Z kraju

Ruszył program Czyste Powietrze. Pieniądze dla właścicieli domów

Z kraju

Temat smogu powróciłtvn24
wideo 2/2

Można już składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Maksymalne dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych pieców może wynieść nawet 53 tysiące złotych.

Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczął się 19 września. Wnioski można składać w formie elektronicznej lub papierowej w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mogą to robić osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Wysokość dofinansowania

Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wyniesie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30 proc. dotacji zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort środowiska wynika, że ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja.

Największa dotacja - do 90 proc. kosztów inwestycji przewidziana jest dla gospodarstw poniżej 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości inwestycji.

Kolejne progi to:

- 601-800 zł na osobę w rodzinie – dotacja do 80 proc. kosztów inwestycji

- 801- 1000 zł na osobę – dotacja 70 proc.

- 1001 – 1200 zł na osobę – dotacja do 60 proc.

- 1201-1400 dochód na osobę – do 50 proc.

- 1401-1600 na osobę – dotacja do 40 proc.

- powyżej 1600 zł na osobę – dotacja do 30 proc.

Dotacje mogą być uzupełnione o pożyczki sięgając w sumie 100 proc. wartości inwestycji.

Oprocentowanie kredytu w programie ma wynosić około 2,41 proc. w skali roku.

Maksymalna kwota dofinansowania to 53 tys. zł.

Walka za smogiem

Program Czyste Powitrze to jeden z elementów wojny ze smogiem, którą zapowiedział rząd. Będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Program będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock