Z kraju

Koronawirus a podróże zagraniczne. Urząd wyjaśnia

Z kraju

[object Object]
Koronawirus a zagraniczne podróże. Urząd wyjaśniaUOKiK
wideo 2/4

Czy możemy zrezygnować z wykupionej w biurze podróży wycieczki z powodu koronawirusa? Czy możemy zwrócić bilet lotniczy? To pytania, na które w najnowszym komunikacie odpowiada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

NFZ uruchomił całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

W związku z epidemią UOKiK przygotował informacje o prawach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców.

Koronawirus a rezygnacja z wycieczki

Urząd wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych podróżny może bezpłatnie odstąpić od umowy w sprawie udziału w wycieczce lub wczasach w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Konsument rezygnując z wycieczki może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat i nie może ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie. "W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego" - podkreśla, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK zachęca, by w razie wątpliwości dotyczących indywidualnych umów z biurami podróży korzystać "z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta".

UOKiK wskazuje, by w przypadku szacowania ryzyka podróży skorzystać z komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Komunikaty te mogą dla konsumenta stanowić uzasadnienie wystąpienia owych nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, w tym związanych z zagrożeniem zdrowotnym w kraju podróży" - czytamy.

Bilety lotnicze

UOKiK wyjaśnia, że przy zakupie biletów lotniczych nie ma szczególnych przepisów w zakresie możliwości odstąpienia w przypadku "nadzwyczajnych okoliczności".

Do czasu wykonania usługi można – co do zasady – dokonać zmiany terminu lotu lub nawet zwrócić bilet lotniczy.

Jednocześnie przewoźnik może zastrzec, że pasażer ponosi konsekwencje finansowe takich zmian. Kwestie te, ponieważ nie reguluje ich prawo lotnicze, określają regulaminy przewoźników oraz stosowane przez nich taryfy. "Kwestia zwrotu biletów lotniczych nie jest tak szczegółowo uregulowana jak odstąpienia od wycieczki z biurem podróży. Nie ulega jednak wątpliwości, że linie lotnicze także powinny zachować się odpowiedzialnie i monitorować bieżącą sytuację, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia pasażerów" - uważa prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości