Spacer z psem może słono kosztować. Zmiany w przepisach coraz bliżej

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Jak reanimować psa?
wideo 2/4
Jak reanimować psa?

Od 10 kwietnia zmianie ulegną przepisy dotyczące opieki nad zwierzętami. Właściciele psów będą musieli zapłacić wyższe mandaty karne za wyprowadzenie zwierzęcia nie spełniając przy tym wymogów bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, jakie dokładnie przepisy ulegną zmianie i co oznacza to dla posiadaczy czworonogów.

Chodzi o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wchodzi ono w życie w sobotę 10 kwietnia.

Mandaty - co się zmienia?

Jak czytamy w dokumencie niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może grozić mandatem w wysokości od 50 do 250 złotych.

Jeszcze wyższy mandat - w wysokości 500 złotych - będzie nakładany na osoby, które nie zachowały zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzające swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

W przepisach nie określono jasno, jakie konkretnie środki ostrożności należy zachować przy trzymaniu zwierzęcia. Te mogą wynikać z innych ustaw lub lokalnych regulacji.

Przykładowo, gminy określają w odrębnych przepisach miejsca, gdzie np. mogą zakazać puszczania psa bez smyczy. Zakaz wypuszczania psów luzem w lesie został natomiast zapisany w ustawie o lasach. Miejscem, w których właścicieli czworonogów obowiązują dodatkowe ograniczenia jest też komunikacja miejska, w której przeważnie trzeba przewozić zwierzę w kagańcu.

Grzywna nałożona przez sąd jeszcze bardziej dotkliwa

Wysokość mandatu karnego za dane wykroczenie nie uniemożliwia jednak surowszego potraktowania właściciela czworonoga.

Mogą dostać oni jeszcze wyższą grzywnę w sądzie - według Kodeksu wykroczeń, który został znowelizowany w 2018 roku, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

W 2018 roku podwyższono także grzywnę za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

"Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ograniczeniem wolności" - tłumaczyło wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprzątanie po psie

W Polsce nie ma ogólnokrajowych przepisów, które regulowałyby kwestię kar za niesprzątanie psich odchodów. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rada gminy uchwala regulamin, który określa m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Oznacza to, że zapisy dotyczące psich nieczystości mogą być różne w zależności od gminy. Niewypełnianie obowiązków określonych w Regulaminie obarczone jest karą grzywny i toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - można otrzymać mandat do kwoty 500 zł. 

ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA >>>

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock