Nieprawidłowości w nadawaniu koncesji na wydobycie kopalin. Resort środowiska szykuje zmiany

Pieniądze

Kompania Węglowa SAResort środowiska szykuje zmiany w koncesjach

W najbliższych miesiącach resort środowiska zaproponuje uproszczenia inwestycyjne przy poszukiwaniu kopalin oraz zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przy udzielaniu koncesji - poinformował wiceminister środowiska, główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

- Pierwsze rządowe projekty, jeśli oczywiście uzyskają akceptację w uzgodnieniach międzyresortowych, to będą projekty związane z uproszczeniami inwestycyjnymi [red. przy poszukiwaniu i wydobywaniu kopalin], obniżeniem ryzyka inwestycyjnego, zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa przy koncesjach na poszukiwanie lub w ogóle wykonywanie działalności, które mogą być poszukiwaniami, a nie są dziś w ogóle ujęte. Będziemy więc także eliminować luki prawne - powiedział wiceminister Jędrysek.

Osobna ustawa dla geologii

- A druga rzecz to powołanie Polskiej Służby Geologicznej jako organu państwa - to będzie osobna ustawa, nie w ramach prawa geologicznego i górniczego - dodał. Zaznaczył, że powołanie PSG nie będzie generowało kosztów, bo "będzie to przekształcenie części istniejącej jednostki naukowo-badawczej, która ma zagwarantowane fundusze na wykonywanie zadań służby geologicznej". Jędrysek poinformował, że w tej chwili resort przygotowuje projekt noweli prawa geologicznego i górniczego, która ma wprowadzić zmiany w zasadach udzielania koncesji na wydobycie kopalin w Polsce.

Niefortunne koncesje

- Główną przyczyną tego jest fakt, że niektóre koncesje - nie mówię wszystkie - zostały wydane w sposób niefortunny - ocenił. - Nie jesteśmy przeciwko inwestycjom zagranicznym, wręcz przeciwnie - chcemy, żeby one były, ale niech się one odbywają na zasadach, w których państwo ma na przykład kontrolę nad zmianami właścicielskimi koncesji, i żeby były one przyznawane zgodnie z interesem Skarbu Państwa, zgodnie z interesem publicznym - zastrzegł. - W przypadku trzech takich koncesji mamy w tej chwili poważne spory prawne, w jednym przypadku jest to arbitraż międzynarodowy - to oznacza, że państwo jest nieudolne, nie funkcjonuje dobrze - dodał. Chodzi m.in. o koncesję na złoże miedzi Bytom Odrzański. KGHM Polska Miedź walczyła o koncesję z kanadyjską spółką Leszno Copper, ale koncesję przyznano Leszno Copper. Podobny konflikt wybuchł pomiędzy Bogdanką a australijską spółką PD Co o złoża węgla kamiennego w okolicach Lublina. - Sprawy są niezwykle skomplikowane i winę ponosi rząd i koalicja, która odpowiada za złe Prawo geologiczne i górnicze uchwalone w 2011 r., niespójne procedury i brak służby geologicznej - uważa Jędrysek.

Zmiany kryteriów udzielania koncesji

Odnośnie do kontroli nad zmianami właścicielskimi koncesji wyjaśnił, że w Polsce nie można sprzedać koncesji geologicznej, ale można sprzedać podmiot gospodarczy, który taką koncesję uzyskał.

- Mimo że Skarb Państwa jest właścicielem złoża, to ma bardzo ograniczone możliwości zablokowania tzw. wrogiego przejęcia lub spekulacji. Możliwa jest sytuacja, że koncesję przejmie podmiot, który nie chce poszukiwać i eksploatować. Nie mam wątpliwości, że część koncesji w latach 2008-15 została pozyskana w celach spekulacyjnych - powiedział Jędrysek. Pytany o to, jakie zmiany kryteriów udzielania koncesji zaproponuje resort, odparł, że nie chce mówić o szczegółach, póki nie zostaną wypracowane ostateczne rozwiązania. - Trzeba jednak zachować umiar w ograniczeniach. My z pewnymi poprawkami się zgłosimy, a Sejm w tej sprawie zdecyduje, do tego czasu nie chciałbym o tym mówić - powiedział.

Ograniczone kompetencje

Pytany o ewentualne zmiany w koncesjach na poszukiwanie złóż geotermalnych przypomniał, że w międzyczasie pozwolenia na eksploatację i poszukiwanie zasobów wód termalnych przeszły do kompetencji geologów wojewódzkich. - W związku z tym nasze kompetencje są tutaj ograniczone, jesteśmy organem odwoławczym w tym zakresie - powiedział. - Możemy jednak niektóre inwestycje wspierać, jeśli ma to uzasadnienie w rozpoznaniu budowy geologicznej kraju - dodał. Jędrysek poinformował, że propozycje zmian zarówno w zakresie prawa geologicznego i górniczego, jak i w sprawie utworzenia służby geologicznej wyjdą z resortu w najbliższych tygodniach-miesiącach, jednak to, kiedy zostaną złożone w Sejmie, zależy od liczby i jakości uwag zgłoszonych w czasie konsultacji międzyresortowych i społecznych. Prawo geologiczne i górnicze określa m.in. zasady podejmowania i wykonywania działalności m.in. w zakresie prac geologicznych i wydobywania kopalin ze złóż.

Ile mamy gazu i ropy z łupków? Koncesjonariusze nie chcą mówić TVN24 Biznes i Świat

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kompania Węglowa SA