TVN24 Biznes | Pieniądze

Kredyt studencki w 2020 roku. Nowe kryterium dochodowe

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?
Studia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?TVN24 BiS
wideo 2/3
TVN24 BiSStudia w USA. Co daje dyplom amerykańskiej uczelni?

Kredyt studencki umożliwia studentom pokrycie kosztów utrzymania podczas trwania nauki. Kto może ubiegać się o taką pożyczkę? Ile pieniędzy można otrzymać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Które banki udzielają kredytów studenckich?

Kredytów studenckich udzielają banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Taki kredyt oferują Bank PKO BP, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bank S.A.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Pożyczkę mogą otrzymać studenci, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. W przypadku doktorantów jest to 35 lat.

Aby otrzymać kredyt studencki, należy też spełnić odpowiednie kryteria dochodowe.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3.000 zł.

O kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów. Bank rozpatruje wniosek o pożyczkę w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wniosek można złożyć zarówno za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, jak i w placówce jednej z instytucji udzielających kredytów.

Co należy złożyć w banku oprócz wniosku?

Oprócz wniosku w banku należy złożyć:

- oświadczenie dotyczące wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok.

- zaświadczenie potwierdzające, że jest się studentem lub doktorantem od szkoły wyższej, lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji.

- dokumenty wymagane przez bank konieczne do oceny zdolności kredytowej.

Ile pieniędzy można dostać w ramach kredytu studenckiego?

Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach. Może ona wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł. Są one wypłacane przez 10 miesięcy w roku akademickim.

Kredyt studencki można dostać jedynie w ciągu trwania studiów na okres nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Dopuszczalne jest otrzymanie kredytu odrębnie na każdy poziom studiów.

Spłata kredytu studenckiego

Po upływie dwóch lat od ukończenia studiów rozpoczyna się spłata kredytu studenckiego. Liczba rat to dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W trakcie okresu karencji oraz w trakcie pobierania transz odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

Oprocentowanie w okresie spłaty wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, a pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Miesięczna rata może być też zmniejszona do wysokości 20 proc. średniego miesięcznego dochodu. Spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być też zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

Umorzenie kredytu

Kredyt studencki może zostać umorzony nawet w połowie. Kredytobiorca musi jednak znaleźć się wśród najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub szkół doktorskich w danym roku akademickim.

Kredyt może być umorzony w wysokości:

- 50 proc. – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów.

- 35 proc. – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01 proc. do 5 proc. najlepszych absolwentów.

- 20 proc. – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01 proc. do 10 proc. najlepszych absolwentów.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości