Najnowsze

Parki narodowe w Polsce - mapa i lista

Najnowsze

Aktualizacja:
Gdzie mogłyby powstać nowe parki narodowe w Polsce?
Gdzie mogłyby powstać nowe parki narodowe w Polsce?tvn24
wideo 2/3

Dzięki parkom narodowym w Polsce możesz poznać niezwykłe miejsca w kraju. Wyróżniają się one walorami przyrodniczymi i krajoznawczymi. Zobacz mapę parków narodowych w Polsce.

W Polsce znajdują się 23 parki narodowe.

Najstarszy park narodowy w Polsce to Białowieski Park Narodowy.

Największy park narodowy w Polsce to Biebrzański Park Narodowy.

Ochrona przyrody w Polsce

Parki narodowe obejmują jeden procent powierzchni Polski i są najważniejszym elementem systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego kraju. Ile jest parków narodowych w Polsce? Na terenie Polski utworzone są 23 parki narodowe.

Według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Najstarszy park narodowy w Polsce: Białowieski Park Narodowy utworzony w grudniu 1921 roku.

Najmłodszy park narodowy w Polsce: Park Narodowy „Ujście Warty” utworzony 1 lipca 2001 roku.

Największy park narodowy w Polsce: Biebrzański Park Narodowy o powierzchni 592,23 km2.

Najmniejszy park narodowy w Polsce: Ojcowski Park Narodowy o powierzchni 21,46 km2.

Parki narodowe w Polsce - mapa

Parki Narodowe w Polsce PAP

Parki narodowe w Polsce - lista

Babiogórski Park Narodowy

Znajduje się w województwie małopolskim, przy granicy ze Słowacją i utworzony został 30 października 1954 roku. Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry, a jego łączna powierzchnia to 33,9 km2. Symbol i logo parku to dwa szczyty górskie i roślina o nazwie okrzyn jeleni, która w Polsce występuje tylko w dwóch miejscach - właśnie na Babiej Górze i na Malinowej Skale w Beskidzie Śląskim.

Na terenie parku wyznaczono 11 szlaków turystycznych i osiem ścieżek edukacyjnych. Przez park przebiega między innymi Główny Szlak Beskidzki (oznaczony na czerwono) i jeden z najciekawszych i najtrudniejszych szlaków w polskich Beskidach - Perć Akademików (oznaczony na żółto), który prowadzi na Diablak - najwyższy szczyt masywu Babiej Góry.

Białowieski Park Narodowy

Znajduje się w województwie podlaskim, w centralnej części Puszczy Białowieskiej. Za początek jego istnienia przyjmuje się 1921 rok, co sprawia, że jest to najstarszy park narodowy w Polsce. Powierzchnia parku to 32,24 km2, a jego symbol to żubr.

Żubry mieszkają w Puszczy Białowieskiej, jednak można je zobaczyć również w Rezerwacie Pokazowym Żubrów, który położony jest przy trasie Hajnówka-Białowieża. Ciekawym miejscem jest też Muzeum Przyrodniczo-Leśne, które znajduje się w Parku Pałacowym w Białowieży. Park Pałacowy sam w sobie jest ciekawym miejscem do odwiedzenia. Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego wyznaczono wiele pieszych szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

Biebrzański Park Narodowy

Znajduje się w województwie podlaskim i założony został w 1993 roku. Jest to największy park narodowy w Polsce - 592,23 km2. Symbolem parku jest batalion, czyli gatunek ptaka z rodziny bekasowatych.

Na terenie parku wyznaczonych jest ponad 450 km szlaków - kajakowych, rowerowych, pieszych, konnych i ścieżek edukacyjnych. Skorzystać można z licznych wież i platform widokowych oraz kładek turystycznych.

Bieszczadzki Park Narodowy

Znajduje się w województwie podkarpackim, a założono go w 1973 roku. Rozciąga się na powierzchni 292 km2, w polskiej części Bieszczadów Zachodnich. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest ryś.

Park można zwiedzać dzięki sieci szlaków o długości 130 km - pieszo, rowerem lub konno. Jedną z atrakcji turystycznych jest historyczna kolejka bieszczadzka.

Drawieński Park Narodowy

Został utworzony w 1990 roku i znajduje się na pograniczu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jego powierzchnia to 113,4 km2. Charakterystyczne dla tego parku są łąki, torfowiska i jeziora. Symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego jest wydra europejska.

Przez park płynie też rzeka Drawa, więc turystyka wodna to jedna z atrakcji tego miejsca. Na terenie parku wytyczono około 90 km pieszych szlaków, są również szlaki rowerowe i konne.

Gorczański Park Narodowy

W 1981 roku w województwie małopolskim utworzony został Gorczański Park Narodowy. Zajmuje powierzchnię ponad 70 km2 i obejmuje centralną część Gorców - m.in. masywy Turbacza i Gorca. Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest salamandra plamista.

Stanowczą większość obszaru parku stanowi las - aż 95 proc. Charakterystyczne dla tego miejsca są też polany gorczańskie, z których rozciąga się wspaniały widok, a wiosną pokrywają się dywanem fioletowych krokusów. Do dyspozycji turystów przygotowane są ścieżki edukacyjne i szlaki piesze, rowerowe i konne.

Kampinoski Park Narodowy

Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej i znajduje się w województwie mazowieckim. Park został utworzony w 1959 roku, a obecnie rozciąga się na obszarze 385,4 km2. Większość parku stanowią lasy, są tam również wydmy i bagna. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś. W parku można korzystać z licznych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych oraz ze ścieżek dydaktycznych.

Karkonoski Park Narodowy

Położony jest w województwie dolnośląskim przy granicy z Czechami. Powstał w 1959 roku i zajmuje obszar 130,93 km2. W logo Karkonoskiego Parku Narodowego znajduje się motyw Śnieżki i dwa gatunki karkonoskich roślin - goryczka trojeściowa i dzwonek karkonoski.

Karkonoski Park NarodowyShutterstock

Na terenie parku wytyczonych zostało niemal 120 km szlaków pieszych i ścieżek edukacyjnych. Najwyższym szczytem Karkonoszy i jednocześnie jedną z największych atrakcji regionu jest Śnieżka. Warto zobaczyć również Wodospad Szklarki, Śnieżne Kotły, Wodospad Kamieńczyka, Pielgrzymy, Szrenicę, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy Dolinę Łomniczki.

Magurski Park Narodowy

Powołany do życia został pod koniec 1994 roku, a działalność rozpoczął z początkiem 1995 roku. Znajduje się w Karpatach, na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, na obszarze 194,4 km2. Symbolem Magurskiego Parku Narodowego jest orlik krzykliwy. Turystom udostępniono 10 szlaków pieszych o łącznej długości około 94 km. Są także cztery ścieżki przyrodnicze i szlaki rowerowe oraz konne.

Narwiański Park Narodowy

W województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, na powierzchni 73,5 km2 rozciąga się Narwiański Park Narodowy. Założony został w 1996 roku, a jego symbolem jest błotniak stawowy. Park ma unikatowy charakter - mozaikowy układ rozlewisk Narwi, siedliska lądowe i bagienne. Park najlepiej jest poznawać z perspektywy wody, dlatego udostępniono dwa szlaki wodne, dzięki którym można zobaczyć park „od środka”. Na obrzeżach parku ciągną się również szlaki rowerowe. W samym parku nie ma też szlaków pieszych, znakowane trasy wiodą przez otulinę parku.

Ojcowski Park Narodowy

Znajduje się w województwie małopolskim, w odległości około 16 km od Krakowa, na obszarze 21,46 km2. Park położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje doliny dwóch rzek - Prądnika i Sąspówki. Symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest nietoperz. Największymi atrakcjami turystycznymi Ojcowskiego Parku Narodowego są zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale oraz dwie jaskinie - Łokietka i Ciemna.

Przez park wiodą też szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 37 km. Po większości szlaków pieszych można poruszać się również rowerem.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” Na północy Polski, w województwie pomorskim znajduje się Park Narodowy „Bory Tucholskie”, który zajmuje obszar o powierzchni 46,13 km2. Park powstał w 1996 roku i zajmuje północno-zachodnią część kompleksu leśnego „Bory Tucholskie”. Symbolem parku jest fragment dwóch sosen i głuszec siedzący na konarze.

Turyści mogą skorzystać z ponad 45 km wytyczonych szlaków pieszych i ponad 25 km szlaków rowerowych. Znajdują się tam też ścieżki dydaktyczne, a z punktu widokowego można zobaczyć panoramę Jeziora Charzykowskiego.

Park Narodowy Gór Stołowych

Znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie Sudetów Środkowych, na obszarze 63,4 km2. Utworzony został w 1993 roku. Symbolem Parku Narodowego Gór Stołowych jest „Wielbłąd”, czyli jedna z form skalnych, które znajdują się na Szczelińcu Wielkim - najwyższym szczycie Gór Stołowych.

Na terenie parku wyznaczono około 100 km szlaków pieszych i rowerowych. To, co warto zobaczyć, to przede wszystkim „skalne miasto” na Szczelińcu Wielkim, skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka, Skalne Grzyby i Radkowskie Skały, Skały Puchacza i Łężyckie Skałki.

Park Narodowy „Ujście Warty”

Znajduje się w województwie lubuskim, na terenie 80,4 km2. Powstał w 2001 roku i jest to najmłodszy park narodowy w Polsce. Symbolem Parku Narodowego „Ujście Warty” jest gęś tundrowa.

Na terenie parku znajdują się ścieżki przyrodnicze i spacerowe. Są tam również punkty widokowe i nieoznakowane trasy. Odwiedzić warto też Przyrodniczy Ogród Zmysłów, w którym ulokowano 12 przystanków edukacyjnych.

Pieniński Park Narodowy

Powstał w 1932 roku.Znajduje się na terenie województwa małopolskiego i rozciąga się na obszarze 23,5 km2. Symbolem Pienińskiego Parku Narodowego są Trzy Korony, czyli charakterystyczne szczyty.

Największą atrakcją turystyczną parku jest spływ przełomem Dunajca. Poza tym warto też zobaczyć Zamek Czorsztyn i Zamek Niedzica. Ciekawym pomysłem na spacer jest przejście się ścieżką dendrologiczną. Ponadto w całym parku znajduje się wiele kilometrów szlaków pieszych i rowerowych.

Poleski Park Narodowy

W województwie lubelskim, na bagnach, torfowiskach i jeziorach krasowych, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej znajduje się Poleski Park Narodowy. Zajmuje obszar o powierzchni 97,6 km2. Symbolem parku jest żuraw.

Na terenie parku wytyczono 114 km szlaków i cztery ścieżki przyrodnicze, ścieżkę rowerową i dwie krótkie ścieżki dla dzieci. Do dyspozycji turystów są również wieże widokowe.

Roztoczański Park Narodowy

Znajduje się w województwie lubelskim i zajmuje obszar o powierzchni 84,8 km 2. Park powstał w 1974 roku i objął najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza Tomaszowskiego. Symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego jest konik polski.

W parku udostępniono ponad 64,5 km szlaków pieszych, ścieżek poznawczych i tras rowerowych. Warto zobaczyć Zwierzyniec, kościółek na wodzie, Stawy Echo czy Floriankę.

Słowiński Park Narodowy

Położony jest w województwie pomorskim i zajmuje obszar o powierzchni 327,4 km2. Założony został w 1967 roku. Głównym chronionym obiektem jest Mierzeja Łebska i unikatowe w Europie wydmy ruchome. Symbolem Słowińskiego Parku Narodowego jest mewa srebrzysta.

Słowiński Park NarodowyShutterstock

Na terenie parku wytyczone zostały szlaki piesze, kajakowe oraz szlak rowerowy. Częściowo przez park przebiega również Pomorski Szlak św. Jakuba.

Świętokrzyski Park Narodowy

Znajduje się w województwie świętokrzyskim i zajmuje obszar o powierzchni 76,3 km2. Utworzony został w 1950 roku w centralnej części Gór Świętokrzyskich. Symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest jeleń z krzyżem o dwóch poziomach ramion między rogami.

Na terenie parku poprowadzone zostały szlaki piesze. Po części z nich można jeździć rowerami. Będąc na Łysej Górze warto zwrócić uwagę na Wał kultowy.

Tatrzański Park Narodowy

W województwie małopolskim, w Tatrach, na powierzchni 211,6 km2 rozciąga się ten najpopularniejszy park narodowy w Polsce. Utworzony został w 1954 roku. Symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest kozica. W parku do dyspozycji turystów oddano 275 km znakowanych szlaków turystycznych. Do zwiedzania udostępnione są też jaskinie - mniej lub bardziej wymagające, a odpocząć można w licznych schroniskach.

Wielkopolski Park Narodowy

Znajduje się w województwie wielkopolskim, nad Wartą i zajmuje obszar o powierzchni 75,8 km2. Park utworzony został w 1957 roku. Symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego jest puszczyk.

Przez park biegnie pięć pieszych szlaków o łącznej długości 85 km, szlaki rowerowe o długości 100 km i 30 km szlaków konnych.

Wigierski Park Narodowy

Założony został w 1989 roku. Znajduje się w województwie podlaskim na terenie o powierzchni 150,9 km2. Park rozciąga się na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, w północno-zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Symbolem Wigierskiego Parku Narodowego jest bóbr europejski.

Dla turystów przeznaczono około 250 km oznakowanych szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych, sześć ścieżek edukacyjnych i wiele miejsc przeznaczonych do wypoczynku. Możliwe są tam również spływy kajakowe, rejsy statkiem po jeziorze Wigry i przejazd Wigierską Kolejką Wąskotorową.

Woliński Park Narodowy

W województwie zachodniopomorskim na powierzchni 109,4 km2 znajduje się Woliński Park Narodowy. Utworzony został w 1960 roku i obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy - Wolin. Symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest bielik.

Na terenie parku wyznaczono szlaki turystyczne. Są tam też punkty widokowe, Zagroda Pokazowa Żubrów, Muzeum Przyrodnicze. Warto obejrzeć również głazy narzutowe i głazowiska.

Autor: aw / Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polskie Parki Narodowe

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości