Papież: Kościół to wspólnota grzeszników, a nie ludzi doskonałych

Benedykt XVI: Czujmy się wszyscy razem współpracownikami prawdy, która jest, jak wiemy, jednaEPA

Benedykt XVI powiedział, że Kościół nie jest wspólnotą ludzi "doskonałych", lecz "grzeszników". Te słowa, uznane za aluzję do kryzysu w Watykanie na tle wycieku tajnych dokumentów papież skierował do wiernych podczas mszy w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

W bazylice świętego Piotra Benedykt XVI wręczył paliusze 43 nowym arcybiskupom metropolitom, mianowanym w ciągu minionego roku. Było wśród nich trzech Polaków: arcybiskup lubelski Stanisław Budzik, częstochowski Wacław Depo i katowicki Wiktor Skworc. Paliusze z wełnianej taśmy to symbol łączności ze Stolicą Apostolską i następcy świętego Piotra.

Bracia w wierze

W homilii w czasie mszy w uroczystość patronów Rzymu papież powiedział, że chrześcijańska tradycja zawsze łączyła Piotra i Pawła, którzy reprezentują całą Ewangelię Chrystusa. Zaś w Rzymie, zauważył, ich więź jako braci w wierze nabrała szczególnego znaczenia.

- Wspólnota chrześcijańska tego miasta uważała ich jako rodzaj przeciwstawienia wobec mitycznych Romulusa i Remusa, braci bliźniaków, którym przypisywano założenie Rzymu - mówił Benedykt XVI. Wskazał też na inną zbieżność przeciwieństw. - Podczas gdy pierwsza biblijna para braci ukazuje nam skutek grzechu, z powodu którego Kain zabija Abla, to Piotr i Paweł, choć bardzo po ludzku różnią się od siebie i pomimo, że w ich relacji nie brakowało konfliktów, urzeczywistnili nowy sposób bycia braćmi, przeżywany według Ewangelii - powiedział.

"Dramat historii samego papiestwa"

Benedykt XVI dodał, że w Ewangelii można też odnaleźć "zapowiedź dramatu historii samego papiestwa". - Z jednej strony dzięki światłu i mocy pochodzących z wysoka papiestwo jest fundamentem Kościoła pielgrzymującego w czasie, z drugiej zaś, na przestrzeni wieków wyłania się także słabość ludzi, którą może jedynie przekształcić otwarcie na działanie Boga - zauważył. Papież przypomniał słowa Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

- Staje się oczywiste, że władza rozwiązywania i związywania polega na władzy odpuszczania grzechów. I ta łaska, która odbiera siły mocom chaosu i zła, znajduje się w centrum posługi Kościoła. Nie jest on wspólnotą doskonałych, lecz grzeszników, którzy powinni uznać, że potrzebują miłości Boga - powiedział. Zwracając się do metropolitów z całego świata Benedykt XVI wezwał: "Czujmy się wszyscy razem współpracownikami prawdy, która jest, jak wiemy jedna". W watykańskich uroczystościach wzięła tradycyjnie udział delegacja Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Muzyczną oprawę zapewnił między innymi Chór Opactwa Westminsterskiego, co również podkreśliło ekumeniczny wymiar obchodów święta patronów Rzymu.

Autor: //gak/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Raporty: