Zmiany klimatu "zagrażają losom ludzkości"


Raport o katastrofalnych skutkach zmian klimatu opublikowano na łamach czasopisma "BioScience". Jego autorzy ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają się szybciej niż wcześniej przewidywano. Pod artykułem podpisało się już ponad 11 tysięcy naukowców ze 150 krajów.

Badania dotyczące wpływu działalności człowieka na planetę pokazują, że w ciągu ostatnich 40 lat szkodliwa emisja gazów cieplarnianych szybko wzrosła, a rządy nie czynią wystarczających postępów w walce z kryzysem klimatycznym. "Naukowcy są moralnie zobligowani do ostrzegania ludzkości przed zagrożeniami niosącymi katastrofalne następstwa i do mówienia, jak jest naprawdę" - piszą autorzy raportu opublikowanego we wtorek na w czasopiśmie "BioScience".

W artykule przeanalizowano dane z ostatnich 40 lat, obejmujące zużycie energii, temperaturę powierzchni Ziemi, populację, wylesianie, stan lodu polarnego, wskaźniki wzrostu populacji i emisje dwutlenku węgla. Autorzy raportu ostrzegają, że zmiany klimatyczne nasilają się szybciej niż przewidywała większość naukowców i "zagrażają naturalnym ekosystemom i losom ludzkości".

Zmiany klimatyczne na świecie (Małgorzata Latos/PAP)Małgorzata Latos/PAP

Zmiany klimatu

Autorami raportu są specjaliści w dziedzinie ekosystemów i globalnego rozwoju: William J. Ripple i Christopher Wolf z Oregon State University (USA), Thomas M. Newsome z University of Sydney (Australia), Phoebe Barnard z University of Cape Town (RPA) i William R. Moomaw z Tufts University (USA). Pod artykułem podpisało się już ponad 11 tysięcy naukowców ze 150 krajów.

W raporcie naukowcy zwracają uwagę na fakt, że populacja ludzi na świecie ciągle rośnie w skali 80 milionów osób rocznie. Według nich światowa populacja musi się ustabilizować - a najlepiej stopniowo zmniejszać - aby zapewnić społeczną integralność. Według nich, istnieją sprawdzone i skuteczne strategie polityczne, które wzmacniają prawa człowieka a jednocześnie obniżają wskaźniki dzietności i zmniejszają wpływ wzrostu liczby ludności na emisje gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej.

"Mimo rosnącej od kilku dekad świadomości na temat kryzysu ekologicznego, niewiele zrobiono w skali globalnej, żeby mu zapobiec" - piszą autorzy publikacji.

Katastrofa ekologiczna

Badacze wskazują na sześć obszarów, które należy wziąć pod uwagę w skali całego globu, żeby spowolnić katastrofę ekologiczną. Są to: rezygnacja z paliw kopalnych, redukcja zanieczyszczania atmosfery, np. metanem i sadzą, redukcja spożycia mięsa, ochrona i rekultywacja ekosystemów, stworzenie gospodarki wolnej od emisji dwutlenku węgla, ustabilizowanie przyrostu populacji poprzez inwestycje w planowanie rodziny i edukację dziewcząt.

- Chcę, abyśmy wszyscy zdali sobie sprawę, że my, jako istoty ludzkie i mieszkańcy tej planety, musimy wspólnie podjąć działania mające na celu ochronę środowiska - powiedziała Leslie Duram, profesor geografii i zasobów środowiska z Southern Illinois University.

Autor: anw/map / Źródło: academic.oup.com/, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości