Rozlicz akcje w 2013

Z kraju

Grzegorz Baran

Jeśli chcemy rozliczyć akcje z GPW jeszcze w tym roku, pamiętajmy, że nasz rachunek zostaje obciążony transakcją w ciągu 3 dni roboczych. W związku z tym, operacje zrealizowane po 23 grudnia będą rozliczone w 2014.

W programie „Blajer mówi: biznes” Grzegorz Baran z KPP Baran&Pluta radzi jak zoptymalizować opodatkowanie przychodu z akcji.