TVN24 Biznes | Pieniądze

Miliony na nagrody. Ministerstwa pokazują dane

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Jadwiga Emilewicz odchodzi z Porozumienia. Zapowiedziała koniec swojej misji w rządzie (mat. archiwalny)TVN24
wideo 2/9
TVN24Jadwiga Emilewicz odchodzi z Porozumienia. Zapowiedziała koniec swojej misji w rządzie (mat. archiwalny)

Około 20 milionów złotych nagród wypłaciły swoim pracownikom ministerstwa w 2020 roku - wynika z odpowiedzi na interpelacje poselskie. Najwięcej na nagrody w ubiegłym roku przeznaczył resort rozwoju, pracy i technologii.

Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, że "w 2020 roku nagrody i dodatkowe środki z funduszu wynagrodzeń, wygenerowane w ramach oszczędności, zostały wypłacone 946 pracownikom w łącznej wysokości 11 964 tys. zł". Wysokość nagród i dodatkowych środków kształtowała się w przedziale między 500 zł a 29 750 zł.

Jednocześnie Piechowiak podkreślił, że "sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu nie wypłacono nagród ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

O nagrodach dla pracowników w resorcie rozwoju było głośno w październiku 2020 roku. Radio RMF FM informowało wówczas, że w ostatnim dniu swojego urzędowania ówczesna wicepremier i szefowa resortu Jadwiga Emilewicz przyznała pracownikom Ministerstwa Rozwoju około 6 mln złotych.

Emilewicz odniosła się do tych doniesień w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyła, "te nagrody to forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem".

"To dzięki nim praca została wykonana na czas i co najważniejsze przyniosła pozytywne efekty" - dodała.

"Za walkę z epidemią"

Liczone w milionach złotych nagrody przyznano także w Ministerstwie Zdrowia. "Uprzejmie informuję, iż w 2020 r. wypłacone zostały nagrody dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w kwocie 4 424 656,22 zł finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków europejskich" - poinformował wiceminister Waldemar Kraska.

Jak dodał, średnia wypłaconych nagród w MZ wyniosła 6632,67 zł na osobę.

Nagrody przyznano także pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA, przekazał, że nagrody dla pracowników resortu wyniosły w ubiegłym roku ponad 1,5 mln zł brutto. "Nagrody zostały przyznane za realizację dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego oraz za walkę z epidemią" - wyjaśnił. Średnia nagroda dla pracownika wyniosła 4,1 tys. zł brutto.

Z kolei pracownikom Ministerstwa Edukacji i Nauki wypłacono nagrody uznaniowe na łączną kwotę ponad 700,5 tys. zł. "Wysokość nagród jednostkowych kształtowała się od 211,57 zł do 9115,87 zł" - czytamy w odpowiedzi na interpelację, której udzielił Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w MEiN.

Dodatkowe pieniądze przyznano także pracownikom dawnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie chodzi o kwotę przekraczającą 1 mln zł. "W 2020 roku pracownikom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wypłacono nagrody pieniężne w łącznej kwocie 1 088 450 zł brutto" - podał Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wysokość nagród wypłaconych poszczególnym pracownikom wahała się od 700 zł do 15 tys. zł brutto.

Nagrody wypłacono także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o czym poinformował Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ. Pracownikom resortu przyznano nagrody w łącznej wysokości 236,7 tys. zł brutto. Wawrzyk poinformował, że otrzymało je 72 pracowników, a średnia wysokość nagrody wyniosła 3074,03 zł brutto.

"Nagrody przyznane były za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, między innymi za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jednocześnie Piotr Wawrzyk przekazał, że zarówno szefowie MSZ Zbigniew Rau, a wcześniej Jacek Czaputowicz nie otrzymali nagród w 2020 roku. Z informacji przekazanych przez sekretarza stanu w tym resorcie wynika, że nie przyznano ich także pozostałym osobom z kierownictwa, czyli sekretarzom i podsekretarzom stanu oraz dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej.

Nagrody i dodatki

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że pracownikom resortu w 2020 roku wypłacono nagrody specjalne w kwocie 10,7 tys. zł. Był też jednak także dodatki zadaniowe w kwocie ponad 6,1 mln zł, a także dodatki specjalne w wysokości prawie 723 tys. zł. Jak wskazał, w MKiŚ na koniec ubiegłego roku było zatrudnionych 851 pracowników.

Kurtyka poinformował także, że sekretarze i podsekretarze stanu nie otrzymali w 2020 roku nagród ani dodatków do wynagrodzenia. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, dane obejmują również pracowników byłego Ministerstwa Środowiska w okresie jego funkcjonowania od 21 marca 2020 roku do 5 października 2020 roku.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś podał, że "w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 16 listopada 2020 r. średnia wysokość nagród, jakie zostały wypłacone pracownikom przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyniosła 575 zł 23 gr". Nie wskazał jednak jaka była łączna kwota nagród. Jednocześnie Woś poinformował, że członkowie kierownictwa resortu w 2019 roku oraz w 2020 roku nie otrzymali nagród.

Nagród nie wypłacono w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. "W 2020 roku, chociaż (...) utworzono fundusz nagród w wysokości 3 procent planowanych wynagrodzeń osobowych, to jednak nie dokonano wypłaty nagród okresowych na rzecz pracowników Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ani funkcjonującego do 5 października (2020 roku - red.) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" - wskazał Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRiPS.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazali, że ministrowie, sekretarze, podsekretarze stanu oraz dyrektorzy generalni w tych resortach nie otrzymali nagród w 2020 roku. Nie wiadomo jednak, czy takie nagrody otrzymali pracownicy.

Z odpowiedzi na interpelacje wynika, że łącznie resorty przyznały w ubiegłym roku swoim pracownikom niemal 20 mln zł nagród.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości