Najnowsze

Wczasy pod gruszą - kiedy można dostać dofinansowanie do urlopu?

Najnowsze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Praktyczne informacje na wakacje
Praktyczne informacje na wakacjeTVN24
wideo 2/3
TVN24Praktyczne informacje na wakacje

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku pracownika, wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwota uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika. Aby otrzymać dofinansowanie wczasów, pracownik powinien złożyć wniosek o wczasy pod gruszą.

● Wczasy pod gruszą to obiegowa nazwa świadczenia wypłacanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ● Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku etatowego pracownika, a jeśli regulamin  funduszu świadczeń socjalnych tak zakłada, także jego rodziny oraz emerytowanych pracowników. ● Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku z funduszu, należy złożyć wniosek o wczasy pod gruszą. ● Pracodawca określa kwotę wczasów pod gruszą indywidualnie na podstawie życiowej sytuacji pracownika. ● Najczęściej wczasy pod gruszą przyznawane są pracownikowi, jeśli wykorzystuje on na urlop 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wczasy pod gruszą 2021

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa świadczenia wypłacanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to dofinansowanie wypoczynku zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownika i ewentualnie jego współmałżonka i dzieci, o ile tak przewiduje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W niektórych firmach prawo do wczasów pod gruszą mają także emerytowani pracownicy.

Wczasy pod gruszą - zasady

Świadczenie wczasy pod gruszą może być wypłacane w firmie, w której działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz może zostać utworzony przez zakładową organizację związkową, jeśli pracodawca zatrudnia przynajmniej 50 pracowników na pełnych etatach (stan na 1 stycznia danego roku). Oznacza to, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikom wczasów pod gruszą.

Przy przyznawaniu dofinansowania wczasów nie ma ograniczeń co do miejsca, w którym pracownik będzie spędzać urlop, nie musi nigdzie wyjeżdżać, może spędzić ten czas w domu. O wczasy pod gruszą można wnioskować zarówno na wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne, a nawet pobyt w sanatorium.

Wczasy pod gruszą - ile dni urlopu trzeba wziąć

Wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez cały rok, nie są ograniczone do urlopu letniego. Jednak aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku, pracownik powinien najczęściej wziąć 10 dni urlopu wypoczynkowego (14 kolejnych dni kalendarzowych) i złożyć wniosek o wczasy pod gruszą. Podzielenie tego urlopu na części, oznacza utratę prawa do wypłaty wczasów pod gruszą. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może jednak zakładać inną liczbę dni wymaganych do otrzymania świadczenia wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą - wysokość dofinansowania

Przepisy nie precyzują wysokości dofinansowania wczasów pod gruszą, określa to regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyjęty w danej firmie. Art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że wysokość dopłat z funduszu pracodawca uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Decydują o tym zarobki pracownika i dochody uzyskiwane przez członków jego rodziny, a nie staż pracy czy kwalifikacje. Kwota wczasów pod gruszą nie może być taka sama dla wszystkich pracowników.

Od wczasów pod gruszą nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli kwota nie przekracza 1000 zł (3000 zł dla emerytów). Od świadczenia nie pobiera się też składek ZUS

Wczasy pod gruszą - wniosek

Wniosek o wczasy pod gruszą nie jest tożsamy z wnioskiem o urlop. Składa się go oddzielnie. Warunki i dokumenty potrzebne do przyznania dofinansowania wypoczynku określa regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. We wniosku o wczasy pod gruszą należy złożyć oświadczenie o swojej sytuacji finansowej i rodzinnej. Pracodawca następnie decyduje, czy przyznaje pracownikowi dofinansowanie wypoczynku i w jakiej wysokości.

Wczasy pod gruszą a świadczenia urlopowe

Firmy, w których nie działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe ze swoich środków obrotowych. W tej sytuacji kwota dofinansowania wczasów pracownika nie musi być uzależniona od jego sytuacji materialnej i może być jednakowa dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Wydatki na świadczenia urlopowe pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem uzyskania świadczenia urlopowego jest wzięcie urlopu na przynajmniej 14 dni kalendarzowych następujących po sobie.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości