TVN24 Biznes | Pieniądze

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak go otrzymać?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczymTVN24
wideo 2/4
TVN24Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Od najbliższego poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on przysługiwał co najmniej do 29 listopada. Wyjaśniamy, jak otrzymać zasiłek.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Rząd zdecydował o rozszerzeniu nauki zdalnej o klasy 1-3, czyli tak zwaną edukację wczesnoszkolną i o równoczesnym przedłużeniu tej formy nauki dla wszystkich uczniów do 29 listopada. Przedszkola pozostaną otwarte. W związku z tą decyzją powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W rozporządzeniu przyznano prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 21 dni, od 9 do 29 listopada tego roku.

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do ukończenia 24 lat.

Jak dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek był dostępny już wcześniej. I jak zaznaczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie zmieniły się zasady występowania o to świadczenie. 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie należy przekazać swojemu płatnikowi składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. "Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - wskazał ZUS.

OŚWIADCZENIE DO UZYSKANIA DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W tym celu należy zalogować się na konto w PUE ZUS, przejść do zakładki "Ubezpieczony", a następnie z bocznego menu wybrać "Dokumenty i Wiadomości" – "Dokumenty robocze". Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku "Utwórz nowy" i wybór wniosku ZAS-58 z listy dostępnych dokumentów.

Co ważne, bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Wysokość zasiłku

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę - na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości