Dwa kluczowe tygodnie dla frankowiczów. "Atmosfera sporu stała się niezwykle gorąca"

Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Mateusz Morawiecki o frankowiczach
Mateusz Morawiecki o frankowiczachTVN24
wideo 2/5
Mateusz Morawiecki o frankowiczachTVN24

Przełom kwietnia i maja to kluczowy okres dla frankowiczów - zauważyła mec. Izabela Libera, specjalizująca się w obsłudze kredytobiorców pokrzywdzonych przez banki. W najbliższy czwartek planowane jest ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem rezerwy na ryzyka prawne dotyczące kredytów walutowych zwiększył Bank Ochrony Środowiska.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska podjął decyzję o zwiększeniu rezerw na ryzyka prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Łącznie rezerwy na ten cel wynoszą 399 mln zł.

"Na decyzję o zwiększeniu dotychczasowej puli rezerw na ten cel miał wpływ przede wszystkim utrzymujący się obecnie niekorzystny dla banków trend w rozstrzygnięciach sądów" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wyjaśniono, "rezerwa została utworzona na podstawie kalkulacji straty finansowej uwzględniającej scenariusze prawdopodobnych prawomocnych rozstrzygnięć sporów przez sąd". Wcześniej rezerwę frankową zwiększył Bank Millennium.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Jego wielkość to 6,7 miliarda złotych.

Kluczowe dwa tygodnie

Przedstawiciele BOŚ zwrócili uwagę, że na 11 maja 2021 roku planowa jest rozprawa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów walutowych i rozliczeń między bankami a kredytobiorcami. "Przyjmuje się, że stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy ukształtuje kierunki orzecznictwa sądów powszechnych" - wskazali.

Wcześniej, bo już w najbliższy czwartek 29 kwietnia planowane jest ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-19/20 zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym Sądu Okręgowego w Gdańsku.

- Atmosfera sporu przed kluczowymi decyzjami Sądu Najwyższego i TSUE jest bardzo gorąca, dobrze jednak, że SN zdecydował się poczekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, który jak dotąd, zawsze stawał po stronie konsumenta. Jednocześnie wyrok TSUE może być kolejnym uderzeniem w wiarygodność banków i ich uprzywilejowaną pozycję, którą bezpowrotnie utraciły - oceniła mec. Izabela Libera, specjalizująca się w obsłudze kredytobiorców pokrzywdzonych przez banki.

Libera przypomniała, że pierwotnie posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych miało się odbyć 25 marca. Później przełożono je na 13 kwietnia, by ostatecznie ustalić termin posiedzenia na 11 maja.

W międzyczasie - bo 15 kwietnia - ci sami sędziowie, tyle że w okrojonym składzie, mieli podjąć uchwałę w sprawie pytań zadanych przez Rzecznika Finansowego (RF), dotyczących sposobu rozliczeń pomiędzy stronami po unieważnieniu umowy kredytowej. Również posiedzenie w tej sprawie zostało przeniesione - na dzień 7 maja.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Wyrok TSUE

Zdaniem Libery w tej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się data 29 kwietnia 2021 roku. - Wyrok TSUE w sprawie C-19/20 może tworzyć istotny kontekst dla ewentualnych odpowiedzi na niektóre spośród pytań, do których ma odnieść się Sąd Najwyższy - zauważyła.

- Wśród pytań zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, na które ma udzielić odpowiedzi Trybunał Sprawiedliwości, najważniejsze są te, od jakiej daty należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału (od daty wypłaty kredytu, czy też od dnia zakwestionowania ważności umowy przez kredytobiorcę, lub też od daty ogłoszenia wyroku - red.), oraz czy bankowi należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału - wskazała Izabela Libera.

W jej ocenie, "jeśli chodzi o pierwsze z pytań, możliwe jest przyjęcie kilku terminów początkowych biegu terminu przedawnienia". - Może to być na przykład moment zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę, lub też data ogłoszenia wyroku potwierdzającego nieważność umowy. Jeśli jednak TSUE przyjmie, że początek biegu przedawnienia stanowi data wypłaty kredytu, to zdecydowana większość roszczeń banków ulegnie przedawnieniu - wyjaśniła mecenas.

Jak zauważyła, udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału TSUE będzie musiał wziąć pod uwagę przede wszystkim treść Dyrektywy UE 93/13 o ochronie praw konsumentów, z której wynika, że sankcje za stosowanie klauzul niedozwolonych prowadzące do nieważności umowy powinny mieć efekt odstraszający i zniechęcający banki do dalszych naruszeń w przyszłości. W ocenie Libery przyznanie bankom prawa do żądania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli w praktyce po prostu odsetek, zniweczyłoby ten efekt.

Zdaniem Izabeli Libery wyrok TSUE będzie również odnosił się do kwestii dotyczących stwierdzenia przez sąd nieuczciwości postanowienia umownego, jeśli zostało ono zmienione aneksem, oraz czy uchwalenie ustawy antyspreadowej może skutkować tym, że sąd nie będzie miał obowiązku stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia umownego.

"Jest szansa na ujednolicenie stanowiska polskich sądów"

- Po ogłoszeniu decyzji dotyczącej przesunięcia posiedzenia całej Izby Cywilnej SN, jak i składu siedmioosobowego, widać, że jest szansa na ujednolicenie stanowiska polskich sądów w duchu prawa unijnego. Biorąc zaś pod uwagę, że jak dotąd TSUE wielokrotnie opowiadał się za takim stosowaniem prawa krajowego, aby w maksymalny sposób chroniło ono konsumenta, można mieć nadzieję, że kwiecień i maj będą bardzo ważne dla sytuacji frankowiczów - uważa Libera.

- Nie sposób nie zauważyć również, że przed kluczowymi datami atmosfera sporu wokół kredytów frankowych stała się niezwykle gorąca. W spór medialny zaangażowano największe autorytety, a szumnie zapowiadana akcja przygotowania ugodowych rozwiązań, jakie miały proponować banki została zamrożona. Świadczyć to może o zbliżającym się kolejnym przełomie - tym razem ostatecznym - w zakresie rozstrzygania tzw. spraw frankowych - oceniła mecenas.

Z informacji przekazanych przez Izabelę Liberę wynika, że w Polsce udzielono około 700 tys. kredytów frankowych. Według Komisji Nadzoru Finansowego w 2020 roku łączna suma zobowiązań z tego tytułu wynosiła ok. 100 mld zł. Na koniec grudnia 2019 roku zgodnie z danymi BIK nadal aktywnych było 451,63 tys. umów. Tylko w ciągu dwóch lat (2017–2019) ich liczba spadła o 13,3 procent.

PAP/Maciej Zieliński

Propozycja KNF

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej. Według sugestii szefa KNF klienci mogliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe, i przy zaangażowaniu Związku Banków Polskich.

Rzecznik Finansowy radził wcześniej konsumentom, by poczekali na stanowisko Sądu Najwyższego i dopiero w tym świetle oceniali konkretne propozycje ugodowe składane im przez banki.

Autorka/Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości

Zwyczajne walne zgromadzenie Orlenu nie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 byłemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Oznacza to, że Obajtek nie otrzyma zmiennej części wynagrodzenia, czyli premii, przysługującej za 2023 rok.

Obajtek bez potężnego zastrzyku finansowego z Orlenu. Jest decyzja

Obajtek bez potężnego zastrzyku finansowego z Orlenu. Jest decyzja

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Janina Goss i Wojciech Jasiński nie otrzymali absolutorium od zwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu. Łącznie absolutorium nie uzyskało dziesięciu członków rady nadzorczej.

Przyjaciółka Kaczyńskiego i były polityk PiS bez absolutorium

Przyjaciółka Kaczyńskiego i były polityk PiS bez absolutorium

Źródło:
PAP

Podczas prac sezonowych najwięcej może zarobić pracownik budowlany. Osoby powyżej 26. roku życia mogą liczyć na wynagrodzenie 25-35 złotych netto za godzinę, a młodsi 50 złotych - wynika z raportu Personnel Service. Drugim najlepiej płatnym zawodem jest instruktor kitesurfingu.

Nawet 50 złotych za godzinę. Oni mogą zarobić najwięcej

Nawet 50 złotych za godzinę. Oni mogą zarobić najwięcej

Źródło:
PAP

Trwają prace nad projektem mającym doprowadzić do sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych w sądach - poinformowała pełnomocniczka ministra sprawiedliwości zajmująca się tą kwestią Aneta Wiewiórowska-Domagalska. - Mam nadzieję, że już jesienią pokażemy ten projekt - podkreślała.

Rząd szykuje ważny projekt w sprawie kredytów frankowych

Rząd szykuje ważny projekt w sprawie kredytów frankowych

Źródło:
PAP

Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek nowe postępowanie antymonopolowe przeciwko Microsoftowi. Jej zdaniem amerykański koncern naruszył unijne przepisy, wiążąc swój produkt do komunikacji Teams ze swoimi popularnymi aplikacjami zawartymi w pakietach dla firm Office 365 i Microsoft 365.

Gigant pod lupą Brukseli. Ruszyło postępowanie antymonopolowe

Gigant pod lupą Brukseli. Ruszyło postępowanie antymonopolowe

Źródło:
PAP

Zgłaszamy projekt ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników, na czym zyskają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy - przekazał we wtorek szef sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru. Wraz z projektem zostaną przedstawione propozycje cięć w wydatkach państwa.

Będzie obniżka składki zdrowotnej? Jest projekt

Będzie obniżka składki zdrowotnej? Jest projekt

Źródło:
PAP

Władze Barcelony podjęły decyzję, zgodnie z którą w 2028 roku w mieście nie będzie już mieszkań na wynajem dla turystów. Burmistrz Jaume Collboni zapowiedział, że właściciele ponad dziesięciu tysięcy takich lokali utracą pozwolenia na działalność. Powodem jest kryzys mieszkaniowy.

Barcelona wprowadzi zakaz wynajmu mieszkań turystom. Podano termin

Barcelona wprowadzi zakaz wynajmu mieszkań turystom. Podano termin

Źródło:
CNN, BBC

Ruch bezwizowy w Chinach dla obywateli Polski będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - podała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning. Bez wizy możliwy będzie wjazd i pobyt na terytorium Państwa Środka do 15 dni.

Do Chin bez wizy. Rzeczniczka MSZ wyjaśnia

Do Chin bez wizy. Rzeczniczka MSZ wyjaśnia

Źródło:
PAP

Ikea Industry w Wielbarku od dłuższego czasu zmaga się ze spadającą liczbą zamówień, co przełożyło się na problemy finansowe i w rezultacie konieczność redukcji zatrudnienia. W najbliższym czasie pracę straci tam 40 osób, choć zdaniem pracowników to może być dopiero początek planowanych zwolnień w warmińsko-mazurskiej fabryce mebli.

Fabryka Ikei zapowiada zwolnienia w Polsce

Fabryka Ikei zapowiada zwolnienia w Polsce

Źródło:
tvn24.pl, tygodnikszczytno.pl

Zarząd PKP Cargo przedstawił związkowcom propozycję porozumienia w sprawie zawieszenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) - przekazała spółka w komunikacie.

PKP Cargo ma propozycję dla związkowców

PKP Cargo ma propozycję dla związkowców

Źródło:
PAP

Najlepszymi liniami lotniczym na świecie w 2024 roku są Qatar Airways – wynika z tegorocznej edycji zestawienia "World Airline Awards" przedstawionego przez firmę konsultingową Skytrax. Bliskowschodni przewoźnik zajął pierwsze miejsce rankingu już po raz ósmy. Najwyżej ocenionymi liniami z Europy zostały Turkish Airlines.

Najlepsze linie lotnicze świata. Są wyniki najnowszej edycji rankingu

Najlepsze linie lotnicze świata. Są wyniki najnowszej edycji rankingu

Źródło:
CNN, tvn24.pl

Na ochronę zdrowia może zabraknąć w ciągu trzech lat niemal 160 miliardów złotych - podaje "Rzeczpospolita". Gazeta zastanawia się, czy w związku z tym "wzrosną składki czy podatki".

Rząd ma do załatania potężną lukę. Ma brakować 160 miliardów złotych

Rząd ma do załatania potężną lukę. Ma brakować 160 miliardów złotych

Źródło:
PAP

Stopa bezrobocia w maju 2024 roku wyniosła 5,0 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 5,1 procent.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju

Tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju

Źródło:
PAP

W Grecji od 1 lipca w sektorze prywatnym zacznie obowiązywać sześciodniowy tydzień pracy - informuje portal Greek Reporter. Dodaje, że nie dotyczy to pracowników branży gastronomicznej i turystycznej.

Wprowadzają sześciodniowy tydzień pracy od lipca

Wprowadzają sześciodniowy tydzień pracy od lipca

Źródło:
PAP

Żeby zaliczać się do klasy średniej najwięcej trzeba zarabiać w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Na drugim biegunie mamy Białystok, Gorzów Wielkopolski i Kielce. Eksperci przestrzegają jednak, że same zarobki to nie wszystko - o tym, kto może zaliczać się do klasy średniej, decydują jeszcze inne czynniki. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kto może zaliczać się do klasy średniej? Eksperci: zarobki to nie wszystko

Kto może zaliczać się do klasy średniej? Eksperci: zarobki to nie wszystko

Źródło:
TVN24

Największe wytwórnie płytowe na świecie pozywają dwa start-upy zajmujące się sztuczną inteligencją (AI) w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich - podał portal stacji BBC. Dodał, że chodzi o firmy takie jak Sony Music, Universal Music Group i Warner Records, według których Suno i Udio dopuściły się naruszenia praw autorskich na "niemal niewyobrażalną skalę".

Sztuczna inteligencja kontra muzyczni giganci. Szykuje się batalia sądowa

Sztuczna inteligencja kontra muzyczni giganci. Szykuje się batalia sądowa

Źródło:
BBC

Instytuty badawcze Polskiej Akademii Nauk i Łukasiewicza dostaną 50 milionów euro na realizację projektu przyczyniającego się do powstania nowych technologii dla wielu kluczowych branż we współczesnej gospodarce - przekazał wtorkowy "Puls Biznesu".

Milionowe dotacje dla polskich naukowców. Zajmą się półprzewodnikami

Milionowe dotacje dla polskich naukowców. Zajmą się półprzewodnikami

Źródło:
PAP

W poniedziałek rosyjska filia Bank of China ogłosiła wstrzymanie współpracy ze wszystkimi bankami w Rosji, które zostały objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone - przekazał rosyjski dziennik "Kommiersant". Jak wskazują eksperci, decyzja zwiększy ryzyko oszustw bankowych oraz ograniczy kontrolę państwa nad sektorem bankowym.

Media: Bank of China wstrzymuje współpracę z rosyjskimi bankami

Media: Bank of China wstrzymuje współpracę z rosyjskimi bankami

Źródło:
PAP

Przybywa hoteli w całej Polsce, a najwięcej inwestycji jest planowanych w Warszawie, gdzie nowe hotele zaoferują niemal 2 tysiące pokoi - informuje "Rzeczpospolita". Z dziennika dowiadujemy się jednak, że na spadek cen noclegów nie ma co liczyć .

Rynek hotelowy kwitnie, ale "taniej nie będzie"

Rynek hotelowy kwitnie, ale "taniej nie będzie"

Źródło:
PAP

- Ostatnie wyniki wykonania budżetu państwa są bardziej niepokojące, Ministerstwo Finansów przygląda się przede wszystkim wpływom z podatku VAT - przyznał w poniedziałek wiceminister finansów Jurand Drop podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Według ekonomistów poziom dochodów z tytułu podatku od towarów i usług w 2024 roku może być o około 25-30 miliardów złotych niższy, niż przewiduje ustawa budżetowa.

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Rząd liczył na skokowy wzrost. "Niepokojące" informacje

Źródło:
PAP, tvn24.pl