Unijne weto może drogo kosztować. Wiele projektów pod znakiem zapytania

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Pieniądze z UE. Ile Polska może stracić?
Pieniądze z UE. Ile Polska może stracić?TVN24
wideo 2/9
TVN24Pieniądze z UE. Ile Polska może stracić?

Łączna suma środków zebranych w ramach funduszu odbudowy to aż 750 miliardów euro. Polska może z niego otrzymać 34,2 miliarda euro w postaci kredytów (153 miliardy złotych) i 23,1 miliarda euro (103 miliardy złotych) w postaci bezzwrotnych dotacji. Te astronomiczne kwoty miały pomóc w sfinansowaniu szeregu projektów. Przedstawiamy ich listę.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej - w związku ze sprzeciwem Polski i Węgier - wciąż nie osiągnęły jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i decyzji w sprawie funduszu odbudowy po epidemii COVID-19.

Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z przyjętym większością kwalifikowaną rozporządzeniem dotyczącym powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie pakietu budżetowego do końca bieżącego roku, od przyszłego roku w UE będzie obowiązywało prowizorium budżetowe, a więc fundusze będą wypłacane w oparciu o zapisy przyjęte na rok 2020.

Lista projektów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało już listę projektów, które miałyby zostać sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Przygotowanie KPO wynika z funduszu odbudowy, czyli wartego 750 mld euro programu, który jest częścią wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Lista projektów powstała w ramach inicjatywy "Zgłoś projekt", a swoje propozycje zgłaszali przedstawiciele biznesu i strony społecznej.

"Dzięki KPO będziemy w stanie nie tylko sprawnie odbudować kondycję gospodarki, ale też zapewnić jej większą odporność na ewentualne przyszłe kryzysy. Pozwoli też unowocześnić nasze państwo, zwiększyć konkurencyjność gospodarki i poprawić jakość życia. Reformy zawarte w KPO powinny długofalowo realizować zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) i cyfrową transformację" - czytamy na rządowych stronach.

Zgłoszone projekty dotyczą innowacyjności i bezpieczeństwa ochrony zdrowia, poprawy zaawansowania technologicznego polskiego przemysłu, cyfryzacji gospodarki, rozwoju transportu, transformacji energetycznej czy zielonej gospodarki.

Jak informuje resort, "zgłaszanie nowych projektów i konsultacje projektów zgłoszonych przez ministerstwo zostało zakończone".

Oto lista projektów:

1. Fabryki uczące i platforma cloud manufacturing

2. Hub biotechnologiczny  

3. Wsparcie produkcji leków biopodobnych/API  

5. Kosmos – Obserwacja Ziemi  

6. Podwarszawski Park Technologiczny Mikroelektroniki  

7. Program Polskie Uzdrowiska  

8. Ogólnopolska platforma edukacyjna wspierająca budowanie kompetencji proinnowacyjnych 

9. Krajowy Fundusz Rewitalizacji  

10. Fundusz Efektywności Inwestycji Publicznych (FEIP)  

11. Wsparcie doradcze dla społeczności energetycznych OZE  

12. Centralny System Informacji Rynku Energii  

13. Fundusz Energetyki Morskiej  

14. Reforma systemu finansowania termomodernizacji i wspierania nowego budownictwa 

15. Finansowanie inwestycji społeczności energetycznych OZE  

16. Wsparcie transformacji energetycznej samorządów – systemowe doradztwo dla gmin  

17. Rozwój kapitału ludzkiego na potrzeby nowoczesnej gospodarki  

18. Reforma planowania przestrzennego i strategicznego  

19. Wsparcie inwestycji niskoemisyjnych i energooszczędnych w ramach reformy systemu finansowego wsparcia mieszkalnictwa 

20. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego  

21. Zrównoważony transport  

Posiedzenie Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki przyjechał w czwartek do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą próbę zawarcia kompromisu w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 i rozporządzenia w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Polska i Węgry sprzeciwiają się rozporządzeniu. W środę na spotkaniu ambasadorów państw UE została przedstawiona propozycja kompromisu, wypracowana podczas konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli. W jednym z punktów tej propozycji zawarto stwierdzenie, że "samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu"

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości