Jedynie pięciu gości na Wigilii. Jakie będą obostrzenia na święta

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
Niejasne przepisy na czas świąt i ferii
Niejasne przepisy na czas świąt i feriiTVN24
wideo 2/5
TVN24Niejasne przepisy na czas świąt i ferii

Na wigilijną kolację będzie można zaprosić jedynie pięć osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. 24 grudnia nie będą za to obowiązywać niektóre ograniczenia handlowe.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Według najnowszego rozporządzenia z obostrzeniami do 27 grudnia, podczas świąt Bożego Narodzenia będzie również obowiązywać limit osób na spotkaniach.

Tylko pięć osób

W rozporządzeniu zapisano, że do 27 grudnia 2020 zakazane jest organizowanie "zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju". Wyjątek dotyczy spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Jak wynika z rozporządzenia, do limitu osób nie wlicza się: osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, lub gospodarujących. Jeśli więc czteroosobowa rodzina postanowi zorganizować kolację wigilijną może zaprosić na nią maksymalnie pięć osób.

Przepisy te będą obowiązywać zarówno w Wigilię, jak i Boże Narodzenie.

Od zakazu są jednak także inne wyjątki. Nie dotyczy on:

- spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych

- szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów prokuratorskich, egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych

- egzaminów przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

- szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów prawa lotniczego.

- szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

- kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

- egzaminów z języka polskiego jako języka obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Handel 24 grudnia

Podczas świąt zmienią się także niektóre zasady związane z handle. Wprawdzie do 27 grudnia obowiązują tak zwane godziny dla seniorów, jednak 24 grudnia stanowi wyjątek. W tym dniu wszyscy będą mogli zrobić zakupy między godziną 10 a 12.

Natomiast sklepy w Wigilię będą otwarte jedynie do godziny 14.

W grudniu może obowiązywać dodatkowa niedziela handlowa. W czwartek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny poparła rządową propozycję ustanowienia dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia. Zmiana wprowadzająca dodatkową niedzielę handlową pojawiła się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. Projekt został opublikowany w środę.

W grudniu przewidziane są jeszcze dwie niedziele handlowe - 13 i 20.

Kalendarz handlowy na grudzień 2020 rokuTVN24/PAP

Od 28 listopada zostaną otwarte galerie handlowe. W sklepach, galeriach handlowych oraz placówkach pocztowych nadal będzie obowiązywał limit osób uzależniony od powierzchni.

W sklepach wciąż obowiązywać będzie nakaz zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości