TVN24 Biznes | Pieniądze

Jak działa konto oszczędnościowe? Konta oszczędnościowe dla dzieci

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN 24 Biznes
Samcik: niskie stopy przy wysokiej inflacji oznaczają niszczenie oszczędności Polaków
Samcik: niskie stopy przy wysokiej inflacji oznaczają niszczenie oszczędności PolakówTVN24
wideo 2/5
TVN24Samcik: niskie stopy przy wysokiej inflacji oznaczają niszczenie oszczędności Polaków

Konto oszczędnościowe to jeden z rodzajów rachunku bankowego. Powszechnie uważane jest za alternatywę dla lokaty bankowej oraz rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych. Łączy bowiem cechy obu.

Konto oszczędnościowe to instrument finansowy stworzony z myślą o oszczędzaniu.Wybierając konto oszczędnościowe należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania, zasady kapitalizacji, koszty wypłaty środków i minimalne saldo.Konto oszczędnościowe może być sposobem na gromadzenie funduszy dla dziecka.Środki pieniężne zgromadzone na koncie oszczędnościowym podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co to jest konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to instrument finansowy, który został stworzony z myślą o oszczędzaniu. Łączy on w sobie cechy lokaty bankowej i rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych. Gromadzone na nim środki są oprocentowane, jednak w każdej chwili możesz pobrać z niego pieniądze bez ryzyka utraty naliczonych dotąd odsetek. Możesz także w dowolnym momencie zwiększać saldo na koncie oszczędnościowym, dokonując przelewu środków pieniężnych.

Jak działają konta oszczędnościowe? 

Konta oszczędnościowe to bezpieczny sposób na pomnażanie kapitału na zasadach dochodu pasywnego – wpłacone środki pieniężne pracują same na siebie bez wkładu pracy inwestującego. 

Na co zwrócić uwagę wybierając konto oszczędnościowe? Zastanawiając się nad tym, gdzie założyć konto oszczędnościowe, warto przede wszystkim porównać oferty banków, patrząc na kilka kluczowych parametrów:

wysokość oferowanego oprocentowania, – zasady kapitalizacji, czyli określenie, jak często naliczane będą odsetki od zgromadzonych na koncie oszczędnościowym środków pieniężnych, – zasady i koszty wypłaty środków – banki mogą naliczać opłatę za wypłatę środków z konta oszczędnościowego, choć na ogół pierwsza z nich jest bezpłatna, – minimalne saldo – niekiedy bank warunkuje naliczanie odsetek od posiadania na koncie oszczędnościowym minimalnej kwoty, na ogół jednak pracuje na nim każda złotówka, – konieczność założenia rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego i inne dodatkowe warunki – niekiedy banki uzależniają konto oszczędnościowe od posiadania rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego lub skorzystania z innego oferowanego przez niego produktu, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Konto oszczędnościowe czy lokata?

Choć konto oszczędnościowe posiada podstawową cechę lokaty bankowej – oszczędzanie, to jednak różni się znacznie od tego instrumentu. Przede wszystkim pozwala ono na swobodne zwiększanie salda zgromadzonych środków pieniężnych. Możliwe jest także wypłacenie dowolnej ilości środków bez utraty odsetek. Jedyną konsekwencją jest ewentualna opłata z tytułu przelewu i zmniejszenie kwoty, od której naliczane są odsetki. 

Wybór optymalnego instrumentu zależy od indywidualnych potrzeb. Konto oszczędnościowe pozwala wyrobić w sobie nawyk oszczędzania, pozostawiając jednak furtkę w postaci możliwości korzystania ze zgromadzonych środków. Lokata bankowa wydaje się dobrym rozwiązaniem dla konsekwentnych osób.  

Konto oszczędnościowe dla dziecka

Konto oszczędnościowe jest jednym ze sposobów gromadzenia środków pieniężnych dla dziecka. Banki oferują możliwość założenia konta oszczędnościowego dla dzieci do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego oraz jak wynika z ogólnych zasad dotyczących zdolności do czynności prawnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – małoletni po ukończeniu 13. roku życia może dysponować środkami zgromadzonymi na koncie oszczędnościowym. Taką możliwość wyklucza jedynie sprzeciw przedstawiciela ustawowego.

Jak założyć konto oszczędnościowe dla dziecka? Szczegółowa procedura określona jest każdorazowo przez bank i różni się w zależności od wieku dziecka. Zasadą jest konieczność potwierdzenia jego tożsamości, czy to poprzez skrócony odpis aktu urodzenia, czy to przez paszport lub dowód osobisty. Jeśli dziecko, dla którego założone ma zostać konto oszczędnościowe, ukończyło 13 lat i posiada rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, wówczas konieczna może być jego obecność podczas uruchamiania konta.

Czy konto oszczędnościowe jest bezpieczne?

Środki pieniężne zgromadzone na koncie oszczędnościowym zaliczane są do depozytu bankowego, który objęty jest gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji depozyty ulokowane w banku do kwoty 100 tys. euro podlegają gwarancji zwrotu w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia uruchomienia gwarancji.

Akty prawne: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz. U. 2016 poz. 996, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939.

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości