Najnowsze

W lasach Lubelszczyzny żyje ponad pięć tysięcy łosi

Najnowsze

Inwentaryzacja łosi w lubelskich lasach

W lasach Lubelszczyzny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie żyje ponad 5 tysięcy łosi.

Łosie zostały policzone na przełomie lutego oraz marca. Odbyło się to metodą pędzeń próbnych. Polega to na przepędzeniu zwierząt z określonej części lasu i liczeniu wychodzącej z niego zwierzyny. W liczeniu uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz naukowcy i organizacje pozarządowe.

5 tys. osób liczyło łosie

Na wybranych 263 powierzchniach leśnych zostało zaangażowanych prawie 5 tys. osób, w tym naukowcy, studenci, leśnicy. W akcji liczenia wykorzystano prawie 1300 samochodów, które przejechały prawie 56 tys. km lasów. Koszt akcji wyniósł około 900 tys. zł.

Liczenie metodami statystycznymi

Po praktycznym przedsięwzięciu, zespół ekspertów oszacował metodami statystycznymi wyniki. Specjaliści otrzymali wyniki: 5080 łosi bezpośrednią metodą arytmetyczną, 5993 na podstawie średniej arytmetycznej, 5778 według średniej z histogramu zagęszczeń oraz 5402 według średniej obliczonej z funkcji Rayleigha.

Poniżej wideo o inwentaryzacji łosi w 2013 roku

19.02 | Wielkie liczenie łosi
19.02 | Wielkie liczenie łosiTVN Meteo

Autor: mab/mk / Źródło: Lasy Państwowe

Pozostałe wiadomości