Kłopot z opłatami za wodę. "Za chwilę będziemy mieli gigantyczny problem"

Źródło:
TVN24 Biznes
Marek Gróbarczyk: stawki wody i za odprowadzenie ścieków nie powinny wzrosnąć (wideo z września 2022)
Marek Gróbarczyk: stawki wody i za odprowadzenie ścieków nie powinny wzrosnąć (wideo z września 2022)TVN24
wideo 2/5
Marek Gróbarczyk: stawki wody i za odprowadzenie ścieków nie powinny wzrosnąćTVN24

Wysokie ceny energii uderzają w firmy wodociągowe. - Przedsiębiorstwa nie są w stanie za nic w świecie się samofinansować - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich i dodaje, że za chwilę "będziemy mieli gigantyczny problem". Tymczasem Wody Polskie, które zatwierdzają taryfy, zielone światło dla podwyżek dają tylko w części przypadków.

3-tysięczna gmina Jeleniewo w województwie podlaskim. W czerwcu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmienia formę prawną na taką, która pozwala na uzyskanie dofinansowania z budżetu gminy. - Nie byliśmy w stanie utrzymać się przez wzrosty cen energii, tak jak wiele innych przedsiębiorstw w Polsce - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes kierownik jednostki Leszek Sienkiewicz.

Problem nie dotyczy jednak tylko tej gminy, bo ceny prądu wzrosły w całym kraju. - Nasze przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nie są w stanie za nic w świecie się samofinansować, i to nie z własnej winy - wyjaśnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Jak dodaje, "Wody Polskie prowadzą taką politykę, że za chwilę będziemy mieli gigantyczny problem".

Możliwe wnioski o upadłość

Mariusz Bednarczyk, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Pile, ocenia w rozmowie z TVN24 Biznes, że możliwy jest scenariusz, że zarządy spółek będą musiały składać wnioski o upadłość. - Taki wniosek to jest oczywiście ostateczność, ale trzeba liczyć się z tym, że jeżeli postawa regulatora, czyli Wód Polskich, będzie taka jak dotychczas, to może dochodzić do takich sytuacji, że płynność przedsiębiorstw zostanie utracona w sposób trwały - zaznacza.

Jak wyjaśnia Bednarczyk, w pilskich wodociągach rachunek za energię elektryczną wzrósł o kilkaset procent. - Inne koszty wzrosły o około 20 procent i to są podstawy do złożenia wniosku o ustanowienie nowych taryf za wodę i ścieki - wskazuje.

- Wody Polskie dostały nasz pierwszy wniosek o zmianę obowiązującej taryfy we wrześniu zeszłego roku i rozpatrzyły go negatywnie. W efekcie przychody firmy wyraźnie nie pokrywają ponoszonych kosztów - zaznacza i podaje, że za rok 2022 strata przekracza 2,1 mln złotych, przy przychodach wynoszących niecałe 40 mln rocznie.

Drugi wniosek MWiK w Pile do Wód Polskich złożył 6 lutego 2023 roku. - Mam nadzieję, że tym razem Wody Polskie zachowują się odpowiedzialnie - mówi.

Jego zdaniem, jeśli sytuacja w wodociągach dojdzie już do krytycznych rozmiarów, to trzeba się będzie zastanowić "komu płacić, a komu nie". - Jeśli będę miał dylemat, czy w pierwszej kolejności zapłacić ludziom, którzy pracują w wodociągach, czy Wodom Polskim, u których opłaty wodne czy środowiskowe wynoszą ponad milion złotych rocznie, to wybiorę ludzi - mówi.  

W wodociągach pilskich pracuje 126 osób, a woda dostarczana jest do prawie 75 tysięcy odbiorców. 

Koszty utrzymania "wzrosły nawet o 30 procent"

Andrzej Wdowiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku, które dostarcza wodę do 12 tysięcy klientów w sześciu gminach, w rozmowie z TVN24 Biznes również potwierdza, że najbardziej w sektor uderzył wzrost ceny energii.

- Koszty utrzymania przedsiębiorstwa wzrosły nawet o 30 procent. W ostatnim roku najbardziej wzrosła energia elektryczna, paliwa, energia gazowa, ale i dostawy chemii. Jest wzrost kosztów produkcji, bo na przykład armaturę ze względu na wojnę trzeba importować z Brazylii - wskazuje.

W jego ocenie "regulator (Wody Polskie - red.) nie chce przyjąć do wiadomości, że wzrosły koszty i nie zatwierdza nowych taryf, które odpowiadają otoczeniu ekonomicznemu". - Tłumaczy to w sposób przekorny, że w ten sposób chroni interesy odbiorców. To jest wierutną bzdurą, bo tak naprawdę szkodzi - podkreśla.

Wdowiak wyjaśnił, że "jeżeli przedsiębiorstwa nie będą miały pieniędzy na właściwie eksploatowanie urządzeń oczyszczenia ścieków, remonty i prace inwestycyjne, to wtedy będzie dochodzić do upadków firm". - Jeżeli piekarz nie ma na prąd, nie ma na mąkę, to zamyka piekarnię - podsumowuje.

"Ta sprawa dotyczy 36 milionów Polaków"

Paweł Chudziński, prezes zarządu poznańskiej spółki Aquanet, zarządzającej infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie Poznania i ościennych gmin, mówi w TVN24 Biznes, że "regulator z nieznanych powodów postanowił nie uwzględniać tego, co mu nakazuje ustawa, czyli brać pod uwagę wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw". - Składaliśmy wnioski w 2020 roku, a od tego czasu energia elektryczna wzrosła nam dwu, trzy a nawet pięciokrotnie. Gaz dokładnie tak samo. Najróżniejsze usługi, materiały, to wszystko rośnie o kilkadziesiąt procent - zaznacza szef wodociągów, które dostarczają wodę do 900 tysięcy klientów.

Podkreśla, że "regulator odrzuca prawie wszystkie wnioski". - Ostatnie dane mówią o tym, że zaakceptował sześć procent wniosków. - Pan minister Marek Gróbarczyk (wiceminister infrastruktury) zapowiedział w sierpniu 2022 roku, że akceptuje podwyżki taryf o dziesięć procent, po czym miesiąc później się z tego wycofał - opowiada.

- Ta sprawa dotyczy nie tylko tak zwanych Kowalskich z Poznania, blisko miliona osób, ale 36 milionów Polaków, którzy są odbiorcami wody w całej Polsce. Bardzo niepokoją się też związki zawodowe, bo wiele z firm musi wprowadzić plany awaryjne, która dotykają pracowników i ich rodzin. Na przykład w Aquanecie zatrudnionych jest niecałe 900 osób - zaznacza i dodaje, że "niestety teraz nie widać światełka w tunelu".

Akcja protestacyjna

Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej Solidarności, w rozmowie z TVN24 Biznes informuje, że w poniedziałek 13 lutego w Wielkopolsce rozpoczęła się akcja protestacyjna związków zawodowych. Natomiast 20 lutego planowany jest protest pracowników wodociągów pod Wodami Polskimi.

- Sytuacja jest skomplikowana. Zarządy firm spółek kanalizacyjnych informują, że przychody nie kompensują wszystkich kosztów, szczególnie tych związanych z energią elektryczną. Jest duże zagrożenie odnośnie funkcjonowania tych przedsiębiorstw - podkreśla.

Jak stwierdził, dla związków zawodowych ważna jest kondycja firmy. - Bo ona przekłada się na potencjalne, ewentualne niebezpieczeństwo zwolnień pracowników - tłumaczy.

81 procent wodociągów ze stratą

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" Paweł Sikorski przyznaje, że "sytuacja wodociągów dramatycznie pogarsza się".

- Izba w styczniu bieżącego roku przeprowadziła wśród swoich członków ankietę dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w której udział wzięło około 170 podmiotów. Okazało się, że ponad 81 procent poniosło stratę na podstawowej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej za 2022 rok- podaje.

Dodał, że to ma duże konsekwencje, bo problemy finansowe przedsiębiorstw przekładają się na inwestycje i remonty - Aż 90 procent podmiotów informuje, że musiało wstrzymać inwestycje i ograniczyć remonty, a około 40 procent zmuszonych było zaciągnąć dodatkowe zobowiązania finansowe, by utrzymać podstawową działalność dostarczania wody i odbioru ścieków - tłumaczy.

Komentarz Wód Polskich

W odpowiedzi na nasze pytania spółka Wody Polskie, która zatwierdza taryfy na wodę i ścieki (tak jak Urząd Regulacji Energetyki taryfy za prąd czy gaz), poinformowała, że "do końca stycznia 2023 roku do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej wpłynęły łącznie 804 wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryfy. "Spośród tych wniosków w 111 sprawach regulator wydał decyzje orzekające o skróceniu okresu obowiązywania taryfy, zaś w 335 sprawach nastąpiła odmowa skrócenia zatwierdzonych taryf" - podano. To oznacza zgodę na podwyżki w jednym przypadku na siedem.

Wyjaśniono przy tym, że powodem negatywnie rozpatrzonych wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy były ich wady formalnoprawne oraz błędy merytoryczne. "Należy mieć na uwadze, że postępowanie w przedmiocie modyfikacji taryfy jest postępowaniem prowadzonym w trybie i na zasadach Kodeksu postepowania administracyjnego. Skrócenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy na podstawie art. 24 j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma charakter wyjątku ustawowego od standardowego trybu zatwierdzania taryf". Taryfy na wodę i ścieki zatwierdzane są na trzy lata.

Wody Polskie wyjaśniają, że w pierwszym etapie organ regulacyjny ustala, czy okoliczności podnoszone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rzeczywiście stanowią o zajściu uzasadnionego przypadku stanowiącego o możliwości skrócenia okresu obowiązywania aktualnej taryfy i zatwierdzenia w jej miejsce nowej. "Dopiero po tej kwalifikacji okoliczności wskazanych przez przedsiębiorstwo możliwe jest dokonanie oceny, analizy i weryfikacji projektu nowej taryfy" - podkreślono.

Według Wód Polskich, aby możliwym było skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy wszystkie okoliczności wskazywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jako uzasadniony przypadek muszą zostać tak zakwalifikowane przez organ regulacyjny. "Nie można bowiem zapominać o tym, że wszystkie przesłanki, które wykraczają poza tryb art. 24 j mają charakter kosztów nieuzasadnionych i w konsekwencji powodują wzrost cen za wodę i ścieki. Natomiast zadaniem ustawowym organu regulacyjnego jest ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen" - napisano w odpowiedzi.

Wspólny komunikat w sprawie taryf

W sierpniu informowano we wspólnym komunikacie Wód Polskich i Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", że zgodnie z zapowiedzią Izba zwróciła się w imieniu większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka ws. uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnych w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży.

"Minister Marek Gróbarczyk przychylił się pozytywnie do prośby wystosowanej przez Izbę Gospodarczą 'Wodociągi Polskie', reprezentującą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Odbędzie się on w trybie szczególnym - art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" - poinformowano.

Każdy samorząd może składać wniosek o zmianę taryfy za wodę, ale każda stawka będzie dogłębnie sprawdzana i kontrolowana - stwierdził jednak miesiąc później wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, że "stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków nie powinny wzrosnąć".

Czytaj też: Gospodarka wciska hamulec, przedsiębiorcy w bardzo złych nastrojach. "Jeden z najtrudniejszych okresów w XXI wieku"

Autorka/Autor:Joanna Rubin

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka - poinformował w piątek prokurator Mariusz Marciniak. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, politykowi grozi utrata immunitetu.

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Pod koniec XXI wieku liczba ludności w Polsce spadnie do poziomu około 19,4 milionów osób - wynika z raportu ONZ "World Population Prospects 2024". Pierwsze oznaki rozpoczynającej się depopulacji będą widoczne już w 2030 roku. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tym kontekście we wpisie na platformie X zacytowała słowa hymnu Polski i przestrzegła, by "traktować te mądre słowa naszego Hymnu z najwyższą powagą".

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Najbliższe posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) w sprawie wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego zaplanowane jest na 24 lipca - poinformował przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z PO. Komisja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi Adama Glapińskiego na wniosek i nie ustaliła, czy go odebrał.

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Jest ważna data

Glapiński przed Trybunałem Stanu? Jest ważna data

Źródło:
PAP

Nowa podaż mieszkań zaczęła przewyższać popyt, przez co spółki coraz częściej oferują klientom bonusy oraz rabaty. Na promocje można liczyć także na rynku wtórnym - wynika z doniesień "Pulsu biznesu". W siedmiu największych miastach oferta lokali deweloperskich urosła ostatnio aż o 30 procent.

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Źródło:
PAP

W popularnych tureckich kurortach jest w tym sezonie "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach" - donoszą lokalne media. "Branża turystyczna w regionie Morza Egejskiego zmaga się z trudnym sezonem" - pisze Türkiye Today. W rozmowie z portalem tureccy hotelarze wskazują powody, dla których klienci wybierają inny kierunek.

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

Źródło:
euromonitor.com, Gazete Oksijen, Euronews, Türkiye Today, tvn24.pl

Po spadkach w latach 2020 i 2021 spowodowanych pandemią COVID-19 populacja Unii Europejskiej wzrosła drugi rok z rzędu, ale nie w przypadku Polski - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Odnotowaliśmy bowiem największy spadek ludności spośród wszystkich państw członkowskich. 

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Europejska nie popiera pomysłu premiera Donalda Tuska, by za unijne pieniądze sfinansować spalanie polskiego węgla na potrzeby Kijowa - przekazała "Rzeczpospolita". Propozycja szefa rządu zaskoczyła nie tylko Brukselę, ale także wiele spółek energetycznych.

Prąd dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska przeciwna pomysłowi Tuska

Prąd dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska przeciwna pomysłowi Tuska

Źródło:
PAP

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że po tym jak Kanada przedstawiła swój plan dojścia do wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, wszyscy sojusznicy w NATO są na ścieżce, by osiągnąć ten pułap. Jake Sullivan odniósł się także do sytuacji na froncie w Ukrainie i działań węgierskiego premiera Viktora Orbana.

Biały Dom: wszystkie kraje NATO na ścieżce, by wydawać 2 proc. PKB na obronę

Biały Dom: wszystkie kraje NATO na ścieżce, by wydawać 2 proc. PKB na obronę

Źródło:
PAP

W latach 2019-2023 Polska wyeksportowała łącznie 14,3 milionów ton nieprzetworzonego drewna - wynika z komunikatu Lasów Państwowych. Większość trafiła do Niemiec oraz Chin, choć klientami są także Słowacy, Czesi, a nawet Szwedzi. Jak wynika z zapowiedzi rządu, wysyłka drewna za granicę wkrótce zostanie ograniczona.

Miliony ton polskiego drewna trafiło za granicę. Wkrótce mają obowiązywać ograniczenia

Miliony ton polskiego drewna trafiło za granicę. Wkrótce mają obowiązywać ograniczenia

Źródło:
PAP

Po 26 latach nauczycielka przedszkolna z okolic włoskiego miasta Frosinone w centrum kraju doczekała się stałego miejsca pracy z pełnym etatem. Finał jej starań nastąpił, gdy osiągnęła wiek 65 lat, a więc mogłaby już iść na emeryturę.

Jej okres próbny trwał ćwierć wieku. Etat przyszedł, ale przed emeryturą

Jej okres próbny trwał ćwierć wieku. Etat przyszedł, ale przed emeryturą

Źródło:
PAP

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce powiązania zarobków nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co ma odpolitycznić decyzje dotyczące pensji w tym zawodzie. Postulat jest jednym z elementów "katalogu spraw wymagających pilnego uregulowania", który został przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauczyciele chcą wyższych pensji. Mają być powiązane ze średnią krajową

Nauczyciele chcą wyższych pensji. Mają być powiązane ze średnią krajową

Źródło:
PAP

Niemiecki rząd zawarł porozumienie z krajowymi firmami telekomunikacyjnymi, mające na celu wykluczenie z rynku chińskich dostawców usług 5G. Pierwsze komponenty dostarczane z Państwa Środka będą wycofywane już w 2026 roku, natomiast zakończenie całego procesu zaplanowano na koniec roku 2029. Pekin zapowiada, że decyzja niemieckich władz "nie pozostanie bez konsekwencji".

Niemcy nie chcą już Huawei i ZTE. Zapadła decyzja w sprawie przyszłości 5G

Niemcy nie chcą już Huawei i ZTE. Zapadła decyzja w sprawie przyszłości 5G

Źródło:
Reuters

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zwiększyć podaż gruntów pod budowę mieszkań, a tym samym obniżyć ceny nieruchomości. Branża liczy też na szereg zmian, które pozwolą na przyspieszenie całego procesu inwestycyjnego. "Wszyscy, w tym gospodarka, tracimy na tym, że ten proces jest obecnie długotrwały i nieczytelny" - wyjaśnia redakcji biznesowej tvn24.pl Michał Leszczyński, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

Jak załatać lukę mieszkaniową? Branża chce zmian w przepisach

Jak załatać lukę mieszkaniową? Branża chce zmian w przepisach

Źródło:
tvn24,pl, PAP

Po wakacjach do Sejmu ma trafić projekt zmian ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii), który ma zawierać między innymi nowe przepisy dla prosumentów - przekazała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Po wakacjach Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma też pracować nad zmianą ustawy o offshore.

MKiŚ: projekt ustawy o OZE w Sejmie po wakacjach

MKiŚ: projekt ustawy o OZE w Sejmie po wakacjach

Źródło:
PAP

Prokuratura cofnęła akt oskarżenia w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w spółce PKP Cargo. Oskarżonych było 13 osób - byłych członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

Prokuratura cofnęła akt oskarżenia w sprawie PKP Cargo. "Po 1921 dniach"

Prokuratura cofnęła akt oskarżenia w sprawie PKP Cargo. "Po 1921 dniach"

Źródło:
PAP

Firma Apple zobowiązała się do przekazania konkurencji swojej technologii, która umożliwia płatności zbliżeniowe za pomocą iPhonów w sklepach. Komisja Europejska (KE) uznała to rozwiązanie za prawnie wiążące dla koncernu.

Apple udostępni konkurencji swoją technologię

Apple udostępni konkurencji swoją technologię

Źródło:
PAP

Mieszkanie z klimatyzacją jest nawet o jedną czwartą droższe, niż wynosi rynkowa średnia - wynika z raportu serwisu Otodom. Popyt na takie nieruchomości rośnie od pięciu lat, ale oferty nadal stanowią mniejszość na rynku.

Te mieszkania zyskują na zainteresowaniu. Cena w górę

Te mieszkania zyskują na zainteresowaniu. Cena w górę

Źródło:
PAP

Ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich temperaturach oraz ochrona pracownic i pracowników przed upałami - poinformowało w czwartek ministerstwo.

Praca w upale. "Wielu pracodawców zgłasza wątpliwości"

Praca w upale. "Wielu pracodawców zgłasza wątpliwości"

Źródło:
PAP

Dwoje posłów zwróciło się do ministra spraw wewnętrznych z zapytaniem, czy rozważy wprowadzenie zakazu słuchania głośniej muzyki w samochodzie. Wskazali przy tym, że "trudno o zachowanie ostrożności podczas jazdy z głośnikiem rozkręconym do maksymalnych wartości".

Zakaz słuchania głośniej muzyki w samochodzie? Posłowie apelują do ministra

Zakaz słuchania głośniej muzyki w samochodzie? Posłowie apelują do ministra

Źródło:
tvn24.pl

Wszystkie krajowe linie lotnicze w Mali zawiesiły w środę loty lokalne i międzynarodowe z powodu braku paliwa. Kryzys może potrwać co najmniej kilka dni - poinformował dyrektor Krajowej Agencji Lotnictwa Cywilnego płk Yaya Toure.

Wstrzymali loty w całym kraju. Zabrakło paliwa

Wstrzymali loty w całym kraju. Zabrakło paliwa

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT odwołała z zarządu członków do spraw finansowo-ekonomicznych oraz korporacyjnych - Katarzynę Piskorz i Pawła Urbaniaka - podała w czwartek spółka. Za sprawy korporacyjne i finansowo-ekonomiczne będzie odpowiadał Artur Lebiedziński - dodała.

Rada nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT odwołała dwoje członków zarządu

Rada nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT odwołała dwoje członków zarządu

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał na terenie całego kraju obrót lekiem o nazwie Paracetamol Aflofarm. GIF stwierdził, że stosowanie produktu zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce nie daje gwarancji podania pacjentowi produktu pełnowartościowego.

Lek przeciwbólowy dla dzieci wstrzymany w obrocie

Lek przeciwbólowy dla dzieci wstrzymany w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Projekt, który zakłada wliczenie do stażu pracy samozatrudnienia i umowy zlecenia, trafił właśnie do konsultacji społecznych. To "ważne zmiany dla milionów Polek i Polaków" - przekonuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepisy mają wejść w życie w 2026 roku.

Rewolucja w Kodeksie pracy dla "milionów Polek i Polaków"

Rewolucja w Kodeksie pracy dla "milionów Polek i Polaków"

Źródło:
tvn24.pl

W 2025 roku Polsce przybędzie siedem nowych miast - wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

Nowe miasta od 2025 roku. Jest lista

Nowe miasta od 2025 roku. Jest lista

Źródło:
PAP

Próba wynajmu wakacyjnej kwatery w Sopocie skończyła się dla pary z Zielonej Góry utratą pieniędzy. Apartament, który chcieli wynająć, istniał tylko w ogłoszeniu. Przed podobnymi praktykami oszustów ostrzega policja.

Apartament istniał tylko w ogłoszeniu. "Do dziś nie odzyskali pieniędzy"

Apartament istniał tylko w ogłoszeniu. "Do dziś nie odzyskali pieniędzy"

Źródło:
PAP