TVN24 Biznes | Dla firm

Wiceminister: koronawirus doprowadził do powstania różnego rodzaju zatorów branżowych

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Rzecznik MŚP o składce zdrowotnej dla firm
Rzecznik MŚP o składce zdrowotnej dla firmTVN24
wideo 2/13
TVN24Rzecznik MŚP o składce zdrowotnej dla firm

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk stwierdziła, że pandemia COVID-19 wpłynęła na wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju. Dodała, że koronawirus doprowadził do powstania różnego rodzaju zatorów branżowych - między innymi w sektorze meblarskim.

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk uczestniczyła w środę w zorganizowanym w ramach I Kongresu ESG panelu "Polska w kierunku ESG – jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska".

ESG dotyczy działań związanych m.in. ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działalnością na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, kwestii dotyczących ładu korporacyjnego, przejrzystości i uczciwości prowadzonego biznesu czy dbania o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Pandemia a gospodarka - komentarz wiceminister rozwoju

Semeniuk zwróciła uwagę, że kształt gospodarki nadajemy już w szkołach podstawowych przy kształceniu zawodowym, branżowym. Wskazała, że MRiT jest odpowiedzialne za przeprowadzenie, przygotowanie i wdrożenie strategii dla małych i średnich firm z wykorzystaniem potencjału szkół branżowych i zawodowych.

- Idealna gospodarka to taka, w której każda osoba decydująca się na zmianę zawodu, przebranżowienie, ma na to szanse, a państwo polskie przygotowuje takie możliwości - wskazała. Wyjaśniła, że w tym celu w resorcie powstaje nowa ustawa o kształceniu zawodowym.

Wiceszefowa MRiT podkreśliła, że "pandemia wpłynęła na wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju". - Dzielimy dziś gospodarkę na czas do marca 2020 roku i czas od marca 2020 roku. Widzimy różnego rodzaju zatory branżowe. Jedne gałęzie gospodarki są na tyle eksponowane i eksploatowane przez popyt, że ciężko w ramach czasowych chociażby branży meblarskiej doprowadzić do sytuacji, w której zatorów nie będzie - stwierdziła. Wskazała na problem z regulacją tempa i charakteru polityki podażowej w polityce mieszkaniowej.

Zdaniem Semeniuk przygotowywanie do zawodu "jest nieodłącznym elementem siły politycznej i gospodarczej". - Zajęcia związane z przedsiębiorczością, z przygotowywaniem społeczeństwa do zakładania własnych firm jest tu istotnym elementem - oceniła.

Edukacja, luka płacowa

Również pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – szef Centrum GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska zaznaczyła, że "edukacja jest podwaliną pod gospodarkę". - Jak będzie wyglądała nasza edukacja, tak gospodarka. Wszystko zaczyna się w szkole - stwierdziła. Wskazała na inwestycje w nowoczesne technologie - m.in. laboratoria przyszłości - program skierowany do wszystkich szkół w Polsce. - Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, nie możemy zapominać, żeby docierać wszędzie - podkreśliła.

Odnosząc się do zrównoważonego rozwoju, uczestniczący w panelu RPO Marcin Wiącek zwrócił uwagę na lukę płacową na rynku pracy - mniejsze zarobki kobiet niż mężczyzn na porównywalnych stanowiskach oraz niedostateczny udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Przytoczył dane, z których wynika, że kobiety stanowią 16 proc. członków rad nadzorczych, 13 proc. członków zarządów, 6 proc. prezesów spółek notowanych na GPW. - Szklany sufit jest istotnym zjawiskiem społecznym w Polsce i należy poszukiwać rozwiązań, w jaki sposób go minimalizować - stwierdził.

Środowisko i społeczeństwo

Uczestnicy panelu zaznaczyli, że nie tylko małe i średnie firmy, ale też konsumenci muszą wykazywać dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Po zakończeniu panelu podpisano list intencyjny na rzecz wdrażania ESG w Polsce.

"I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG" to pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup – od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, po naukowców i reprezentantów najważniejszych mediów.

Kongres ma być impulsem, który pomoże polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny rozwój konkurencyjności i innowacyjność. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG i wypracowanie rekomendacji dla Polski w tym zakresie, które wydane zostaną w postaci raportu pokongresowego.

Organizatorem trwającego w Warszawie kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Wydarzenie współorganizują: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa.

Kongres patronatem honorowym objęli: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości