"Potrzebujemy lepiej zorganizowanego rządu". Szydło tłumaczy, jak będzie działać jej drużyna

Z kraju


- Ministerstwo Rozwoju powstanie z połączenia resortów rozwoju regionalnego oraz gospodarki, z czasem dochodzić będą do tego zadania pełnione dotąd przez likwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa - zapowiedziała w expose premier Beata Szydło. Dodała, że górnictwo to jeden z priorytetów nowo powołanego resortu energii. Do najważniejszych zadań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa będą należały m.in. realizacja programu budowy mieszkań pod wynajem, budowa autostrad i modernizacja kolei.

- Jeżeli chcemy być skuteczni, musimy lepiej zarządzać, potrzebujemy do tego sprawnego, lepiej zorganizowanego rządu, proponujemy zmiany w sposobie kierowania polityką gospodarczą, naszym celem jest rozwój kraju, polskiej gospodarki - dlatego centralnym miejscem nowego mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju. Głównym zadaniem tego ministerstwa będzie przeprowadzenie naszego wielkiego planu inwestycyjnego - powiedziała Szydło.

Konsolidacja resortów

Poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju powstanie "w pierwszej fazie" z połączenia resortów rozwoju regionalnego i gospodarki.

- Z czasem dochodzić będą zadania pełnione dotąd przez likwidowane Ministerstwo Skarbu - dodała szefowa rządu. Zapowiedziała też, że celem nowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest konsolidacja i skuteczna realizacja zadań dotyczących tego działu gospodarki. - Chodzi o działania ekonomiczne w dużej mierze w ramach wskazywanego wcześniej planu, a także administracyjne zmierzające do odtworzenie bardzo ważnego działu naszej gospodarki, wcześniej istniejącego, a dziś radykalnie zredukowanego i znajdującego się w głębokim kryzysie - powiedziała premier.

Reaktywacja branży morskiej

Dodała, że nowe ministerstwo ma także zająć się transportem wodnym.

- To samo dotyczy transportu wodnego, potrzebnego i szeroko wykorzystywanego choćby przez naszych sąsiadów, a w Polsce dziś nie istniejącego. Chcemy, żeby polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki zwodowanymi w rodzimych stoczniach - podkreśliła Szydło. Reaktywowane przez PiS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej ma się opierać na odbudowie pięciu komplementarnych elementów branży: przemysłu stoczniowego, narodowych przewoźników morskich, rybołówstwa, polityki portowej i rozwoju szkolnictwa morskiego.

Dwa nowe resorty

Szydło przypomniała, że w jej rządzie powstały dwa nowe resorty - infrastruktury i budownictwa oraz energii. Omawiając zakres zadań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, premier do priorytetów jego działalności zaliczyła program budowy mieszkań pod wynajem, budowę autostrad, dróg szybkiego ruchu, a także modernizację kolei. Drugie z ministerstw - energii ma zająć się m.in. problemami górnictwa. - Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji - mówiła Szydło. - Ministerstwo energii, podobnie jak ministerstwo infrastruktury będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój - podkreśliła premier.

Autor: ag / Źródło: PAP

Raporty: