Prezydent chce obniżyć wiek emerytalny. Nowy-stary system już od 2016 roku

Z kraju

Wysokość emerytur po obniżce wieku - symulacja TVN24 BiŚ i Pracodawców RP

- Polacy wprawdzie żyją dłużej, ale jednocześnie nie wydłuża się ich zdolność do pracy - czytamy w uzasadnieniu do projektu prezydenta Andrzeja Dudy. W poniedziałek głowa państwa skierowała do Sejmu projekt ustawy obniżający wiek emerytalny: z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Poniżej przedstawiamy główne założenia zmian zaproponowanych przez prezydenta, których koszt w latach 2016-2019 miałby wynieść łącznie około 40 mld złotych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Sejm zajmie się projektem. Prezydent chciałby, aby nowy-stary model obowiązywał już od 1 stycznia 2016 roku.

- Rynek pracy oraz system publicznej opieki zdrowotnej w Polsce nie były i nadal nie są przygotowane na wydłużenie okresu aktywności zawodowej ubezpieczonych. Wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród osób w wieku przedemerytalnym, jak również niska dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, uzasadniają twierdzenie, że podwyższenie wieku emerytalnego nie przyniesie zakładanych, pozytywnych efektów - czytamy dalej.

Dlatego, kluczową zmianą jest powrót do poprzedniego wieku emerytalnego sprzed zmian ustawowych z 11 maja 2012 roku. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział jeszcze w kampanii wyborczej, że jeżeli nie zrealizuje tej obietnicy to ustąpi z urzędu.

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku zgodnie z projektem ma przysługiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Dodatkowym wymogiem do uzyskania emerytury będzie także okres składkowy i nieskładkowy. Wynoszący odpowiednio co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Wysokość emerytury

O swoje świadczenia nie muszą jednak martwić się obecni emeryci.

Zgodnie bowiem z projektem, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego do ustalenia wysokości emerytury stosowany będzie przelicznik, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ponadto jak czytamy w prezydenckim projekcie, emerytura nie może być niższa od kwoty odpowiadającej wysokości emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej przysługującej w dniu poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat.

Nadzór Rady Ministrów

Zgodnie z propozycją prezydenta zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Po ich wejściu, co trzy lata, Rada Ministrów ma dokonywać przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przekłada Sejmowi informację o skutkach obowiązywania ustawy.

Taka informacja ma być przekładana do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Łączny koszt zmian wprowadzonych projektowaną ustawą wyniesie za latach 2016-2019 około 40 mld złotych.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY WS. WIEKU EMERYTALNEGO AUTORSTWA PREZYDENTA

Projekty ustaw prezydenta Dudy. Zobacz, co proponujeTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock