Unikatowa oficyna zabytkiem

Warszawa

Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wnętrza budynku przy ul. Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Elementy budynku przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oficyna przy Kawęczyńskiej 26 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tzw. Oficyna Burkego, która znajduje się przy ul. Kawęczyńskiej trafiła do rejestru zabytków. Ponad stuletni budynek jest jednym z niewielu drewnianych obiektów mieszkalnych z przełomu XIX i XX wieku.

Jak tłumaczy przedstawicielka urzędu wojewódzkiego konserwatora zabytków, budynek znajdujący się przy ul. Kawęczyńskiej 26, który powstał ok. 1900 roku ma unikalny charakter. Zachowała się m.in. jego stolarka okienna i drzwiowej, a także wnętrza klatek schodowych. A walory artystyczne podkreślają dekoracje.

Jedyny na Szmulowiźnie

"Zachowały się podokienniki o falistych wykrojach i nielicznie, odpowiadające im, ozdobne zwieńczenia, a także podwieszony fryz podokapowy skomponowany z motywu trójlistków, w dolnej zaś kondygnacji profilowane opaski okienne oraz fragmentarycznie zachowana stolarka daszków nad wejściami do budynku” – informuje Agnieszka Żukowska z urzędu konserwatorskiego.Do tego budynek przy ul. Kawęczyńskiej 26 jest jedynym na Szmulowiźnie, a także jednym z dwóch zachowanych w rejonie Pragi Północ drewnianych obiektów mieszkalnych z przełomu XIX i XX wieku, obok wpisanego do rejestru zabytków parterowego domu położonego przy ulicy Środkowej 9.Forma architektoniczna oficyny Burkego jest również podobna do zachowanego na terenie Targówka piętrowego domu przy ul. Biruty 18.

Murowane i drewniane domy frontowe z oficynami pojawiły się na południowym odcinku ulicy Kawęczyńskiej przede wszystkim na przełomie wieków, czyli po przyłączeniu Pragi ze Szmulowizną do Warszawy w 1890 roku. W tym właśnie czasie został wzniesiony również budynek przy Kawęczyńskiej 26, prawdopodobnie dla Edmunda Burkego.

ran