Kolejne "śpiochy" do wybudzenia

Warszawa

archiwum TVNUrzędnicy ratusza podjęli kolejne decyzje w sprawie "śpiochów"

Ratusz opublikował kolejną partię ogłoszeń dotyczących tak zwanych "śpiochów". O osiem budynków przejętych dekretem Bieruta przez lata nie upomnieli się właściciele. Jeśli nie zgłoszą roszczeń w ciągu pół roku, nieruchomości ostatecznie staną się własnością miasta.

Ogłoszenia zostały zamieszczone w prasie i na stronie internetowej ratusza 15 marca. Dotyczą one nieruchomości zlokalizowanych pod następującymi adresami: Bizmutowa (obecnie rejon Kalorycznej i Dłutowskiej na Mokotowie), Drewniana 12 (Śródmieście), Elsnera 6 (Mokotów), Nowolipie 48 (Wola), Pratulińska 53 (Targówek), Smoleńska 26 (Targówek), Syrokomli 13 (Targówek) i Toruńska 25 (Targówek).

Pół roku na zgłoszenie roszczeń

Nieruchomości te są określane "śpiochami", ponieważ zostały objęte dekretem Bieruta i jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku złożone zostały wnioski o ich zwrot. Później ani wnioskodawcy ani ich spadkobiercy nie zabiegali już o ich odzyskanie. W konsekwencji status prawny tych budynków pozostał nieuregulowany. Jest to przeszkodą dla poważnych inwestycji czy obrotu nimi.

Osoby, które przed 1950 r. złożyły wnioski dotyczące zwrotu jednej z ośmiu wspomnianych nieruchomości mają teraz sześć miesięcy na zgłoszenie się do urzędu miasta. Jeśli to zrobią, w ciągu trzech kolejnych miesięcy będą musiały przedstawić dokumenty potwierdzające ich prawo do danej nieruchomości.

Jeśli to się nie stanie, postępowanie dekretowe zostanie umorzone, a nieruchomość pozostanie w zasobach miasta.

154 "śpiochów" wróci do miasta

Jak informuje ratusz, ogółem na podstawie "małej ustawy reprywatyzacyjnej" wydano już blisko 90 decyzji dotyczących "śpiochów", dzięki czemu miasto odzyskało 77 nieruchomości, w których jest 360 lokali miejskich.

Wiadomo już, że do miasta wróci drugie tyle adresów - nikt nie zgłosił do nich roszczeń i wkrótce wydane zostaną decyzje o ich umorzeniu. Gdy to nastąpi, będzie to oznaczało, że na ponad 200 adresów opublikowanych w ogłoszeniach, 154 stanie się własnością miasta.

Uregulowanie sprawy "śpiochów" - podkreślił ratusz - jest możliwe dzięki "małej" ustawie reprywatyzacyjnej.

Została ona uchwalona w 2015 roku. Wprowadziła między innymi ograniczenie handlu roszczeniami na terenie stolicy, a także dała podstawę do odmowy zwrotu nieruchomości służących obecnie celom publicznym.

W lutym 2017 roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". W dwudziestu trzech partiach, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Izraelu) ukazały się ogłoszenia dotyczące 229 takich nieruchomości.

W styczniu 2018 roku w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji chce znów wezwać na przesłuchanie byłą prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz:

"Komisja podjęła decyzję o wezwaniu Gronkiewicz-Waltz"TVN24
wideo 2/3

kk/pm