TVN24 Biznes | Z kraju

Regulowane ceny gazu na dłużej. Decyzja prezydenta

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpieczeństwie gazowym - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Ustawa między innymi wydłuża do końca 2027 roku obowiązek zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz dla niektórych odbiorców.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu przedłuża do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola.

Zmiany w przepisach

Ponadto ustawa wydłuża z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego. Nowe przepisy zakładają też zwiększenie obliga giełdowego w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego lub możliwość zmiany poziomu obliga w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii.

Przewidziano też możliwość ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu. W razie ogłoszenia tego stanu automatycznie zawieszane będzie na czas jego trwania tzw. obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży paliw gazowych za pośrednictwem giełdy wynikający z właściwych przepisów Prawa energetycznego.

W ustawie zdefiniowano też bezpieczeństwo gazowe państwa. Określono je jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Ustawa zakłada również usunięcie obecnie obowiązującego wyłączenia z obowiązku koncesyjnego obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Zgodnie z uzasadnieniem obecnie funkcjonujące wyłączenie w tym zakresie, tj. brak konieczności uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi, stanowi duże zagrożenie pozostawienia części obrotu poza kontrolą organu regulacji.

Obowiązkowy plan działań zapobiegawczych

Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych będą obowiązane do uwzględniania planu działań zapobiegawczych przy opracowywaniu projektów planów rozwoju. Obowiązkiem opracowywania planu rozwoju objęcie zostaną także operatorzy systemu magazynowania paliw gazowych. Plan taki będzie opracowywany na okres 10 lat i co dwa lata podlegać będzie aktualizacji.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości