Jakie generują straty, ile zatrudniają ludzi. Wszystko o kopalniach, które chce zamknąć rząd

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatKompania Węglowa w liczbach

Rząd planuje zamknięcie czterech kopalń Kompanii Węglowej: Bobrek-Centrum, Brzeszcze, Pokój i Sośnica-Makoszowy. Twierdzi, że są one nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. W ubiegłym roku kopalnie te przyniosły w sumie 821 mln zł strat. Na każdej tonie węgla tracą one od kilkudziesięciu do blisko 300 zł. Przedstawiamy dane pokazujące, jak wygląda sytuacja w każdej z czterech kopalń.

CZYTAJ RAPORT SPECJALNY O RZĄDOWYCH PLANACH WOBEC KOMPANII WĘGLOWEJ

W dokumencie przyjętym przez rząd nazwanym "Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej" czytamy, że KW w ostatnim okresie generuje ok. 200 mln zł strat miesięcznie na działalności operacyjnej i traci na każdej tonie wydobytego węgla 42 zł. W listopadzie ubiegłego roku strata ta wyniosła 65 zł. Straty na sprzedaży węgla w Kompanii Węglowej w ciągu 11 miesięcy wynosiły 1 mld 140 mln zł a zobowiązania spółki na koniec listopada ubiegłego roku wyniosły ok. 4,2 mld zł.

Cztery kopalnie, które mają zostać - według rządowego planu - zlikwidowane w liczbachTVN24 BiŚ | Kompania weglowa, Ministerstwo Gospodarki, GUS

Gliwice: Sośnica-Makoszowy

W gliwickiej kopalni Sośnica-Makoszowy pracuje obecnie ok. 4,6 tys. osób. Jej roczne wydobycie w 2014 roku wyniosło nieco ponad 2 mln ton, w 2011 roku było to blisko 3,5 mln ton.

Z informacji uzyskanych w Kompanii Węglowej wynika, że w ubiegłym roku kopalnia ta zanotowała stratę w wysokości 358 mln zł, na każdej tonie wydobytego węgla tracąc 139 zł.

- Rzeczywiście dostępne do wydobycia zasoby wynoszą 60 mln ton, reszta jest niedostępna z uwagi na przebieg autostrad A1, A4 oraz linii kolejowych. Plan restrukturyzacyjny opracowany przez kopalnię zakłada, że nawet w 2020 r kopalnia będzie przynosić stratę na poziomie 43 mln zł - informuje rzecznik KW.

W Gliwicach, liczących ponad 176 tys. mieszkańców bezrobocie - według ostatnich danych GUS - sięga 6,7 proc. i jest jednym z najniższych w regionie. Gorzej jest w sąsiednim 168-tysięcznym Zabrzu, gdzie stopa bezrobocia to 12,1 proc.

Bytom: Bobrek-Centrum

W ok. 170-tysięcznym Bytomiu kopalnia Bobrek-Centrum jest ostatnią czynną kopalnią. Na początku rynkowych przemian było tam aż sześć takich zakładów. Od czasu likwidacji pozostałych, a także dwóch hut i wielu innych przedsiębiorstw, miasto boryka się z wysokim bezrobociem i związanymi z nim problemami społecznymi.

W kopalni pracuje dziś ok. 3 tys. osób, a w 2014 roku zanotowała ona 136 mln zł straty, tracąc na każdej tonie węgla 68 zł. W 2011 roku roczne wydobycie w tej kopalni wyniosło 2 mln 145 tys. ton węgla, w ubiegłym roku było to 1 mln 793 tys.

Podczas transformacji w regionie zniknęło - według różnych szacunków - od 30 do 50 tys. miejsc pracy. Według ostatnich danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, stopa bezrobocia w Bytomiu wynosiła na koniec października ub. roku 19,1 proc. i była najwyższa w woj. śląskim.

Brzeszcze

Zatrudniająca średnio w 2014 r. niespełna 2,3 tys. osób kopalnia Brzeszcze to jedyny zakład KW w woj. małopolskim. Ma historię sięgającą początku XX w. - wydobycie ruszyło tam w 1907 r. W latach 2005-2010 kopalnia działała jako jeden połączony zakład z kopalnią Silesia w Czechowicach-Dziedzicach – sprzedaną później przez Kompanię czeskiemu inwestorowi. Według danych Kompanii Węglowej, Brzeszcze to najmniej rentowna kopalnia Kompanii Węglowej. W ubiegłym roku przyniosła ona 230 ml zł strat, tracąc na każdej wydobytej tonie 265 zł. Wydobycie rocznej tej kopalni wyniosło w 2011 roku 1 mln 910 tys. ton i spadło do 931 tys. ton w 2014 roku. Bezrobocie w powiecie oświęcimskim wyniosło ostatnio 11,3 proc.

Ruda Śląska: Pokój

Ruda Śląska należy do miast o największej liczbie kopalń węgla kamiennego. Niegdyś było ich sześć, obecnie są cztery: prócz trzech należących do KW fedruje tam jeszcze, włączona do katowickiej kopalni Wujek, kopalnia Śląsk Katowickiego Holdingu Węglowego. W 2010 r. przez miasto przetoczyła się fala demonstracji wobec ówczesnych sygnałów o możliwym "zamrożeniu wydobycia" w nierentownej kopalni Halemba-Wirek. Związkowcy podawali wówczas m.in., że 50 proc. budżetu miasta i 40 proc. dochodów mieszkańców pochodzi z kopalń, a wszystkie rudzkie kopalnie to 10 tys. miejsc pracy plus kilka tysięcy w powiązanych z nimi firmach. Bezrobocie w liczącej ok. 140 tys. mieszkańców Rudzie Śląskiej sięga obecnie 7,8 proc.

Kopalnia Pokój w 2014 r zanotowała 97 mln zł straty i traciła na każdej tonie węgla 67 zł. - W kopalni Pokój kończą się złoża węgla (tylko 12 mln ton zasobów w okresie koncesji). Sytuację zakładu pogarsza także wysoki poziom zagrożenia metanowego oraz tąpaniami. Dodatkowe koszty wynikają także z eksploatacji złóż pod silnie zurbanizowanymi terenami Rudy Śląskiej - informuje rzecznik Kompanii Węglowej. W 2011 roku wydobycie roczne w kopalni Pokój wyniosło 1 mln 262 tys. ton, a w ubiegłym roku 1 mln 36 tys. ton. Obecnie pracuje w niej ok 2 tys. osób.

Autor: mn//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: