TVN24 Biznes | Z kraju

Duży wzrost liczby bankructw konsumenckich

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Inflacja uderza w portfele Polaków
Inflacja uderza w portfele PolakówTVN24
wideo 2/6
TVN24Inflacja uderza w portfele Polaków

Liczba upadłości konsumenckich w minionym roku wzrosła o niemal 40 procent w stosunku do danych z roku 2020 - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Taką decyzję ogłoszono w stosunku do ponad 18 tysięcy osób. Najwięcej upadłości było w województwach śląskim i mazowieckim.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, firma zajmująca się między innymi monitoringiem postępowań upadłościowych, podaje w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona niezawiniona przez dłużnika. "Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania" - czytamy.

Według danych podawanych przez COIG, od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31 grudnia 2021 r. łącznie ogłosiły ją 57 884 osoby.

W 2021 r. najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, miała 12 lat, a najstarsza 94. Średnia wieku takich osób to 49 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat (26,18 proc.) i 30-39 – 22,58 (proc.). Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 26,62 proc. wszystkich upadłości konsumenckich.

Częściej upadłości ogłaszali mężczyźni - 9358 osób (51,4 proc.), niż kobiety - 8845 osób (48,6 proc.). Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. śląskim 18,69 proc. i mazowieckim 13,45 proc.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Upadłość konsumencka - czym jest?

Upadłość konsumencka jest specjalną procedurą sądową dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność rozumiana jest jako trwająca co najmniej od 3 miesięcy niezdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań, np. rat kredytów hipotecznych czy długów wobec firm windykacyjnych. Inaczej mówiąc, to sytuacja, w której uzyskiwane dochody są zbyt niskie, aby spłacać długi i jednocześnie płacić za swoje utrzymanie.

W przypadku ogłoszonej upadłości konsumenckiej każda osoba prywatna – tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – może uwolnić się od ciążących na niej (części lub całości) długów, jednocześnie tracąc jednak zgromadzony dotąd majątek. Upadłość konsumencka nie obejmuje przedsiębiorców – wyjątek od 2020 roku stanowią jedynie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Co istotne, upadłość konsumencką ogłasza nie dłużnik, ale sąd. Aby ją ogłosić, należy więc złożyć odpowiedni wniosek na urzędowym formularzu do wydziału gospodarczego ds. upadłościowych we właściwym sądzie rejonowym. Podlega on następnie weryfikacji, podobnie jak sytuacja majątkowa dłużnika.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: konkret24

Pozostałe wiadomości