TVN24 Biznes | Z kraju

Obowiązkowe maseczki w samolotach, ale nie dla wszystkich. Propozycja rządu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Jak będzie wyglądać odprawa na lotnisku?
TVN24Jak będzie wyglądać odprawa na lotnisku?

Limit pasażerów w samolotach, obowiązek noszenia maseczek podczas lotu oraz obowiązkowe formularze karty lokalizacji podróżnego. To tylko niektóre restrykcje dotyczące podróży lotniczych, które pojawiły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

W czwartek na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, "rozporządzenie de facto powiela istniejące ograniczenia, z wyjątkiem ograniczeń, które podlegają rozluźnieniu".

ZOBACZ PROJEKT

Podróże lotnicze

Projekt zakłada wprowadzenie przepisów minimalizujących i wykluczających ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 podczas podróży samolotami. "Propozycje tych przepisów są także wykonaniem najistotniejszych zaleceń Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zawartych w wytycznych wydanych w dniu 20 maja 2020 r." - wskazano w uzasadnieniu.

Od 1 czerwca mają zostać wznowione loty krajowe.

Jak czytamy w projekcie, przewoźnicy lotniczy będą mieli obowiązek zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego. Ponadto przewoźnicy będą musieli dezynfekować samoloty raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami lub po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną.

Ponadto na personelu pokładowym będzie spoczywał obowiązek dostarczenia pasażerom do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart. "Przekazywanie kart lokalizacji podróżnych będzie następowało przez ich dostarczenie przez personel pokładowy zarządzającemu lotniskiem a następnie wojewodom" - wskazano w uzasadnieniu.

Dodatkowo obowiązywać ma limit pasażerów. Zgodnie z projektem samolotem będzie można przewozić, w tym samym czasie, "nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego". Jak wskazano w projekcie, regulacja "jest podyktowana koniecznością zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pasażerami statków powietrznych".

Przewidziano również zakaz wpuszczania na pokłady samolotów osób z podejrzeniem zakażenia SARS CoV-2.

Rząd proponuje wprowadzenie zakazu przemieszczania się samolotami dla pasażera:

- którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38 stopni Celsjusza,

- który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego,

- który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na pokładzie samolotu przez pasażerów oraz stewardesy i stewardów. Przewidziano jednak pewne wyjątki. Z obowiązku zakrywania ust i nosa ma być wyłączony personel lotniczy, jeżeli przebywa w kabinie pilota. Jak wyjaśniono, "chodzi o zachowanie możliwości swobodnej komunikacji podczas pilotowania statku powietrznego oraz umożliwienie natychmiastowego nałożenia masek tlenowych w przypadku nagłej dehermetyzacji statku powietrznego".

Zgodnie z projektem obowiązek nie będzie również dotyczył dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Inne zmiany

W projekcie rozporządzenia pojawiły się również propozycje luzowania innych branż. Rząd zaproponował, by od 15 czerwca br. działalność wznowiły uzdrowiska.

Zakłada się rozluźnienie licznych ograniczeń między innymi związanych z prowadzeniem handlu czy punktów gastronomicznych pod warunkiem utrzymania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania zasad tak zwanego dystansu społecznego.

Dodatkowo wskazano między innymi, że zarządzający obiektami handlowymi lub usługowymi o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kwadratowych są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 30 maja 2020 roku.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości