Urlop macierzyński – ile trwa? Czy trzeba składać wniosek?

Źródło:
gov.pl
Jestem na urlopie macierzyńskim. Czy mąż może wziąć urlop na opiekę nad córkami?
Jestem na urlopie macierzyńskim. Czy mąż może wziąć urlop na opiekę nad córkami?
Jestem na urlopie macierzyńskim. Czy mąż może wziąć urlop na opiekę nad córkami?

Po urodzeniu dziecka każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński. Urlop ten jest obowiązkowy, różna może być natomiast jego długość i wynagrodzenie za ten okres. Wyjaśniamy, na jakich zasadach obowiązuje urlop macierzyński i co na jego temat warto wiedzieć

Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka jest obowiązkowe.Matka musi wykorzystać po urodzeniu dziecka co najmniej 14 tygodni tego urlopu, pozostałą część może odstąpić ojcu.Jeżeli kobieta miała ubezpieczenie chorobowe, przysługuje jej zasiłek macierzyński. W czasie urlopu macierzyńskiego pracownik korzysta ze specjalnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Urlop macierzyński to jeden z trzech rodzajów urlopu przysługujących po urodzeniu dziecka. Dwa pozostałe to urlop rodzicielski oraz urlop wychowawczy.

Urlop macierzyński 2021

Urlop macierzyński po urodzeniu dziecka jest urlopem obowiązkowym. Przysługuje on przede wszystkim matce dziecka, ale może również przysługiwać ojcu w zakresie, w którym nie wykorzystała go matka. 

W wyjątkowych przypadkach, takich jak śmierć matki albo porzucenie dziecka przez matkę, wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego może również złożyć inny członek najbliższej rodziny .Ponadto urlop macierzyński przysługuje pracownikom, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, a także pracownikom, którzy przyjęli dziecko i złożyli wniosek o jego przysposobienie. 

Ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka to najczęściej 20 tygodni. Może on jednak zostać wydłużony do: - 31 tygodni, gdy urodzone zostało dwoje dzieci przy jednym porodzie - 33 tygodni, gdy urodzonych zostało troje dzieci przy jednym porodzie, - 35 tygodni, gdy urodzonych zostało czworo dzieci przy jednym porodzie, - 37 tygodni, gdy urodzonych zostało pięcioro lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop macierzyński – od kiedy się zaczyna?

Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu porodu. Tydzień tego urlopu to siedem kolejnych dni, uwzględniane są więc zarówno dni robocze, jak i dni wolne od pracy.

Możliwe jest również rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego wcześniej i wykorzystanie przez kobietę jego części jeszcze przed przewidywaną datą porodu. Wykorzystać w ten sposób można maksymalnie sześć tygodni tego urlopu, co jest równoznaczne ze skróceniem o maksymalnie sześć tygodni urlopu macierzyńskiego przysługującego po porodzie.

Niezależnie od przypadku i liczby urodzonych dzieci kobieta musi po porodzie obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po tym czasie może zdecydować o swoim powrocie do pracy, pod warunkiem że pozostałe sześć tygodni, jeżeli nie wykorzystała ich wcześniej, przekaże pracującemu ojcu dziecka. 

Pisemny wniosek o rezygnację przez matkę z części urlopu macierzyńskiego musi zostać złożony przez oboje rodziców na nie mniej niż siedem dni przed jej powrotem do pracy. Wniosek ten musi zostać uwzględniony przez pracodawcę.

Wniosek o urlop macierzyński

Składanie wniosku o urlop macierzyński nie jest konieczne. Wynika to z faktu, że urlop ten automatycznie rozpoczyna się w dniu porodu. Złożenie wniosku będzie natomiast niezbędne w przypadku chęci wcześniejszego rozpoczęcia przez kobietę urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński – wysokość

W czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego kobieta nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jednak podlegała ona pod ubezpieczenie chorobowe, czyli na przykład była zatrudniona na umowę o pracę albo dobrowolnie opłacała składkę chorobową, może ona korzystać z wypłaty zasiłku macierzyńskiego. 

Zasiłek ten wypłacany jest w wysokości 100 proc. średniego wynagrodzenia pracownicy z ostatnich 12 miesięcy jej pracy. Jego wysokość zostaje obniżona do 80 proc. średniego wynagrodzenia w przypadku, gdy w ciągu trzech tygodni po porodzie rodzice złożą wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim również urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

ZOBACZ >> Więcej o zasiłku macierzyńskim i zasadach jego wypłacania

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

W określonych przypadkach również po ustaniu zatrudnienia możliwe jest otrzymywanie zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy wypadła w okresie ciąży.

ZOBACZ >> Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Komu przysługuje i jak długo można go otrzymywać? 

Urlop macierzyński a śmierć dziecka

Przepisy oddzielnie regulują sytuację, w której dziecko urodziło się martwe lub zmarło przed upływem ośmiu tygodni od porodu. W takich sytuacjach kobiecie przysługuje prawo do ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, nie krócej jednak niż siedem dni od dnia zgonu dziecka.

Prawo do siedmiu dni urlopu macierzyńskiego pracownica zachowuje również w przypadku śmierci dziecka po ponad ośmiu tygodniach od porodu.

Ochrona pracownika na urlopie macierzyńskim

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z osobą, która przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy:

- zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika, - pracownik był zatrudniony na czas określony lub próbny nie dłuższy niż miesiąc, - pracodawca ogłosił swoją upadłość lub likwidację.

W przypadku pracownicy zatrudnionej na czas określony albo czas próbny dłuższy niż miesiąc, gdy koniec jej umowy o pracę przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta ulega przedłużeniu do dnia porodu. 

Ponadto po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego pracodawca powinien przywrócić go do poprzednio pełnionego stanowiska, a jeżeli nie jest to możliwe, to do stanowiska równorzędnego, odpowiadającego kwalifikacjom pracownika i za wynagrodzenie w tej samej wysokości, co wypłacane mu przed urlopem macierzyńskim. 

Autorka/Autor:red

Źródło: gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby powiązane z aferą Getback. To przedstawiciele większościowego akcjonariusza spółki reprezentujące Abris Capital Partners.

Zarzuty dla dwóch osób w związku z aferą GetBack. "Szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach"

Zarzuty dla dwóch osób w związku z aferą GetBack. "Szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach"

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja w Polsce w czerwcu 2024 roku wyniosła 2,6 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "To ostatni taki miesiąc – od lipca inflacja znowu wyskoczy ponad dopuszczalny przedział odchyleń od celu NBP" - komentują eksperci banku PKO BP.

Najnowsze dane o wzroście cen. "To ostatni taki miesiąc"

Najnowsze dane o wzroście cen. "To ostatni taki miesiąc"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Reakcja na próbę zamachu na Donalda Trumpa na tradycyjnych rynkach była dość stonowana, zwłaszcza w porównaniu do gwałtownego wzrostu cen akcji Trump Media & Technology Group - przekazał brytyjski "Guardian". Większą różnicę widać natomiast w przypadku Bitcoina, którego cena w poniedziałek wzrosła aż o 9 procent.

Reakcja rynków po próbie zamachu na Trumpa

Reakcja rynków po próbie zamachu na Trumpa

Źródło:
PAP, Guardian

Dopłaty do kredytów hipotecznych w ramach programu "Kredyt na start" stanowiłyby silny czynnik pro-popytowy na rynku nieruchomości, co może doprowadzić do niewspółmiernego do fundamentów wzrostu cen i kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie - oceniło Ministerstwo Finansów w opinii do pierwszej wersji projektu rządowego programu.

Ministerstwo Finansów ocenia program "Kredyt na start"

Ministerstwo Finansów ocenia program "Kredyt na start"

Źródło:
PAP

Ponad 77 procent kredytobiorców nie rozumie w pełni treści umowy, którą podpisują z bankiem, a 19,5 procent deklaruje, że rozumie wszystkie zawarte w niej zapisy - wynika z raportu UCE Research.

Niepokojący raport. Chodzi o umowy z bankami

Niepokojący raport. Chodzi o umowy z bankami

Źródło:
PAP

80 procent Rosjan nie stać na wakacje w kraju - przekazał w poniedziałek rosyjski portal Moscow Times bazując na oficjalnych danych publikowanych przez branżę turystyczną. Ze względu na wzrost cen obywatele decydują się natomiast na weekendowe wycieczki do regionów najbliższych miejscu zamieszkania.

Wakacyjne podróże nie dla Rosjan

Wakacyjne podróże nie dla Rosjan

Źródło:
PAP

W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Paypal, oferującą szybkie płatności online, karę w wysokości 106 milionów złotych. - Jej klauzule są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań zostać uznane za zabronione - przekazał prezes UOKiK. PayPal podał w oświadczeniu, że analizuje decyzję UOKiK.

Ponad 100 mln zł kary dla operatora szybkich płatności. "Bezprecedensowe naruszenia"

Ponad 100 mln zł kary dla operatora szybkich płatności. "Bezprecedensowe naruszenia"

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Chińska gospodarka urosła o 4,7 procent w drugim kwartale - wynika z danych tamtejszego urzędu statystycznego. Choć w wielu miejscach na świecie uchodziłoby to za imponujący wynik, to tamtejsi ekonomiści nie kryją rozczarowania. PKB Chin rośnie najwolniej od pierwszego kwartału 2023 roku.

W Chinach gospodarcze rozczarowanie. Ekonomiści mówią o niepokoju

W Chinach gospodarcze rozczarowanie. Ekonomiści mówią o niepokoju

Źródło:
Reuters, PAP

W nowym tygodniu będziemy czekać między innymi na dane o inflacji, przeciętnym wynagrodzeniu oraz produkcji przemysłowej. W czwartek napłyną również informacje o produkcji przemysłowej, a Bank Gospodarstwa Krajowego ruszy ze sprzedażą obligacji. Na rynkach światowych uwagę przykują natomiast wyniki spółek w USA, odczyt sprzedaży detalicznej, a także konwencja prezydencka Republikanów, podczas której zapadnie decyzja czy Donald Trump zostanie kandydatem na prezydenta.

Najnowsze dane o inflacji, wynagrodzenia i wyniki spółek w USA. Tym będzie żyła gospodarka

Najnowsze dane o inflacji, wynagrodzenia i wyniki spółek w USA. Tym będzie żyła gospodarka

Źródło:
PAP

W Wenecji zakończył się w niedzielę trwający od kwietnia eksperyment z pobieraniem opłaty w wysokości 5 euro ze wstęp do miasta. Byli z niej zwolnieni turyści, którzy nocowali w tamtejszych hotelach. Pierwsza taka inicjatywa na świecie ma na celu wprowadzenie systemu zarządzania napływem turystów - tłumaczą władze Wenecji.

Koniec turystycznego eksperymentu

Koniec turystycznego eksperymentu

Źródło:
PAP

Przepisy tak zwanej ustawy schronowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku - wyjaśnił rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. To odpowiedź resortu na piątkowy apel organizacji przedsiębiorców, które wnioskowały o co najmniej sześciomiesięczny vacatio legis, zakładając, że zmiany zaczną obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Schrony w blokach od 2026 roku. Rząd kończy prace nad przepisami

Schrony w blokach od 2026 roku. Rząd kończy prace nad przepisami

Źródło:
PAP

Na wakacjach rezydent zajmuje się wszystkim, od wymiany brudnych ręczników po załatwianie formalności, gdy turysta nagle umrze. - To nie jest praca dla wszystkich. Niektórzy chcą wracać w trakcie sezonu - stwierdza pracownica biura podróży. Ale są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie innego życia.

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Źródło:
tvn24.pl

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) przekazała w niedzielę informację o odkryciu "gigantycznego" złoża ropy naftowej na wschód od wyspy Fajlaka. Spółka szacuje, że złoża wynoszą około 3,2 miliarda baryłek, co odpowiada trzyletniej produkcji całego kraju.

Kuwejt ogłosił odkrycie ogromnego złoża ropy

Kuwejt ogłosił odkrycie ogromnego złoża ropy

Źródło:
PAP, Bloomberg

1,5 złotego za komentarz, ale przy dłuższej współpracy stawka może być podwojona. Im więcej posiadanych telefonów lub tabletów, tym wyższe zarobki. Tak wygląda kupowanie fałszywych opinii o produktach, usługach czy miejscach wypoczynku. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ostatnich latach nieuczciwi przedsiębiorcy oferowali publikowanie zmyślonych ocen zarówno w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, jak i serwisach, które pozwalają porównywać ceny albo rezerwować terminy do lekarza czy mechanika. 

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Źródło:
TVN24

Polskę można zwiedzać wzdłuż i wszerz na wiele sposobów. Jednym z nich jest podążanie szlakiem polskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na niej aż 17 obiektów. Pierwszy trafił na nią w 1978 roku.

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Tacie blogera Michała Góreckiego przestępcy próbowali wyczyścić konto bankowe, korzystając z tego, że na popularnej platformie OLX wystawił do sprzedaży biurko i szafkę. - Wielowarstwowa ściema. Najłatwiej hakuje się człowieka - ocenił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl. Opisał też sposoby działania przestępców wobec rodzica.

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Źródło:
tvn24.pl

Skoro wszystko drożeje, to rosnąć musi też składka OC - tak podwyżki tłumaczą specjaliści z branży ubezpieczeń. Jednocześnie brak ważnego OC wiąże się nie tylko z karą finansową, ale też niesie ryzyko wypłaty ogromnych kwot w przypadku spowodowania wypadku. Materiał programu "Raport" TVN Turbo.

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Źródło:
TVN Turbo

Na rzymskiej stacji metra Barberini doszło w sobotę wieczorem do interwencji policji w rezultacie serii kradzieży, której ofiarami padło wielu pasażerów, a także z powodu starć między bandami kieszonkowców. Stacja była zamknięta przez 40 minut.

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Źródło:
PAP

Wybierając się na włoską Sardynię, warto pamiętać o obowiązujących tam zasadach. Tamtejsze władze zabraniają wywożenia z wyspy muszelek, kamyków czy piasku. Mimo to niektórzy turyści nadal próbują zabrać je ze sobą do domu. Tymczasem grozi za to grzywna do trzech tysięcy euro.

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Źródło:
PAP

Chorwacja, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych podróży Polaków, może pochwalić się najczystszymi kąpieliskami morskimi w Europie. Eksperci wskazują między innymi na jeden z najlepiej zorganizowanych systemów monitorowania jakości wody w Unii Europejskiej.

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Źródło:
PAP

W sobotę w Lotto ponownie nie padła główna wygrana. Oznacza to, że rośnie kumulacja i w najbliższym losowaniu będzie można wygrać sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 13 lipca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl

Rząd szykuje ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Część krajów Unii Europejskiej już je wprowadziło, bądź zupełnie zakazało sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Napojów alkoholowych nie można kupić na stacjach benzynowych między innymi w Szwecji i na Litwie. Władze Francji, Słowenii i Portugalii zdecydowały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy.

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Źródło:
PAP