Wypowiedzenie zmieniające – kiedy można je otrzymać i jakie są jego konsekwencje

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy
wideo 2/7
Dr Joanna Heidtman o sytuacji pracowników na rynku pracy

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy, polegające na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z jednoczesną propozycją nowych warunków. Wyjaśniamy, kiedy można otrzymać wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego konsekwencje.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy reguluje art. 42 Kodeksu pracy.Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, w którym wypowiada pracownikowi obowiązujące warunki pracy i przedstawia nowe.O zasadności wypowiedzenia zmieniającego decyduje istotna zmiana pracy lub płacy, a uzasadnienie powinno być zamieszczone w wypowiedzeniu.Pracownik musi przyjąć lub odrzucić nowe warunki pracy do końca połowy okresu wypowiedzenia.Odrzucenie nowych warunków skutkuje zazwyczaj rozwiązaniem umowy o pracę.Pracownik ma prawo do odwołania się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania pisma.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy reguluje art. 42 Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca chce nadal zatrudniać danego pracownika, ale na warunkach innych, niż te określone w obowiązującej go umowie o pracę, może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające, w którym wypowiada mu aktualne warunki pracy i proponuje nowe. Może to zrobić, jeśli zmiany są konieczne z ważnych powodów. Najczęstszymi powodami wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego są zmiany dotyczące:

– stanowiska pracy, – wysokości pensji, – wymiaru etatu, – miejsca wykonywania pracy.

Wypowiedzenie zmieniające nie ma natomiast zastosowania w zmianie umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony.

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, który zamierza zmienić warunki obowiązującej umowy o pracę. Pracodawca nie może zmieniać warunków pracy pracowników bez wręczenia im na piśmie wypowiedzenia zmieniającego i akceptacji nowych warunków pracy przez pracownika. 

Wypowiedzenie zmieniające – wzór

Art. 42 k.p. precyzuje formę oraz informacje, które musi zawierać wypowiedzenie zmieniające.

● Wypowiedzenie zmieniające musi być wręczone na piśmie. ● W wypowiedzeniu zmieniającym musi znajdować się informacja o prawie pracownika do odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania pisma. ● Pracownik musi zostać pouczony w wypowiedzeniu zmieniającym o konieczności przyjęcia lub odrzucenia nowych warunków pracy do końca połowy okresu wypowiedzenia. ● Jeśli wypowiedzenie zmieniające dotyczy umowy na czas nieokreślony, pracodawca musi podać uzasadnienie wypowiedzenia oraz powiadomić organizację związkową.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy – uzasadnienie 

Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać uzasadnienie zmiany warunków pracy i płacy. Co więcej, proponowane zmiany nie mogą być krzywdzące dla pracownika, tj. muszą być zgodne z jego możliwościami (np. stanem zdrowia) i kwalifikacjami. A co z obniżeniem wynagrodzenia? Nie jest uznawane za krzywdzące dla pracownika, jeśli sytuacja pracodawcy wymaga obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

Uzasadnieniem wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy może również być zaniedbanie obowiązków przez pracownika. Nie może być to jednak powodem zmiany warunków pracy.

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego – przykłady

Przykładowe przyczyny wypowiedzenia zmieniającego:

– zmiany organizacji pracy, – istotna zmiana rozkładu czasu pracy, uzgodniona z pracownikiem, – zmiana wynagrodzenia, gdy dotyczy wyraźnego zmniejszenia pensji; podwyżka nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, a jedynie zgody pracownika, – zmiana systemu wynagrodzenia: daty wypłacania pensji, systemu miesięcznego na tygodniowy, systemu dniówkowego na prowizyjny itp.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Brak zgody na zmianę warunków umowy o pracę prowadzi najczęściej do jej całkowitego rozwiązania wraz z końcem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniające jest rzeczywiście wypowiedzeniem umowy o pracę, tylko jeśli pracownik nie zaakceptuje proponowanych nowych warunków.  

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego – wzór 

Pracownik nie ma obowiązku akceptowania lub odrzucania wypowiedzenia zmieniającego na piśmie. Może wyrazić zgodę lub odmowę przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego także ustnie, dlatego nie ma czegoś takiego jak obowiązujący wzór odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego. Ważne natomiast jest to, że brak takiego oświadczenia – ustnego lub na piśmie – oznacza przyjęcie nowych warunków pracy. 

Wypowiedzenie zmieniające – odwołanie do sądu pracy

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. Może domagać się uznania go za bezskuteczne, jeśli wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem. Jeśli w tym czasie umowa o pracę została rozwiązana, może ubiegać się o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach albo o odszkodowanie. 

Wypowiedzenie zmieniające w okresie ochronnym

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi podlegającemu wzmożonej ochronie stosunku pracy: pracownicy na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, pracownikowi w wieku przedemerytalnym (w okresie ochronnym) oraz działaczowi związków zawodowych. Ogólna zasada jest taka jak w przypadku wypowiedzenia definitywnego – wypowiedzenia zmieniającego nie można wręczyć także pracownicy w ciąży, pracownikowi przebywającemu na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, poza przypadkiem zwolnień grupowych. W takiej sytuacji jednak, jeśli ich wynagrodzenie zostanie obniżone, otrzymają oni dodatek wyrównawczy do końca okresu ochrony przed zwolnieniem.

Wypowiedzenie zmieniające a wiek przedemerytalny

Art. 43 k.p. nie zezwala na wręczenie wypowiedzenia zmieniającego pracownikom, którym brakuje nie więcej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli ich okres zatrudnienia pozwala im przejść na emeryturę, kiedy osiągną ten wiek. 

Wypowiedzenie zmieniające w przypadku tych osób możliwe jest tylko, jeśli:

– pracodawca zmienia wynagrodzenie wszystkim pracownikom lub grupie pracowników, do której należy ta osoba, – stan zdrowia pracownika nie pozwala mu wykonywać dotychczasowej pracy (wymagane jest zaświadczenie lekarskie), – pracownik utracił uprawnienia potrzebne do wykonywania dotychczasowej pracy. 

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa 

W przypadku wypowiedzenia zmieniającego pracodawca co do zasady nie ma obowiązku wypłaty pracownikowi odprawy, jeśli ten odrzuci proponowane nowe warunki pracy. Pracownik ma jednak prawo wystąpić o odprawę do sądu pracy, a ten może zadecydować, że odprawa mu się należy. Wypłata odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym będzie więc zależeć od konkretnego przypadku. Jeśli sąd uzna, że odmowa przyjęcia nowych warunków jest uzasadniona obiektywnymi przyczynami, zdecyduje, że pracownikowi należy się odprawa

Jeśli jednak pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i w zakładzie pracy mają miejsce zwolnienia grupowe, musi stosować ustawę z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i ma obowiązek wypłaty odprawy także przy wypowiedzeniu zmieniającym. 

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Porozumienie zmieniające warunki pracy nie jest tym samym, co wypowiedzenie zmieniające. Nie regulują go zapisy w Kodeksie pracy, lecz art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Porozumienie zmieniające warunki pracy ma zastosowanie w każdego rodzaju umowach, także cywilnoprawnych i najczęściej nazywane jest aneksem do umowy. Dotyczy zazwyczaj warunków pracy, wynagrodzenia, rodzaju umowy. Porozumienie zmieniające wymaga zgody obu stron.

Akty prawne: art. 42 i 43 Kodeksu pracy, art. 353(1) Kodeksu cywilnego, ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 roku powołał Artura Sobonia na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego - podano na stronach internetowych Kancelarii Prezydenta. Artur Soboń to były wiceminister finansów, od 2015 roku zasiada w Sejmie. Ustawa o Narodowym Banku Polskim stanowi, że "członek zarządu NBP nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską".

Jest nowy członek zarządu NBP. To były wiceminister finansów w rządzie PiS

Jest nowy członek zarządu NBP. To były wiceminister finansów w rządzie PiS

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Nazwy "szynka" "wędlina", "wędzonka" i "kiełbasa" będą mogły być stosowanie wyłącznie do produktów pochodzenia zwierzęcego - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do konsultacji publicznych. Sprzeciw wobec zmian wyrazili producenci roślinnych zamienników dla mięsnej żywności. Wskazują na badania, według których 96 procent konsumentów nie zdarzyło się przez pomyłkę kupić produktu roślinnego zamiast mięsa.

Nazwy produktów mięsnych pod ochroną. Nowa inicjatywa dwutygodniowego rządu

Nazwy produktów mięsnych pod ochroną. Nowa inicjatywa dwutygodniowego rządu

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej podczas grudniowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 5,75 procent.

Stopy procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Taka decyzja nie zaskoczyła ekonomistów. W komentarzach zgodnie przyznają, że na ewentualne obniżki trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

RPP nie rusza stóp. Czy obniży je w 2024 roku?

RPP nie rusza stóp. Czy obniży je w 2024 roku?

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Sejmowe komisje uzgodniły w środę, że w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii, zgłoszona zostanie poprawka, która obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników indywidualnych ochroną przed wzrostem cen energii elektrycznej. Dalsze prace toczą się nad projektem nowej większości sejmowej, rządowy został natomiast wcześniej odrzucony.

Zamrożenie cen energii. Wsparcie ma zostać rozszerzone

Zamrożenie cen energii. Wsparcie ma zostać rozszerzone

Aktualizacja:
Autor:
JW,
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Newag dementuje informacje portalu Onet i jego rozmówców, czyli grupy hakerów wynajętych przez konkurencyjną firmę - SPS Mieczkowski, dotyczące wywoływania celowych awarii pociągów - podał Newag. W środę kurs spółki mocno zanurkował.

Mieli celowo wywoływać usterki w pociągach. Kurs zanurkował, jest stanowisko spółki

Mieli celowo wywoływać usterki w pociągach. Kurs zanurkował, jest stanowisko spółki

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główny analityk Expander Advisors Jarosław Sadowski zaznacza, że raty kredytów hipotecznych i tak spadną, ponieważ zarówno trzy miesiące temu, jak i sześć miesięcy temu, a taka jest zwykle częstotliwość aktualizacji oprocentowania, stawki WIBOR były zdecydowanie wyższe niż obecnie.

Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Przyszłość wakacji kredytowych nadal nie jest znana. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk na początku środowego posiedzenia Sejmu wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o rządowy projekt dotyczący przedłużenia tego rozwiązania. - Co państwo powiecie mieszkańcom Wilanowa i Jagodna, którzy z tych kredytów korzystają? - pytał z sejmowej mównicy. W ten sposób nawiązywał do odwołania posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych, która miała się zająć projektem PiS. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że przeprowadzi "kontrole sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych".

Poseł PiS pyta o mieszkańców Wilanowa. Marszałek Sejmu zapowiada "kontrole sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek"

Poseł PiS pyta o mieszkańców Wilanowa. Marszałek Sejmu zapowiada "kontrole sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek"

Autor:
mb/dap
Źródło:
tvn24.pl

Waldemar Buda w ostatnim rządzie Mateusza Morawieckiego był ministrem rozwoju. Jednym z jego flagowych projektów był Bezpieczny Kredyt 2 procent. Sam, jak wynika z oświadczenia majątkowego, posiada łącznie trzy kredyty - w tym dwa hipoteczne. Obecnie walczy o zachowanie możliwości wakacji kredytowych. - Żądamy natychmiastowego wznowienia prac komisji finansów publicznych i pracy nad wakacjami kredytowymi. Mamy dobry projekt, który bazuje na rozwiązaniach, które już obowiązywały i spokojnie możemy nad nim pracować - powiedział we wtorek poseł PiS, były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dwa kredyty hipoteczne, jeden na samochód. Majątek byłego ministra rozwoju

Dwa kredyty hipoteczne, jeden na samochód. Majątek byłego ministra rozwoju

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Agencja ratingowa Moody's wydała we wtorek ostrzeżenie o obniżeniu ratingu kredytowego Chin, twierdząc, że koszty ratowania samorządów lokalnych i przedsiębiorstw państwowych oraz kontrolowania kryzysu na rynku nieruchomości będą ciążyć na drugiej gospodarce świata.

Amerykańska agencja ratingowa ostrzega Chiny

Amerykańska agencja ratingowa ostrzega Chiny

Autor:
JW/ams
Źródło:
Reuters

W 2024 roku będzie podróżować około 4,7 miliarda ludzi, co stanowi historyczny rekord - wynika z szacunków Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA). Zyski linii lotniczych w przyszłym roku wyniosą 25,7 mld dol. wobec 23,3 mld dol. w br. W przyszłym roku dostępnych ma być 40,1 mln lotów.

Wielkie latanie. W przyszłym roku na świecie ma się odbyć ponad 40 milionów lotów

Wielkie latanie. W przyszłym roku na świecie ma się odbyć ponad 40 milionów lotów

Autor:
/ams
Źródło:
PAP

Do Sejmu trafiła autopoprawka do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii, gazu i ciepła. Z pierwotnej propozycji zniknęły regulacje dotyczące farm wiatrowych, które wzbudziły duże kontrowersje.

Zmiany w projekcie w sprawie cen prądu. Zniknęły kontrowersyjne propozycje

Zmiany w projekcie w sprawie cen prądu. Zniknęły kontrowersyjne propozycje

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Ceny przyprawiają o zawrót głowy - drogo jest już od dawna, ale drożeje także chleb. Ceny będą jeszcze bardziej rosły - piekarze ostrzegają. Winne są ceny energii i rosnące płace. Materiał Łukasza Łubiana, reportera programu "Polska i Świat".

Nasz chleb powszedni coraz droższy. "Ojcowiznę ciągniemy i jak tu teraz zamknąć?"

Nasz chleb powszedni coraz droższy. "Ojcowiznę ciągniemy i jak tu teraz zamknąć?"

Autor:
Łukasz
Łubian,
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Grzegorz Bierecki zgromadził najwięcej oszczędności wśród wszystkich senatorów tej kadencji. Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przekazał w oświadczeniu majątkowym, że ma w walucie polskiej prawie 8,4 miliona złotych oraz równowartość ponad 2 milionów złotych w euro i dolarach amerykańskich. Grzegorz Bierecki ma też obligacje skarbowe i Fiata 126p.

Ponad 10 milionów złotych oszczędności. Oto najbogatszy senator

Ponad 10 milionów złotych oszczędności. Oto najbogatszy senator

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu, wraz z mężem ma około 467,6 tysiąca złotych oszczędności. Polityczka Koalicji Obywatelskiej jest też współwłaścicielką domu o powierzchni 438 metrów kwadratowych. W swoim portfelu ma też jedną akcję imienną klubu piłkarskiej Ekstraklasy. Na stronach Senatu opublikowano oświadczenie majątkowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Akcja klubu piłkarskiego i wielki dom. Majątek marszałkini Senatu

Akcja klubu piłkarskiego i wielki dom. Majątek marszałkini Senatu

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Sprawa przedłużenia wakacji kredytowych budzi duże emocje. Projektami w tej sprawie miała się zająć we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych, jednak posiedzenie zostało odwołane. Taka decyzja oburzyła posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę. W związku z tym w Sejmie doszło do gorącej wymiany zdań między byłym ministrem rozwoju i technologii oraz Januszem Cichoniem z Koalicji Obywatelskiej.

Awantura o wakacje kredytowe. "To niepoważna sytuacja"

Awantura o wakacje kredytowe. "To niepoważna sytuacja"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Tauron ostrzega przed pojawiającymi się w sieci fałszywymi stronami internetowymi, wykorzystującymi logo Grupy. Spółka energetyczna poinformowała, że nie prowadzi w mediach społecznościowych żadnych kampanii promocyjnych dotyczących finansowania inwestycji Grupy.

Tauron ostrzega przed oszustami

Tauron ostrzega przed oszustami

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi we wtorek wycofali projekt ustawy zakładający przedłużenie obowiązywania wakacji kredytowych. - Podjęliśmy decyzję, że tego typu rzeczy, o tej wadze, będzie już procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych i to jest słuszna decyzja dla pewnego porządku, który musimy zaprowadzić w tym trudnym, przejściowym momencie. Tak po prostu będzie lepiej dla tego projektu - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślał przy tym, że "nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być".

Projekt w sprawie wakacji kredytowych wycofany. Marszałek Hołownia wyjaśnia

Projekt w sprawie wakacji kredytowych wycofany. Marszałek Hołownia wyjaśnia

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło ponad 98 tysięcy pasażerów od momentu uruchomienia pod koniec kwietnia 2023 roku. "To już pięć razy więcej niż łącznie w ciągu dwóch lat funkcjonowania poprzedniego radomskiego portu" - poinformowała w komunikacie spółka Polskie Porty Lotnicze. W 2024 roku port na południu Mazowsza ma podwoić swój wynik, ale lotnisko jeszcze długo poczeka na zyski.

Lotnisko w Radomiu blisko przekroczenia symbolicznej granicy

Lotnisko w Radomiu blisko przekroczenia symbolicznej granicy

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Najprawdopodobniej te dwa tematy, czyli mrożenie cen energii i liberalizacja zasad dotyczących energetyki wiatrowej, zostaną rozdzielone - zapowiedział na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że temat "uwolnienia energii z wiatru nie zostanie odpuszczony". - Tematem zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego - mówił.

"Z wysokim prawdopodobieństwem tak to się skończy". Hołownia o ustawie wiatrakowej

"Z wysokim prawdopodobieństwem tak to się skończy". Hołownia o ustawie wiatrakowej

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Blisko rozbicia kumulacji było w czterech krajach, gdzie odnotowano wygrane drugiego stopnia. W Polsce najwyższymi były dwie wygrane czwartego stopnia.

Wyniki Eurojackpot z 5 grudnia 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 5 grudnia 2023. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Do Sejmu trafił we wtorek rządowy projekt noweli ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Po zmianach limit budżetu na program Bezpieczny kredyt 2 procent w 2024 roku może przekroczyć 1,8 miliarda złotych wobec obecnych 941 milionów złotych - wynika z informacji na stronie Izby Niższej.

Jeszcze więcej na dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Projekt trafił do Sejmu

Jeszcze więcej na dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Projekt trafił do Sejmu

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy dotyczącej handlu w niedziele. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli Wigilia przypada na niedzielę, tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Z kolei dwie poprzedzające ją niedziele będą niedzielami handlowymi. W tym roku niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia.

Zmiana terminu niedzieli handlowej w grudniu. Opublikowano ustawę

Zmiana terminu niedzieli handlowej w grudniu. Opublikowano ustawę

Aktualizacja:
Autor:
jw/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji wszczął postępowanie przeciwko Scott Sportech Polska - poinformował urząd w komunikacie. Zarzuty wobec spółki dotyczą ograniczania konkurencji poprzez podział rynku sprzedaży rowerów. Zdaniem urzędu konsumenci mogli zostać pozbawieni możliwości zakupów produktów przez internet.

Rowerowa spółka pod lupą urzędu. Jest postępowanie

Rowerowa spółka pod lupą urzędu. Jest postępowanie

Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek o wycofaniu z rynku kilku partii produktów kosmetycznych. Powodem decyzji jest "niewłaściwa jakość mikrobiologiczna".

Kilka partii kosmetyku wycofanych z rynku. Ostrzeżenie GIS

Kilka partii kosmetyku wycofanych z rynku. Ostrzeżenie GIS

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP