TVN24 Biznes | Pieniądze

Ulga dla młodych, czyli PIT-0. Jak działa i kto może z niej skorzystać? 

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, podatki.gov.pl
Zandberg (Lewica) o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu
Zandberg (Lewica) o zmianach podatkowych z Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/4
TVN24Zandberg (Lewica) o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Ulga dla młodych, inaczej PIT-0, ma zachęcać ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy do pozostania w Polsce i podejmowania legalnego zatrudnienia. Dzięki niej około dwóch milionów osób nie musi płacić podatku dochodowego. Jak działa ulga dla młodych i kto może z niej skorzystać? 

Ulga dla młodych zwalnia z płacenia podatku dochodowego.Ulga przysługuje osobom do 26. roku życia na przychody nie wyższe niż 85 528 zł.Jeżeli całość przychodów podlega uldze, nie trzeba składać zeznania podatkowego.Ulga dla młodych nie zwalnia z obowiązku płacenia składek społecznych ani składki zdrowotnej.

PIT 0 - dla kogo?

Ulga dla młodych, nazywana też zerowym PIT-em dla młodych, weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku. Szacuje się, że korzysta z niej około dwóch milionów pracowników. Zwalnia ona z obowiązku płacenia podatku dochodowego osoby do 26. roku życia o dochodach nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Z ulgi dla młodych mogą skorzystać osoby pracujące na etat, wykonujące pracę nakładczą (to forma pośrednia pomiędzy stosunkiem pracy a umową o dzieło), zatrudnione na umowie-zleceniu, a także będące na praktykach studenckich czy stażu uczniowskim.

Oznacza to, że zwolnieniu z podatku dochodowego nie podlegają dochody osiągane przez osoby do 26. roku życia na innych podstawach, np. z tytułu umów o dzieło, z najmu lub z działalności gospodarczej.

Ulga dla młodych - czy muszę złożyć wniosek, by z niej skorzystać?

Aby skorzystać z ulgi dla młodych, nie trzeba składać żadnego wniosku ani informować o tym swojego pracodawcy. Działa ona z mocy ustawy. Ulga oznacza, że przychody do kwoty 85 528 zł są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. W takiej sytuacji osoba uprawniona do skorzystania z ulgi nie musi również składać rocznego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37. 

Jeżeli uprawniona do ulgi dla młodych osoba osiągnęła w danym roku podatkowym wyższe przychody, lub osiągała też dochody niepodlegające pod ulgę, np. z umów o dzieło, konieczne już będzie złożenie deklaracji podatkowej. W tej sytuacji w deklaracji należy wykazać wszystkie przychody, również te podlegające uldze, ale podatek dochodowy zapłaci się jedynie od przychodów niepodlegających tej uldze. Również w przypadku przekraczania limitu przychodów podlegających uldze podatek będzie trzeba zapłacić jedynie od kwoty przychodu ponad 85 528 zł.

Ulga dla młodych - składki

Osoby korzystające z ulgi dla młodych nie płacą podatku dochodowego, nie oznacza to jednak, że ich wynagrodzenie brutto staje się wynagrodzeniem netto. Ulga dla młodych nie zwalnia bowiem z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne – jeżeli podatnik jest nimi objęty.

Jak wypełnić PIT 37 papierowy?

Jeżeli mimo ulgi dla młodych konieczne jest złożenie rocznego zeznania podatkowego, np. PIT-37, zdecydowanie najłatwiej jest zrobić to przez Internet. Własne, automatycznie wypełnione zeznanie znaleźć można w usłudze Twój e-PIT – jeżeli wszystko się w nim zgadza, wystarczy je tylko zaakceptować i wysłać.

Wciąż istnieje jednak możliwość składania deklaracji PIT-37 tradycyjnie w formie papierowej. W tym celu konieczne jest wypełnienie ręcznie formularza – wydrukowanego z Internetu lub pobranego w urzędzie skarbowym – i złożenie go osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Ulga dla młodych - podstawa prawna

Przepisy dotyczące funkcjonowania podatku dochodowego wynikają z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga dla młodych nie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Wejście w życie ulgi dla młodych regulowane było ponadto ustawami zmieniającymi, zwłaszcza ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, podatki.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości