TVN24 Biznes | Z kraju

Inflacja w Unii Europejskiej. Polskę wyprzedziły tylko dwa państwa

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Inflacja w grudniu. Nowe dane GUS
Inflacja w grudniu. Nowe dane GUS
wideo 2/8
Inflacja w grudniu. Nowe dane GUS

Inflacja w Polsce, liczona według metodologii Eurostatu, w grudniu 2021 roku w ujęciu rocznym wyniosła 8,0 procent wobec 7,4 procent w listopadzie. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,9 procent. Inflacja była wyższa tylko w dwóch państwach Unii Europejskiej - w Estonii i na Litwie.

Liczony przez GUS wskaźnik inflacji w grudniu wyniósł 8,6 proc. w ujęciu rocznym. Był to najwyższy wynik od 21 lat.

Według danych Eurostatu wzrost cen był wyższy jednie w Estonii (12 proc.) i na Litwie (10,7 proc.). Najniższe wskaźniki inflacji odnotowano natomiast na Malcie (2,6 proc.), w Portugalii (2,8 proc.) i Finlandii (3,2 proc.).

W strefie euro inflacja w grudniu wynosiła 5 proc. w porównaniu z 4,9 proc. w listopadzie. Natomiast w całej Wspólnocie wzrost cen w minionym miesiącu osiągnął poziom 5,3 proc. wobec 5,2 proc. w listopadzie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Inflacja HICP

Podawany przez Eurostat wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI – tylko z wydatków budżetów domowych.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Dziurek / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości