedy osiągną ten wiek. 

Wypowiedzenie zmieniające w przypadku tych osób możliwe jest tylko, jeśli:

– pracodawca zmienia wynagrodzenie wszystkim pracownikom lub grupie pracowników, do której należy ta osoba, – stan zdrowia pracownika nie pozwala mu wykonywać dotychczasowej pracy (wymagane jest zaświadczenie lekarskie), – pracownik utracił uprawnienia potrzebne do wykonywania dotychczasowej pracy. 

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa 

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracodawca co do zasady nie ma obowiązku wypłaty pracownikowi odprawy, jeśli ten odrzuci proponowane nowe warunki pracy. Pracownik ma jednak prawo wystąpić o odprawę do sądu pracy, a ten może zadecydować, że odprawa mu się należy. Wypłata odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym będzie więc zależeć od konkretnego przypadku. Jeśli sąd uzna, że odmowa przyjęcia nowych warunków jest uzasadniona obiektywnymi przyczynami, zdecyduje, że pracownikowi należy się odprawa

Jeśli jednak pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i w zakładzie pracy mają miejsce zwolnienia grupowe, musi stosować ustawę z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i ma obowiązek wypłaty odprawy także przy wypowiedzeniu zmieniającym. 

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Porozumienie zmieniające warunki pracy nie jest tym samym, co wypowiedzenie zmieniające. Nie regulują go zapisy w Kodeksie pracy, lecz art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Porozumienie zmieniające warunki pracy ma zastosowanie w każdego rodzaju umowach, także cywilnoprawnych i najczęściej nazywane jest aneksem do umowy. Dotyczy zazwyczaj warunków pracy, wynagrodzenia, rodzaju umowy. Porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron.

Akty prawne: art. 42 i 43 Kodeksu pracy, art. 353(1) Kodeksu cywilnego, ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Od 6 lipca obowiązywać będą nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania w nowych rejestrowanych samochodach tak zwanych czarnych skrzynek. Specjalne urządzenia rejestrujące pomogą w namierzaniu sprawców wypadków czy oszustów ubezpieczeniowych. Jakie zmiany obejmą wkrótce kierowców?

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Źródło:
tvn24.pl

W 2024 roku rekordowa liczba milionerów może opuścić Wielką Brytanię - piszą zagraniczne media. Krezusów miałaby "zmusić" do opuszczenia kraju przede wszystkim zapowiadana przez prowadzącą w sondażach Partię Pracy reforma podatkowa. Nadchodzące wyborcze rozstrzygnięcie może znacząco zmniejszyć atrakcyjność kraju, będącego niegdyś ziemią obiecaną dla najbogatszych.

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

Źródło:
CNN

Tysiąc złotych brutto miesięcznie - tyle otrzymają od 1 lipca pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech. Rada Ministrów przyjęła w środę uchwały w tej sprawie.

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Dodatkowy tysiąc złotych do pensji. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Turystów wybierających się do Japonii może czekać zaskoczenie. Wiele tamtejszych restauracji wprowadza bowiem dwa cenniki. Jeden tańszy - dla lokalnych gości, i drugi droższy - dla turystów - informuje portal Nikkei Asia.

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Drożej dla turystów, taniej dla mieszkańców. Podwójne cenniki w restauracjach

Źródło:
PAP

Wnioski o pieniądze w ramach programu "Aktywny rodzic", potocznie nazywanym "babciowym", będzie można składać od 1 października. Rodzice, którzy zrobią to w ciągu trzech miesięcy od tej daty, otrzymają wyrównanie od 1 października - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

"Babciowe" z wyrównaniem w ciągu trzech miesięcy

Źródło:
PAP

Polacy konsumują mniej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. Rzeczywiste spożycie indywidualne (AIC) na mieszkańca w Polsce w 2023 roku było 14 procent poniżej średniej unijnej - podał Eurostat. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Europejska mapa dobrobytu. Tak wypadła Polska

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy. Ministerstwo Finansów poinformowało z kolei, że Rada Europejska przedstawi projekt rekomendacji w sprawie redukcji nadmiernego deficytu najprawdopodobniej pod koniec listopada tego roku.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski. "Projekt redukcji jesienią"

Aktualizacja:
Źródło:
TVN24, PAP

Cena benzyny Pb95, oleju napędowego i gazu spadają, co jest dobrą wiadomością dla osób wybierających się autem w najbliższych dniach na wakacyjne wyjazdy. Według analityków e-petrol.pl największa przecena dotyczy w tym tygodniu oleju napędowego, który, w porównaniu do wyników ostatniego notowania, jest tańszy o 6 gr/l.

Niższe ceny paliw na wakacje

Niższe ceny paliw na wakacje

Źródło:
PAP

Trwają prace nad zmianami w prawie autorskim. Nad projektem nowelizacji obradowała dziś komisja sejmowa. Przyjęto na niej poprawki dotyczące prawa do odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia oraz do tantiem z tytułu reemitowania utworu, o które ubiegali się sami artyści. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Postulaty artystów przechodzą dalej. Zmiany w prawie autorskim na kolejnym etapie prac

Źródło:
PAP

Europejczycy do 2030 roku będą jeździć 75 milionami samochodów elektrycznych - prognozują analitycy z EY i Eurelectric. To więcej, niż zakładała prognoza. Z kolei ładowarek elektrycznych na Starym Kontynencie mamy obecnie blisko 750 tysięcy.

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Elektryki prześcigną auta spalinowe. W kolejnej dekadzie ma być ich dwukrotnie więcej

Źródło:
PAP

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Głównym celem projektowanej ustawy są zmiany w stabilizującej regule wydatkowej. Obejmie ona około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych, w tym ZUS i NCBR.

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Duże zmiany w finansach publicznych. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. Większość analityków uważa, że procedura nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków. Z kolei Sławomir Dudek stwierdził we wpisie na X "ta procedura to ocena 'osiągnięć' rządu premiera Mateusza Morawieckiego".

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Zabraknie na podniesienie kwoty wolnej? Analitycy o rachunku za nadmierny deficyt

Źródło:
PAP

Spar Group, właściciel Spar Polska, podjął decyzję o opuszczeniu polskiego rynku. Spółka znalazła już nowego nabywcę, który przejmie sklepy oraz będzie kontynuował rozwój biznesu pod tym samym szyldem. Transakcja zostanie sfinalizowana do końca bieżącego roku.

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Duża sieć zmienia właściciela. Co ze sklepami w Polsce?

Źródło:
tvn24.pl

Projektowanie lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zrealizowane w 50 procentach - poinformował w środę prezes spółki Filip Czernicki. Dodał, że "prace projektowe przez cały czas trwają, a spółka ma środki na to, aby płacić projektantom, natomiast nie ma zapewnionego finansowania na dalsze etapy tej inwestycji".

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Prezes CPK: projektowanie lotniska zrealizowane w połowie. Spółce brakuje pieniędzy na więcej

Źródło:
PAP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2 procent i po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w granicach celu Banku Anglii. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi spadające ceny żywności, rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Inflacja na Wyspach najniższa od kilku lat

Źródło:
PAP

Szczyt inflacji ma być na koniec pierwszego kwartału 2025 roku na poziomie lekko poniżej 6 procent rok do roku - przewidują ekonomiści PKO BP. Zdaniem analityków, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 roku.

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prognoza największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Garmin Polska - przedstawiciel producenta między innymi smartwatchów - mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów - napisał UOKiK w komunikacie.

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Garmin Polska pod lupą UOKiK. Możliwa zmowa cenowa

Źródło:
tvn24.pl

Skutki zmian w podatku od nieruchomości odczują przedsiębiorcy z wielu branż, przy czym zapłacą gminnemu fiskusowi więcej - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Dodał, że skorzystają właściciele miejsc w garażach wielostanowiskowych. 

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Ważne zmiany w podatku od nieruchomości

Źródło:
PAP

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od firmy 4Kraft o wadliwych fotelikach samochodowych. Akcja dotyczy kilku modeli. Firma uruchomiła bezpłatny program wymiany .

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Foteliki samochodowe do wymiany. "Jeden z elementów może się luzować"

Źródło:
tvn24.pl

W poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni. Jak podaje środowa "Rzeczpospolita", nowe przepisy odsunęły nawet jedną czwartą zagranicznych kierowców. "Bez strategii migracyjnej biznes ma problem" - czytamy w gazecie.

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Źródło:
PAP

We wtorek 32-letnia Marlena Engelborn, będąca potomkinią Fredricha Engelhorna, założyciela przedsiębiorstwa chemiczno-farmaceutycznego BASF, rozdała majątek odziedziczony po swojej babci. Spadek w wysokości prawie 25 milionów euro został podzielony pomiędzy kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Młoda dziedziczka fortuny rozdała prawie 25 milionów euro

Źródło:
PAP

300 złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymają rodzice dzieci w wieku szkolnym. Aby dostać świadczenie, trzeba jednak wcześniej złożyć wniosek. - Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24 lat - przypomniał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

300 złotych na dziecko. Ważny termin

300 złotych na dziecko. Ważny termin

Źródło:
PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 190 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to nagrody piątego stopnia wynoszące po prawie 19 tysięcy złotych. Najbliżej rozbicia kumulacji było we Włoszech i Holandii. Oto liczby, jakie wylosowano 18 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 18 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja liczona według HICP w Polsce w maju 2024 roku wyniosła 2,8 procent rok do roku - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik dla Polski jest powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie ceny rosły w tempie 2,7 procent rok do roku.

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Inflacyjna mapa Europy. Tak wypadła Polska na tle UE

Źródło:
tvn24.pl, PAP

CVC Capital Partners, właściciel sieci Żabka Polska chce, by spółka jeszcze w tym roku wkroczyła na giełdę. Według agencji Bloomberg wycena firmy może sięgnąć nawet 8 miliardów dolarów.

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Żabka bliżej giełdy. Padła możliwa wycena

Źródło:
PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie akcji protestacyjnej sieci Euronet - przekazał Urząd. Dodał, nie przesądza to, czy doszło do naruszeń, a UOKiK zbada sytuację przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji.

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Protest Euronetu. Jest decyzja w sprawie postępowania wyjaśniającego

Źródło:
PAP

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski odwołał z dniem 24 czerwca tego roku Piotra Wielowieyskiego ze składu rady nadzorczej Orlenu - podał koncern w komunikacie giełdowym. Nie podano przyczyny odwołania.

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

MAP odwołuje członka rady nadzorczej Orlenu

Źródło:
PAP