Czym jest i do kiedy potrwa nauka hybrydowa?

Autor:
red
Źródło:
TVN24 Biznes
"Jestem przeciwnikiem, żeby dzieci poszły na parę tygodni do szkoły, bo są wektorem roznoszenia SARS-CoV-2"
"Jestem przeciwnikiem, żeby dzieci poszły na parę tygodni do szkoły, bo są wektorem roznoszenia SARS-CoV-2"TVN24
wideo 2/7
TVN24"Jestem przeciwnikiem, żeby dzieci poszły na parę tygodni do szkoły, bo są wektorem roznoszenia SARS-CoV-2"

Od 26 kwietnia kolejni uczniowie szkół podstawowych stopniowo wracają do nauki w trybie hybrydowym. To rozwiązanie tymczasowe wprowadzone w związku pandemią COVID-19. Wyjaśniamy, na czym polega nauka hybrydowa i do kiedy ma ona potrwać.

Nauka hybrydowa – co to jest?

Nauka hybrydowa to po prostu połączenie nauczania stacjonarnego i zdalnego, czyli prowadzonego przez internet. Polega na organizacji zajęć stacjonarnych turami tak, aby jednocześnie w szkole nie przebywała nigdy więcej niż połowa wszystkich uczniów. Pozostali w tym samym czasie mają zajęcia zdalne, po czym następuje zamiana - tak, aby uczniowie przychodzący dotąd do szkoły przeszli na naukę zdalną, a uczniowie uczący się dotąd zdalnie mieli zajęcia stacjonarne.

Szczegółowa organizacja nauki hybrydowej zależy od dyrektorów placówek. To oni decydują, którzy uczniowie kiedy przychodzą do szkoły oraz co ile dni następuje zmiana grup. W praktyce najczęściej dyrektorzy decydują o naprzemiennym przychodzeniu do szkoły poszczególnych klas – na przykład w jednym tygodniu tylko klasy A i B, w drugim tygodniu tylko klasy C i D.

Podczas zajęć w trybie stacjonarnym w placówkach obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Sale lekcyjne mają być wietrzone podczas przerw, zaś w weekendy w placówkach przeprowadzana jest dezynfekcja. Dla uczniów mających w danym czasie naukę stacjonarną zapewniana jest także opieka świetlicowa.

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało specjalny poradnik dla nauczycieli i wychowawców dotyczący nauki zdalnej i hybrydowej. Zbiór zaleceń i dobrych praktyk dotyczących prowadzenia zajęć na odległość znaleźć można na stronie MEN.

Nauka hybrydowa – do kiedy?

Celem nauki hybrydowej jest ograniczanie kontaktów bezpośrednich pomiędzy uczniami i w ten sposób zmniejszanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Taki tryb pobierania nauki w niektórych przypadkach umożliwia również – gdy wystąpią nowe ogniska zakażeń – skierowania na obowiązkową kwarantannę nie wszystkich, a jedynie część uczniów.

W ramach ostatniego luzowania obostrzeń nauka w formie hybrydowej zaczęła być stopniowo wprowadzana od 26 kwietnia. Początkowo dotyczyła jedynie uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w 11 województwach. Od 4 maja uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócili do nauki stacjonarnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 17 maja uczniowie klas 4–8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych przejdą na naukę w systemie hybrydowym.

Zgodnie z zapowiedzią rządu nauka hybrydowa ma potrwać do 28 maja. Oznacza to, że od 31 maja wszyscy uczniowie wrócą do szkół w trybie stacjonarnym.

Nauka hybrydowa a zasiłek opiekuńczy

W związku z pandemią COVID-19 i okresowym zamykaniem żłobków, przedszkoli i szkół, rząd wprowadził dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on wówczas, gdy placówki oświatowe z powodu sytuacji pandemicznej zostają zamknięte lub funkcjonują w ograniczonym zakresie i nie mogą zapewnić opieki uczęszczającym do nich dzieciom.

Oznacza to, że zasiłek ten przysługuje również w czasie trwania nauki hybrydowej, w zależności od konkretnego harmonogramu nauczania obowiązującego w danej szkole. Możliwość pobierania tego zasiłku na dotychczasowych zasadach wydłużona została do 23 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, a także rodzicom starszych dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.

Autor:red

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości