09.04 | Wiosenne roztopy

09.04.2013, 21:53

„Meteo News” zaczynamy od wiosennych roztopów i rosnącego – chociaż jeszcze nie groźnego – stanu wody w rzekach. Najbardziej skomplikowana sytuacja jest na Sanie i Bugu – w sąsiedztwie tych rzek możliwe są lokalne podtopienia.