TVN24 Biznes | Z kraju

Turystyka w Polsce na kolanach. "Dramatycznie przedstawiają się dane"

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Kontrole na przejściach granicznych z Czechami i SłowacjąTVN24
wideo 2/5
TVN24Kontrole na przejściach granicznych z Czechami i Słowacją

W całym 2020 roku niemal o połowę zmniejszyła się liczba Polaków korzystających z bazy noclegowej w Polsce, a turystów zagranicznych o prawie trzy czwarte - przekazał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Wiceszef MRPiT podsumował działalność resortu w 2020 r. w zakresie turystyki i przytoczył dane GUS - wskazujące na spadek o ok. 50 proc. osób korzystających z bazy noclegowej w całym ubiegłym roku. - Spadek korzystających z bazy noclegowej turystów krajowych wyniósł 45 procent, natomiast zagranicznych prawie 70 procent - podkreślił.

"Dramatycznie przedstawiają się dane"

Według szacunków MRPiT w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. "liczba przyjazdów i rezydentów ogółem do Polski wyniosła prawie 40 mln wobec 67 mln w 2019 r.", co oznacza spadek o 40 proc. - Liczbę przyjazdów turystów zagranicznych w tym okresie szacujemy na 7,2 mln, wobec 16,3 mln w roku poprzednim, czyli jest to spadek o 55 procent - powiedział Gut-Mostowy.

W ocenie wiceszefa MRPiT "dramatycznie przedstawiają się dane obrazujące zmiany wielkości przychodów" w turystyce. - W pierwszych miesiącach trwania pandemii, od kwietnia do czerwca włącznie, odnotowano największe spadki w stosunku do lat poprzednich - zaznaczył. Dodał, że średnio to były "spadki 94-96 proc., a w kolejnych miesiącach oscylowały wokół 90 proc.".

Za priorytetowe Gut-Mostowy uznał działania resortu mające na celu ograniczenie skutków pandemii i pomoc w przetrwaniu branży turystycznej. - Stan, w jakim przedsiębiorcy przetrwają okres epidemii, będzie miał wpływ na zdolność odbudowy gospodarki turystycznej i podjęcia walki o turystów na przyszłość - mówił.

"Uruchomiony został Turystyczny Fundusz Pomocowy"

Wśród głównych działań pomocowych w 2020 r. wiceminister wymienił wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarcz: finansowych i branżowych. - Formy udzielanego wsparcia koncentrowały się na utrzymaniu miejsc pracy i zdolności operacyjnej oraz zapobieganiu utracie płynności finansowej - stwierdził. Wskazał też na wprowadzenie Polskiego Bonu Turystycznego oraz uruchomienie Turystycznego Funduszu Zwrotów, "który miał wspomóc biura podróży w wypłacie pieniędzy za niezrealizowane wycieczki z powodu epidemii".

- W ramach działań, które mają wesprzeć branżę turystyczną w przyszłości, w sytuacji podobnej do obecnego kryzysu, uruchomiony został Turystyczny Fundusz Pomocowy - mówił wiceszef MRPiT. Przypomniał, że jego zadaniem jest "wspieranie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności", a środki na nim zgromadzone pochodzą m.in. ze składek organizatorów turystyki. - W tej chwili, jeżeli chodzi o formy i stopy zabezpieczenia polskiego rynku turystycznego, jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej - stwierdził Gut-Mostowy.

Do priorytetów w ubiegłym roku zaliczył m.in. działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych oraz renowację i znakowanie szlaków na terenie Polski, a także wymianę informacji w ramach współpracy z komisją turystyki OECD.

Budżet na turystykę

Jak podkreślił podczas wtorkowych obrad prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, ok. 70 proc. przychodów do polskiego budżetu turystycznego wnoszą turyści z zagranicy. Dlatego POT chce w tym roku m.in. "mocniej zawalczyć o zagranicznych turystów", mówił, przedstawiając informację o najbliższych planach POT.

- Jesteśmy w trakcie procedowania wniosku, planu wieloletniego, który pozwoli nam (...) zwiększyć budżet na promocję turystyki - dodał Szlachta. Podkreślił znaczenie bonu turystycznego w odbudowie rynku po pandemii. - Gdy będzie już można swobodnie podróżować, będzie to szybki zastrzyk finansowy dla branży - wskazał. Zwrócił uwagę, że jednodniowe wycieczki to pakiety, które zawierają przejazdy, opiekę pilota-przewodnika, posiłek i wejście do atrakcji turystycznych.

Komisja na wtorkowym posiedzeniu przyjęła odpowiedzi wiceministra rozwoju pracy i technologii "na dezyderat nr 1 w sprawie wsparcia branży turystycznej w związku z trwającą epidemią COVID-19".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

Pozostałe wiadomości